Biogasinstallatie in Beselare ook in beroep geweigerd

Beselare De dienst ruimtelijke ordening van de provincie heeft ook in beroep de vergunning geweigerd voor de bouw van een biogasinstallatie in de Hoenstraat in Beselare. De aanvragers wijzigden enkele voorwaarden, maar zagen over het hoofd dat er een ventweg loopt over het perceel waar ze een biogasinstallatie wilden plaatsen.

Buren toekomstige biogasinstallatie Beselare in beroep tegen vergunning

Zonnebeke Buren van het landbouwbedrijf langs de Hoenstraat in Beselare, waar een biogasfabriek gepland is, zijn samen met enkele juristen een beroep aan het voorbereiden tegen de stedenbouwkundige vergunning die het Zonnebeekse schepencollege heeft afgeleverd voor de biogasinstallatie op het bedrijf. De buurt protesteert tegen de mogelijke komst van de biogasfabriek omdat men vreest voor geur- en verkeershinder.

Deputatie geeft milieuvergunning voor biogasinstallatie

De bestendige deputatie heeft een milieuvergunning afgeleverd voor een biogasinstallatie in Menen. Een bedrijf uit Gent wil langs de Leie zo'n installatie bouwen, op industriezone Ropswalle. De vergunning geldt voor twintig jaar.

Diksmuide in beroep tegen biogasinstallatie

Stuivekenskerke De stad Diksmuide gaat in beroep tegen de beslissing van de deputatie om een vergunning te geven voor een biogasinstallatie in Stuivekenskerke. Dat zegt schepen Kurt Vanlerberghe. De provincie daarentegen is van oordeel dat de vestiging van de installatie daar kan, tegen een aantal voorwaarden.

Biogasinstallatie in mooiste dorp ?

Stuivekenskerke Het stadsbestuur van Diksmuide brengt volgende week dinsdag een advies uit over de aanvraag van landbouwer Wim Dewicke om een mestverwerkingsinstallatie te bouwen op zijn hoeve aan de Viconiastraat 4 in Stuivekenskerke. De milieuraad maakte opmerkingen over verkeersproblemen en ruimtelijke hinder en ook enkele omwonenden dienden bezwaren in.