Verkiezingen 09: Wie drukt onze stembrieven?

Verkiezingen 09: Wie drukt onze stembrieven?

Heule Als je straks in het stemhokje een bolletje rood kleurt, is dat onder andere dankzij enkele drukkerij van bij ons: Die Keure in Brugge en Continuga in Heule. Daar rollen al dagen aan een stuk oproepingskaarten, stembiljetten en opnemingstabellen van de persen. Geen evidente opdracht, want alles moet volgens de regels van de kunst gedrukt, gevouwen en verzegeld worden.