Vanaf 1 januari trager rijden rond Brugge

Vanaf 1 januari trager rijden rond Brugge

Wie op 1 januari met de wagen een nieuwjaarsbezoek brengt aan vrienden of familie zal het gaspedaal iets minder diep mogen indrukken. De snelheidslimiet van 70 km/uur wordt in gans Vlaanderen de norm buiten de bebouwde kom. Al zijn er uitzonderingen, zoals de Expresweg waar 90 de norm blijft, of andere waar de maximumsnelheid van 70 naar 50 daalt. Een overzicht.

Minister Hilde Crevits trekt middelen uit voor Brugge

Brugge Het slib van de Bloedput te Brugge, dat al jarenlang geurhinder veroorzaakt, wordt verwijderd. Vlaams minister Hilde Crevits maakt hier 400.000 euro voor vrij. De baggerwerken gaan nog voor het einde van het jaar van start.