Opnieuw bijna 850 bezwaarschriften tegen crematorium Kortrijk

Kortrijk Er zijn nog maar eens 843 bezwaarschriften ingediend tegen het crematorium op Hoog Kortrijk. Het actiecomité Samen Sterk vecht voor de sluiting van het crematorium. Voor de rechtbank vecht het comité een procedureslag uit met uitbater Psilon.

Eerste lichamen gecremeerd in nieuw crematorium in Kortrijk

Eerste lichamen gecremeerd in nieuw crematorium in Kortrijk

Kortrijk In het nieuwe crematorium 'Uitzicht' in Kortrijk zijn de eerste lichamen gecremeerd. Het nieuwe crematorium beantwoordt aan een grote nood in Zuid-West-Vlaanderen. Tot nu toe moesten West-Vlamingen naar Brugge of Lochristi.

Kortrijks crematorium alweer juridisch onder vuur

Kortrijk Het crematorium op Hoog Kortrijk ligt alweer juridisch onder vuur. Hoewel er op de site volop wordt gebouwd om het crematorium tegen de nazomer af te hebben, adviseert de auditeur van de Raad van State nu om de milieuvergunning te vernietigen. Het advies van de Raad van State verwondert zowel de voor- als tegenstanders. Op de echte uitspraak van de Raad van State is het nog even wachten, maar voor initiatiefnemer Psylon is het geen goed nieuws.

"Nadelige invloed crematorium op milieu niet bewezen" (kortgedingrechter)

Kortrijk De Kortrijkse kortgedingrechter heeft de milieustakingsvordering van 185 omwonenden van het crematorium in opbouw 'Uitzicht', tegen de bouw van het nieuwe crematorium op Hoog-Kortrijk, afgewezen. Volgens de rechter is niet bewezen dat de regels of procedures zijn overtreden of dat het crematorium een nadelige invloed zou hebben op de lucht- of waterkwaliteit. Deze procedure was voor het actiecomité Samen Sterk zowat de laatste strohalm in hun protest tegen de komst van het crematorium.

Crematorium krijgt gunstig advies van Auditeur Raad van State

Crematorium krijgt gunstig advies van Auditeur Raad van State

Kortrijk De auditeur van de Raad van State verklaart de vordering tot vernietiging van de bouwvergunning voor een crematorium op Hoog Kortrijk onontvankelijk. Volgens de auditeur kan niet bewezen worden dat het crematorium stedenbouwkundige- of milieuhinder zou veroorzaken. Meestal volgt de Raad van State het advies van de Auditeur.

Groen licht voor Psilon-crematorium in Kortrijk

Kortrijk Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois heeft een eerste subsidieschijf vrijgemaakt van zowat 1,2 miljoen euro voor de bouw van een nieuw crematorium in Kortrijk. Nu kan de intercommunale Psilon de bouwwerken voor dit crematorium definitief toewijzen. Hoofdaannemer wordt het Veurnse bouwbedrijf Furnibo. In februari 2010 volgt de eerste spadesteek, tegen het najaar van 2011 moet het crematorium af zijn.

Bouwwerken crematorium kunnen van start gaan

Kortrijk Na een beslissing van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois kunnen de werken aan nieuw crematorium aan Ambassadeur Baertlaen van start. De minister maakt daarvoor al zeker 1 miljoen euro vrij