Geen gratis gif tegen bruine rat

DammeIn Damme komt er geen gratis verdeling van rattenvergif. Dat heeft het schepencollege beslist. Het was het Regionaal Comité die de rattenpopulatie in het oog houdt, die op een dergelijke verdeling aandrong.