Vakbond ACOD: "Extra belastingcontroles in West-Vlaanderen"

Vakbond ACOD: "Extra belastingcontroles in West-Vlaanderen"

Het zit er bovenarms op tussen de socialistische ambtenarenvakbond ACOD en staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V). Ze zijn het niet eens met zijn hervormingsplannen en dreigen met extra belastingcontroles in West-Vlaanderen.