Alternatieve broedplaatsen voor meeuwen nog niet voor morgen

Alternatieve broedplaatsen voor meeuwen nog niet voor morgen

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement interpelleerde Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) minister Schauvliege over een definitieve beheerregeling inzake de meeuwenproblematiek aan de kust.

Duurzaam Kustbeheer pleit voor broedvriendelijke plaatsen voor meeuwen

Duurzaam Kustbeheer pleit voor broedvriendelijke plaatsen voor meeuwen

Oostende Aan zee is het meeuwenbroedseizoen weer begonnen. Sinds enkele jaren broeden ze op daken in Oostende, maar dat zorgt voor overlast. Ook Blankenberge en Knokke-Heist maken zich zorgen over de overlast die de beschermde meeuwen veroorzaken. Er wordt dan ook gespeculeerd over hoe meeuwen best wordt aangepakt.