Simliduingebied moet hersteld worden

Nieuwpoort In het natuurgebied van de Simliduinen voerde de Club Infinity werken uit zonder de nodige vergunning. Op voorstel van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur moet alles nu in de oorspronkelijke staat hersteld worden.