Positief advies voor bouw van conversiestation in Brugge

Positief advies voor bouw van conversiestation in Brugge

BruggeSchepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) heeft een positief advies gegeven voor de bouw van het conversiestation Nemo ten noorden van de elektricteitscentrale van Electrabel op het bedrijventerrein Herdersbrug in de haven.