Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk
Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk
Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk
Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk
Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk
Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk
Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk
02203192016-04-19 23:02:062016-04-19 23:02:082016-04-19 23:13:07NewsgatePas de parutionNormalarticleAxel VandenheedeSamenlevingKW

Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk

Wevelgem Op de infovergadering rond de komst van Ikea naar Wevelgem daagden zowat 400 geïnteresseerden op. Zij kregen uitleg over de procedure en zagen ook een nieuw vestigingsplan.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/infovergadering-ikea-in-wevelgem-lokt-massa-volk/article-normal-220319.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/infovergadering-ikea-in-wevelgem-lokt-massa-volk/article-normal-220319.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Infovergadering Ikea in Wevelgem lokt massa volk

Wevelgem De Wevelgemse burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) benadrukte dat hij op het infomoment de mogelijke vesting van Ikea niet wilde verdedigen of aanvallen. "Als politiek Wevelgem willen we de pro's en contra's goed afwegen. Van bij de start hebben we daarom een aantal bezorgdheden geuit, ik denk aan de impact op mobiliteit of directe omgeving, maar we zijn ons ook bewust van de opportuniteiten. Denk maar aan tewerkstelling of mobiliteitsproblemen die zo opgelost worden door de Vlaamse overheid. Tot slot wil ik stellen dat de gemeente niet beslist over dit dossier, dit is een Vlaamse aangelegenheid. Het gaat namelijk om een herbestemming in het kader van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan."

Snel bij Wevelgem

Wevelgem Lorenzo De Lannoy van Ikea gaf daarna toelichting over Ikea zelf en de plannen voor een vestiging in Wevelgem. "Toen we een paar jaar geleden op zoek gingen naar een locatie voor een West-Vlaamse vestiging, kwamen we al snel bij Wevelgem en het gebied Ter Biest terecht. Wat mobiliteit betreft zitten we daar heel goed, want twee snelwegen kruisen elkaar daar. Ook qua visibiliteit en ruimte zijn er daar mogelijkheden."

Wevelgem DLWLorenzo De Lannoy van Ikea liet een voorlopig vestigingsplan zien.

Wevelgem De Ikea-vertegenwoordiger liet ook een plannetje projecteren van hoe de Ikea-vestiging ingeplant kan worden. "Het gaat om een voorlopig plan, dat wil ik benadrukken. We voorzien veel groen en de parking komt grotendeels onder de grond. Enkel voor de retail, oppervlakte zowat 12.000 m², moeten we parking bovengronds voorzien. Voorts zal er nog een leisuredeel komen. We kiezen bewust voor de combinatie van deze zaken op de site, zodat jong en oud zich daar kunnen amuseren."

Bieststraat, fietsstraat

Wevelgem Na de uiteenzetting van een uurtje was er gelegenheid tot vraagstelling. Een batterij aan vragen werd alvast afgevuurd. Het ging onder meer over mobiliteit, tewerkstelling en de locatie. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente in haar fietsplan de Bieststraat als fietsstraat inschreef en die niet als sluipweg zou kunnen fungeren.

Wevelgem DLWDe actiegroep vzw eensgezOnd diende aan de ingang een vragenlijst en een flyer uit.

Wevelgem Wat tewerkstelling betreft hamerde Ikea erop dat er 400 arbeidsplaatsen bijkomen. Directeur expansie van Ikea Koenraad van Nieuwenburg: "We hebben de oefening heel concreet gedaan in Gent en daar bleek dat er meer arbeidsplaatsen bijkwamen dan voorzien én dat een concurrent als Weba meegenoot van ons succes." Nog volgens Van Nieuwenburg is Wevelgem de juiste locatie: "Tweemaal per jaar vragen we in onze winkels de postcode van de klanten. Als je aan de hand daarvan een locatie berekent als ze 20 minuten moeten rijden, komt je uit in Wevelgem."

Wevelgem Tot slot moesten de mensen van Ikea toegeven dat onteigeningen eventueel kunnen. "Daar moeten we niet flauw over doen. Maar we kunnen wel stellen dat we al acht vestigingen in België realiseerden zonder ook maar één onteigening."

8560-WE8560-GU8560-MO8500-KO2016-04-19MEDIUMPZ217vandenheede-axelVandenheedeAxelreporter-columnist/assets/537/avatar_275213.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/axel-vandenheede-217.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/axel-vandenheede-217.htmlJan SeynhaeveLorenzo De LannoyKoenraad van NieuwenburgWevelgemTer BiestBieststraatIkeavestigingsplanretailleisure
Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem
Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem
Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem
Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem
Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem
Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem
Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem
1309Er zijn nu reeds écht "Ikea's" genoeg in ons land!!2015-11-13 21:57:41Lieve Vandamme2027732015-11-13 08:34:572015-11-13 08:35:032015-11-13 08:34:57NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWEconomieKW

Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem

Wevelgem De meubelgigant heeft bij bureau Vectris een verkeersstudie besteld en zat al samen met gemeente Wevelgem en Agentschap Wegen en Verkeer over de mobiliteitsproblemen.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/zweedse-meubelgigant-ikea-komt-naar-wevelgem/article-normal-202773.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/zweedse-meubelgigant-ikea-komt-naar-wevelgem/article-normal-202773.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/
Zweedse meubelgigant Ikea komt naar Wevelgem

Wevelgem "Vanuit het gemeentebestuur volgen we de besprekingen op de voet en zullen we waar nodig druk uitoefenen", aldus schepen Marie De Clerck.

Wevelgem Ikea heeft al zes vestigingen in ons land en binnenkort komen er nog twee bij. Maar in West-Vlaanderen is er tot nu toe nog geen winkel van de Zweedse meubelgigant. "Onderzoek leerde dat er in dit land plaats is voor tien van onze woonwarenhuizen", vertelde Annelies Nauwelaerts, communicatieverantwoordelijke van Ikea, nog in september in deze krant. "Maar we plakken geen datum of plaats op die realisatie: we gaan niet over één nacht ijs."

Wevelgem Maar in Wevelgem gonst het intussen van de geruchten over de komst van Ikea naar Wevelgem, meer bepaald naar het gebied Ter Biest tussen de Bieststraat en de A19. "Er zijn inderdaad al contacten geweest tussen de verschillende instanties", stelt Marie De Clerck (CD&V), schepen van Mobiliteit in Wevelgem. "Ikea nam op eigen initiatief verkeersstudiebureau Vectris in de arm die de situatie op het vlak van mobiliteit onderzoekt. AWV is een belangrijke gesprekspartner omdat Ikea dicht bij een op- en afrittencomplex wil bouwen. Voor de Zweedse meubelgigant is het belangrijk dat klanten de vestiging zien en kort daarna op de parking staan." Sowieso voorziet de Vlaamse overheid de heraanleg van het verkeersknooppunt A19-R8 en dan wordt de op- en afrit 1 (Gullegem) aangepast.

Wevelgem Ikea wil tussen de Bieststraat en de A19 een vestiging op Wevelgems grondgebied bouwen. (GF)

Wevelgem "De gemeente Wevelgem is geen trekker in dit Ikea-verhaal. Het gaat om een private ontwikkeling, maar het gaat wel om ons grondgebied en dus volgen we dit dossier op de voet", aldus nog de schepen. "Bovendien is er de mobiliteitsproblematiek. Ten eerste zou de komst van een Ikea een toestroom van auto's met zich meebrengen. Ten tweede rijden er nu al honderden vrachtwagens per dag tussen het industrieterrein Gullegem-Moorsele en het af- en oprittencomplex. Dit moet sowieso worden opgelost, ook indien Ikea er niet komt. In elk geval: op 25 november zit ik samen met Vectris, AWV en Ikea om mogelijke oplossingen inzake mobiliteit te bespreken. Sowieso zal het geld daarvoor moeten komen van Vlaanderen."

Wevelgem (AXV)

Wevelgem Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode De Leie

8560-WEMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlMarie De ClerckBart DochyBen WeytsCarlo De WinterWevelgemBieststraatGullegemIkeaAgentschap Wegen en Verkeer