Grootschalig onderzoek peilt naar invloed vervuilende stoffen bij jongeren

Grootschalig onderzoek peilt naar invloed vervuilende stoffen bij jongeren

Menen In Menen is gestart met een grootschalig gezondheidsonderzoek bij jongeren. Het Vlaams steunpunt Milieu en Gezondheid wil nagaan in welke mate vervuilende stoffen invloed hebben op de ontwikkeling van jongeren in de pubertijd. De Vlaamse overheid koos Menen samen met het Limburgse Genk uit omdat beide steden veel industrie hebben. In Menen is bovendien één van de grootste schrootverwerkende bedrijven gevestigd.