Werkgroep Mensenrechten in de Kerk reageert op uitspraak van Mieke Van Hecke

Werkgroep Mensenrechten in de Kerk reageert op uitspraak van Mieke Van Hecke

Brugge "Wat doet Mieke Van Hecke, als verantwoordelijke van het Katholiek Onderwijs met de oud-kerkelijke leer die zegt dat vergiffenis pas mogelijk is als de dader vergiffenis vraagt, boete doet en de geleden schade, zoveel als nog mogelijk, herstelt?", vraagt Rik Devillé van de Werkgroep Mensernrechten in de Kerk zich af.

Bisdom organiseert studiedag over sekuseel misbruik

Bisdom organiseert studiedag over sekuseel misbruik

Torhout Het bisdom Brugge heeft in Torhout een studiedag georganiseerd over seksueel misbruik in de kerk. Zo'n driehonderd West-Vlaamse priesters en pastoraal werkers kregen van experten te horen hoe ze met slachtoffers moeten omgaan en hoe de nieuwe arbitragecommissie werkt.

Brochure helpt geestelijken bij aanpak van seksueel misbruik

Brochure helpt geestelijken bij aanpak van seksueel misbruik

Brugge Een brochure moet kerkleiders en priesters helpen in een éénduidige aanpak van seksueel misbruik binnen de Kerk. De afgelopen maanden werkten de Belgische bisschoppen samen met enkele professoren aan het beleidsdocument. Het kiest duidelijk de kant van de slachtoffers, en bevat vijf krachtlijnen.

Bisdom roept eigenaars op om panden open te stellen voor mensen in nood

Bisdom roept eigenaars op om panden open te stellen voor mensen in nood

Brugge Het bisdom Brugge doet een oproep naar eigenaars van woningen of appartementen om hun gebouwen niet leeg te laten staan, maar die tegen een schappelijke prijs aan te bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Met zijn Betlehemproject wil het bisdom een soort brugfunctie spelen tussen eigenaars en mensen in nood. Het richt zijn vraag niet alleen tot particulieren, maar ook tot kerkfabrieken en kloosterordes.

Priester John Dekimpe uit Kortrijk laat petitie rondgaan om Kerk te hervormen

Priester John Dekimpe uit Kortrijk laat petitie rondgaan om Kerk te hervormen

Kortrijk (UPDATE) Vlaamse gelovigen roepen hun bisschoppen op om noodzakelijke kerkhervormingen door te voeren. "Parochies zonder priester, eucharistievieringen op ongeschikte uren, gebedsdiensten zonder communie: dat hoeft toch allemaal niet ? Waarom blijven de noodzakelijke kerkhervormingen zolang uit ?" Dat staat in een petitie onderschreven door enkele priesters van het bisdom Brugge.

Sint-Amelbergakerk in Bossuit wordt kunstwerk

Sint-Amelbergakerk in Bossuit wordt kunstwerk

Bossuit Ook in de Sint-Amelbergakerk van Bossuit zijn er geen ere-diensten meer. De kerk is sinds 2007 dicht wegens te bouwvallig. Renovatie en heropening als parochiekerk is geen optie door de hoge kostprijs. Uiteindelijk besliste een commissie om van de kerk een kunstwerk te maken.

Parochies zonder toekomstvisie voor kerken krijgen minder geld

Parochies zonder toekomstvisie voor kerken krijgen minder geld

Brugge Gemeenten en parochies moeten duidelijk plannen wat ze met hun parochiekerken in de toekomst zullen doen. Wie geen toekomstvisie heeft, krijgt van de Vlaamse overheid minder geld voor onderhoud of restauratie. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist op voorstel van minister Bourgeois.

Er is een nieuwe bisschop voor... Ieper

Er is een nieuwe bisschop voor... Ieper

Ieper Van 1559 tot 1801 was Ieper een bisdom, met in die 242 jaar in totaal een 20-tal bisschoppen, van wie Cornelius Jansen ofwel Jansenius ongetwijfeld de bekendste was. Dat Ieper vroeger een bisdom was, is ook de reden dat onze stad een kathedraal heeft, want die is voorbehouden voor steden met een bisschopszetel.

Pauselijke gelukwensen voor bisschop

Brugge Naar aanleiding van het zilveren ambtsjubileum (25 jaar) van de Brugse bisschop Roger Vangheluwe, heeft de paus in een brief zijn appreciatie voor de bisschop geuit. De brief werd zondag door de pauselijke nuntius voorgelezen tijdens de speicale eucharistieviering voor het jubileum. Paus Benedictus XVI wenst de Brugse bisschop "heil en geluk" toe en besloot zijn brief met zijn Apostolische Zegen, aldus het bisdom.