Kritiek op voorgestelde oplossing voor Kursaal

Kritiek op voorgestelde oplossing voor Kursaal

Oostende Woensdagavond werd een regeling voor de financiële problematiek van de Kursaal in Oostende voorgesteld. De nv Exploitatie Kursaal Oostende (EKO) zal enkel nog het gebouw beheren. De uitbating en de promotie komen in handen van de vzw Kursaal Oostende die onder de algemene leiding van Toerismedirecteur Peter Craeymeersch komt.