Sociale assistentiewoningen op site Boarebreker

Sociale assistentiewoningen op site Boarebreker

Oostende Het Sociaal Huis zal een vleugel van rusthuis De Boarebreker in de Edith Cavellstraat afbreken en laten vervangen door een complex met rusthuiskamers en sociale assistentiewoningen met zorginkoop. Het aantal bedden in De Boarebreker vermindert met 60 en daarom krijgen tien voltijdse equivalenten geleidelijk aan geen verlenging meer van hun contract.

Robot zet geneesmiddelen rusthuis klaar in Oostende

Robot zet geneesmiddelen rusthuis klaar in Oostende

Oostende De woon- en zorgcentra van het Sociaal Huis, De Boarebreker en Lacourt, zijn overgeschakeld op een nieuw systeem voor de bedeling van medicatie. De firma Farmazorg laat de geneesmiddelen met een robot klaarzetten en wekelijks geleverd in afscheurzakjes per bewoner per slikmoment.