Crisis landbouw: vragen en antwoorden in een reeks

Crisis landbouw: vragen en antwoorden in een reeks

RoeselareDe landbouwsector maakt de ergste crisis in jaren door. De prijzen die boeren krijgen voor varkens of tarwe liggen historisch laag. Melkveehouders verkopen hun melk met verlies. De pluimveesector en biolandbouw kennen dan weer een vrij goed jaar. En de consument: wat is die bereid te betalen voor producten van eigen bodem ?