'Drie generaties' : stevige generatiekluif

'Drie generaties' : stevige generatiekluif

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van wat de VRT uitzendt een herhaling is : ontluisterend ! Cijfers uit commerciële hoek waren er niet, maar veel kijkvriendelijker zal de toestand daar niet zijn. En beterschap, dat zit er nog niet aan te komen : vanaf volgende week verrast Eén ons nog eens met 'De Marollen' en na 'Het goddelijke monster' wordt 'Van vlees en bloed' opnieuw in de etalage gezet, tweeëneenhalf jaar na de eerste passage.