Blankaart krijgt meer rietmoeras en drassige weilanden

Blankaart krijgt meer rietmoeras en drassige weilanden

Woumen De werken in het rietmoeras rond de Blankaartvijver in Woumen bij Diksmuide schieten goed op. Bedoeling is om de oppervlakte aan rietmoeras en vochtige weilanden in het natuurgebied rond de Blankaart uit te breiden. Visputten worden met elkaar verbonden en in het gebied komen er ook enkele sloten bij. De ingrepen moeten vooral de moeras- en weidevogels ten goede komen.