Overlast van mountainbikers in bossen van De Haan

Overlast van mountainbikers in bossen van De Haan

De Haan Kustgemeente De Haan heeft als bijkomende troef haar mooie bossen, een domein in lintvorm van 150 hectare groot. Momenteel regent het klachten over fietsers die het bos onveilig maken.

Geld voor twee bebossingsprojecten in West-Vlaanderen

Geld voor twee bebossingsprojecten in West-Vlaanderen

Stene Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde tien nieuwe bebossingsprojecten goed, waarvan twee in onze provincie. Het zijn projecten van gemeenten en provincies die reageerden op de oproep in maart 2011 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om een project in te dienen voor de aankoop van nog niet eerder beboste terreinen.

OCMW Brugge wint nationale energie- en milieuprijs 2011 met bosbeheer

OCMW Brugge wint nationale energie- en milieuprijs 2011 met bosbeheer

Brugge Het OCMW van Brugge is in Brussel in de prijzen gevallen als meest ecologisch en milieuvriendelijk bedrijf van ons land in de categorie overheidsdiensten. Deze prijs beloont lokale overheden op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het OCMW kaapte meteen de eerste prijs voor de diversiteit die zij aan de dag legt inzake de milieuzorg van haar bosgebieden in Wallonië.

Minister Schauvliege koopt gronden voor stadsbos Roeselare

Minister Schauvliege koopt gronden voor stadsbos Roeselare

Roeselare In 2001 werd een studie uitgevoerd om de beste plaatsen te vinden waar de Roeselaarse stadsbossen konden komen. Nu het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) van het regionaal stedelijk gebied Roeselare definitief goedgekeurd is, is de exacte ligging van het Bergmolenbos en het Krommebeekbos op kaart vastgelegd.