Locatie nieuw crematorium ligt vast

Locatie nieuw crematorium ligt vast

Oostende In Oostende komt het nieuw te bouwen crematorium van de middenkust op de site van de oude steenbakkerij. De site is gelegen tussen Zandvoorde en de snelweg, in de buurt van het Schorregebied en het stadsrandbos. De stad is ervan overtuigd dat ze hier de beste plaats hebben gevonden.

Dan toch geen crematorium langs Nieuwpoortsesteenweg

Dan toch geen crematorium langs Nieuwpoortsesteenweg

Oostende Er komt dan toch geen crematorium langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Dat heeft de stad beslist omdat het project te veel tegenkanting kreeg. Oostende wilde naast het oude kerkhof in de Nieuwpoortsesteenweg een parkzone maken met een crematorium en strooiweide in. Het stadsbestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe locatie.

Stadsbestuur op zoek naar alternatieve locatie voor crematorium

Oostende Het stadsbestuur is op zoek naar een alternatieve locatie voor het crematorium, al blijft de locatie in de Nieuwpoortsesteenweg voorlopig nog als optie behouden. „We hebben een drietal mogelijke locaties, maar het wordt zeker niet de Oudenburgsesteenweg, zoals nu in Oostende de ronde doet", aldus burgemeester Vandecasteele.

Milieurapport over toekomstig crematorium weinig enthousiast onthaald

Milieurapport over toekomstig crematorium weinig enthousiast onthaald

Oostende Het Oostendse stadsbestuur is van plan om naast de begraafplaats Paster Pype in de Nieuwpoortsesteenweg een crematorium te bouwen. Het milieurapport werd gisteren aan de buurtbewoners tijdens een wijkraad voorgesteld. Maar het rapport stelt maar weinig voor volgens het actiecomité 'Geen Crematorium bij de Wellingtonrenbaan'. En ook de bevoegde schepen was niet gelukkig met het eindresultaat.