Bouwkundig erfgoed wordt geïnventariseerd

Door het Agentschap Ruimte en Erfgoed van de Vlaamse Overheid wordt momenteel het Bredens bouwkundig erfgoed verder geïnventariseerd. Sedert vorige maand wordt door een team van 3 medewerkers het waardevol bouwkundig erfgoed gefotografeerd en beschreven aan de hand van een inventarisfiche. Deze inventarisering gaat ook gepaard met een uitgebreid archief- en literatuuronderzoek.