BPA Blommenwijk wordt volledig herzien en uitgebreid

Staden De gemeenteraad keurde het ontwerp van het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Blommenwijk voorlopig goed. Het GRUP herziet en vervangt het bestaande Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Blommenwijk.