Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt
Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt
Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt
Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt
Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt
Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt
Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt
02435472016-12-03 14:16:242016-12-03 14:16:262016-12-03 18:02:58NewsgatePas de parutionNormalarticleJos RemautVerkeer en mobiliteitKW

Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt

Rumbeke In de omgeving van het aansluitingscomplex met de E403 wordt aan de kant Rumbeke een heel nieuw verkeersknooppunt aangelegd, dat een vlotte ontsluiting moet bieden voor het Accent Business Park, het nieuwe ziekenhuiscomplex AZ Delta en de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen (Nieuwe) Abele.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/een-jaar-lang-werken-op-n36-in-rumbeke-voor-aanleg-van-3a-knooppunt/article-normal-243547.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/een-jaar-lang-werken-op-n36-in-rumbeke-voor-aanleg-van-3a-knooppunt/article-normal-243547.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt

Rumbeke 3 keer met een A vooraan, dus was een naam voor het nieuwe verkeersknooppunt snel gevonden. Het zal worden aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), want de N36 is een gewestweg. AWV zal ook 60 % van de kosten dragen : 3,3 miljoen van de in totaal geraamde 5,5 miljoen euro. De overige 2,2 miljoen wordt dan nog eens netjes in drieën verdeeld : één derde voor de stad Roeselare, één derde voor AZ Delta, en één derde voor een aantal privé-partners die zich in de buurt bevinden en voor wie de aanleg van het nieuwe knooppunt een meerwaarde betekent. Dergelijke vorm van financiering is eerder ongezien in Vlaanderen, Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts sprak dan ook van een PPS (Publiek-Private Samenwerking) in de échte zin van het woord.

N36 gaat omhoog

Rumbeke Het is al een hele tijd dat er sprake is van de aanleg van een nieuwe verkeerswisselaar op deze plaats. De eerste plannen, precies vijf jaar geleden voorgesteld, voorzagen in het ophogen van de N36 over een aanzienlijke lengte, en de aanleg van een grote ovonde op het gelijkgrondse niveau. Deze plannen werden een tweetal jaar geleden echter afgevoerd wegens veel te duur, ook al omdat er vrij veel grond moest worden onteigend.

Rumbeke Na een periode van crisis in dit dossier, heeft de Roeselaarse schepen van mobiliteit Griet Coppé dan het voortouw genomen voor een constructieve samenwerking met heel wat betrokken partijen, die resulteerde in het plan dat nu voorligt.

Rumbeke De N36 zal wel nog worden opgehoogd, maar over een minder lange afstand : ongeveer tot aan de Nieuwe Abelestraat. Het doorgaande verkeer zal over deze opgehoogde viervaksweg vlot kunnen doorrijden (weliswaar aan 70 per uur), en er komen op- en afritten voor het plaatselijk verkeer, dat gelijkgronds wordt afgewikkeld. Niet met een rotonde of een ovonde, maar met lichtengeregelde kruispunten aan weerszijden van een tunnel onder die opgehoogde N36. Bij dit alles is er ook grote aandacht voor veilige voorzieningen voor voetgangers en fietsers.

Rumbeke Aan de noordzijde zal de op- en afrit worden aangelegd op het bestaande tracé van de Kwadestraat en de Nieuwe Abelestraat. In een iets grotere boog dan gebruikelijk dus, maar dit heeft te maken met de aanwezigheid van een hoogspanningsmast, die niet verplaatst kan worden.

Strakke timing

Rumbeke Nu de kogel door de kerk is, zal een strakke timing worden aangehouden om het knooppunt klaar te krijgen tegen de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis. De onteigeningsprocedure loopt volop, en de aanbesteding van de werken is voorzien voor begin volgend jaar. In het voorjaar moeten de voorbereidende nutswerken kunnen gebeuren, zodat halfweg 2017 kan gestart worden met de eigenlijke werken.

Rumbeke Die zullen zo georganiseerd zijn dat er ten alle tijde doorgaand verkeer zal mogelijk blijven op de N36. Eerst zal immers aan beide zijden naast de N36 de nieuwe gelijkgrondse infrastructuur worden aangelegd, die dan naderhand door het doorgaand verkeer kan worden gebruikt wanneer de N36 zelf wordt opgehoogd. Het einde van de werken is voorzien voor augustus 2018, de ingebruikname van de nieuwe ziekenhuiscampus staat gepland voor het najaar van 2018.

Rumbeke Foto JB

8800-RU8800-RO8800-OE8870-IZ2016-12-03MEDIUMPZ23remaut-josRemautJoscolumnist/assets/2/avatar_1189.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlBen WeytsGriet CoppéN36AZ DeltaAgentschap Wegen en VerkeerAWV
Van 90 naar 70 op de gewestwegen : vooral de Westhoek wordt getroffen
Van 90 naar 70 op de gewestwegen : vooral de Westhoek wordt getroffen
Van 90 naar 70 op de gewestwegen : vooral de Westhoek wordt getroffen
Van 90 naar 70 op de gewestwegen : vooral de Westhoek wordt getroffen
Van 90 naar 70 op de gewestwegen : vooral de Westhoek wordt getroffen
Van 90 naar 70 op de gewestwegen : vooral de Westhoek wordt getroffen
11065De Westhoek en Vlaanderen gaat op 01/01/16 100 jaar terug in de tijd. De economie ook. Alles moet kapothoog tijd dat het verkiezingen zijn en hopelijk gaan de ogen van de Vlamingen open en laten ze hun gezond verstand spreken. Hoog tijd dat vlot verkeer de prioriteit krijgt. Dat is niet alleen voor de economie beter maar ook voor het milieu. Bovendien zal dit ook de veiligheid ten goede komen maar spijtig genoeg moet het kalf eerst verdronken zijn eer men dit inziet !2016-11-30 17:14:04GRUWEZ Sophie2431812016-11-29 17:47:082016-11-29 17:47:102016-11-30 07:21:47NewsgatePas de parutionNormalarticleJos RemautVerkeer en mobiliteitKW

Van 90 naar 70 op de gewestwegen : vooral de Westhoek wordt getroffen

Ieper Stilaan begint bij iedereen door te sijpelen wat al vele maanden is geweten : binnen één maand, op 1 januari, wordt de standaardsnelheid op de Vlaamse wegen, buiten de bebouwde kom, verlaagd van 90 naar 70 kilometer per uur.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/van-90-naar-70-op-de-gewestwegen-vooral-de-westhoek-wordt-getroffen/article-normal-243181.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/van-90-naar-70-op-de-gewestwegen-vooral-de-westhoek-wordt-getroffen/article-normal-243181.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Van 90 naar 70 op de gewestwegen : vooral de Westhoek wordt getroffen

Ieper In grote delen van Vlaanderen geldt er al zo'n snelheidsbeperking op de meeste gewone gewestwegen, maar die wordt op vandaag nog afgedwongen door een veelheid aan borden '70' of door de invoering van een zone 70.

Ieper Een fenomeen dat we in West-Vlaanderen nog minder kennen, omdat er bij ons nog een dunnere bebouwing is en er minder dichtslibbende wegen zijn. In de Westhoek zeker al niet, daar zijn er nog veel wegen waar je relatief ongehinderd kan doorrijden.

Ieper

Ieper Maar van 1 januari 2017 is dit dus voltooid verleden tijd : dan zullen buiten de bebouwde kom alle borden '70' verdwijnen en wordt iedereen geacht te weten dat dit in Vlaanderen de nieuwe maximumsnelheid is. In Wallonië verandert er voor alle duidelijkheid niets.

90 als uitzondering

Ieper Toch verdwijnt de 90 per uur niet helemaal als snelheidsnorm. Op bepaalde wegen die voldoende breed zijn en die een afgescheiden fietspad hebben, kan op heel dun bebouwde trajecten nog de 90 blijven gelden, maar dat wordt aan aangeduid met een bord '90'.

Ieper Wie gehoopt had dat het op de goed uitgeruste wegen in de verkeersarmere Westhoek toch nog op een heel aantal plaatsen 90 zou blijven, is eraan voor zijn moeite. Grote assen zoals de N8 Ieper-Veurne of de N369 Ieper-Diksmuide krijgen over hun hele lengte het regime van 70 kilometer per uur.

Ieper Vooral voor de N8 zet dit kwaad bloed. Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open VLD) liet na een vraag aan minister Ben Weyts eerder al weten dat dit voor haar absoluut niet kan, en ziet er zelfs een argument in om toch nog maar eens een lans te breken voor een volwaardige autosnelweg Ieper-Veurne.

Ieper Vlaams parlementslid Martine Fournier (CD&V) van haar kant vindt dat minister Weyts de modernisering van de N8 al te lang laat aanslepen.

"Eerst fietsveilig maken, dan weer naar 90 per uur"

Ieper "De invoering van 70 kilometer per uur zal voor de nodige extra reistijd zorgen in de Westhoek", zegt ze. "Op korte termijn zal dit inderdaad voor vertragingen zorgen, maar zodra de N8 is heraangelegd op een fiets- en verkeersveilige wijze, kan de maximumsnelheid opnieuw 90 km per uur worden. Secundaire wegen kunnen immers 90 km behouden en de N8 is een secundaire weg die hiervoor perfect een uitzondering zou kunnen krijgen."

Ieper "Om van de N8 een volwaardige en fietsveilige verbindingsweg te maken, is het noodzakelijk dat de minister dringend werk maakt van de herinrichting. Maar dat gaat allemaal veel te traag : In het regeerakkoord werd de N8 opgenomen als prioritair infrastructuurproject, maar na twee jaar staan we nog nergens. Uit mijn jongste parlementaire vraag blijkt dat de in januari aangekondigde actualisatiestudie van het plan-MER pas in september gepubliceerd werd en deze maand wordt gegund. Als de minister niet dringend een tandje bijsteekt, dreigt een verkeersinfarct in de Westhoek."

Ieper Ziehier het overzicht van de veranderingen in West-Vlaanderen. Alle groene lijnen zijn trajecten waar de maximumsnelheid per 1 januari van 90 naar 70 gaat.

Ieper

8900-IE8630-VE8600-DI8970-PO8930-ME2016-11-29MEDIUMPZ23remaut-josRemautJoscolumnist/assets/2/avatar_1189.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlEmmily TalpeBen WeytsMartine FournierWesthoekN8IeperVlaams Parlement
Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden
Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden
Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden
Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden
Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden
Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden
Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden
02412692016-11-10 15:44:082016-11-10 15:44:102016-11-10 15:41:45NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWVerkeer en mobiliteitKW

Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden

Brugge Bij goed weer wordt op woensdag 16 en donderdag 17 november het eerste deel van de beweegbare brug over het Boudewijnkanaal in Brugge ingevaren en op zijn plaats gezet.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/nieuwe-snelweg-a11-in-brugge-krijgt-brug-over-boudewijnkanaal-die-ook-geopend-kan-worden/article-normal-241269.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/nieuwe-snelweg-a11-in-brugge-krijgt-brug-over-boudewijnkanaal-die-ook-geopend-kan-worden/article-normal-241269.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Nieuwe snelweg A11 in Brugge krijgt brug over Boudewijnkanaal, die ook geopend kan worden

Brugge Dat werd donderdagvoormiddag, in het bijzijn van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en havenvoorzitter Joachim Coens, aangekondigd in het kader van de A11-werken. De werken starten dinsdagnacht en duren tot donderdagavond. Tijdens de werken wordt de Interhavenweg opnieuw afgesloten en zal er extra verkeersdrukte zijn in Dudzele.

Brugge De beweegbare brug over het Boudewijnkanaal bestaat uit twee brughelften. De ene helft, rijrichting Brugge, wordt eerst ingevaren en aangebracht. Deze werken zijn gepland voor woensdag 16 en donderdag 17 november. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het brugdeel over water aangevoerd over het water met een reusachtige kraan op een drijvend ponton. Daarna starten de aansluitingswerken, die zullen duren tot donderdagavond. Het tweede brugdeel zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, geplaatst worden op 19 en 20 november of op 26 en 27 november.

Unicum voor België

Brugge De beweegbare brug maakt deel uit van het A11-viaduct en is een unicum in België. Nog geen enkele Belgische autosnelweg heeft een brug die omhoog kan en daardoor het snelwegverkeer verplicht om even te stoppen voor een rood licht. In Nederland wordt dit systeem wel al lang toegepast. De beweegbare brug zal enkel opengaan om grote schepen te laten passeren.

Brugge (DM - Foto DM)

8000-BR8380-DU2016-11-10MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlverkeerBen WeytsJoachim CoensBruggeDudzeleBoudewijnkanaal BruggeA11
Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij
Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij
Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij
Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij
Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij
Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij
Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij
02400372016-10-27 16:50:082016-10-27 16:50:102016-10-27 21:59:35NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWVerkeer en mobiliteitKW

Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij

Menen Het structureel onderhoud van het wegdek van de A19 tussen Menen en Zonnebeke zorgt voor de nodige verkeersellende.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/fileleed-op-a19-tussen-zonnebeke-en-menen-nog-niet-voorbij/article-normal-240037.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/fileleed-op-a19-tussen-zonnebeke-en-menen-nog-niet-voorbij/article-normal-240037.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Fileleed op A19 tussen Zonnebeke en Menen nog niet voorbij

Menen Vooral in de richting van Kortrijk gaat het soms tergend langzaam vooruit. Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe vroeg de minister van mobiliteit Ben Weyts om de mogelijkheid te onderzoeken om twee rijstroken te voorzien in de richting van Kortrijk. Het Vlaams Verkeerscentrum vreesde dat, indien slechts één rijstrook in de richting van Ieper werd voorzien, de file zou terugslaan tot op het complex van Moorsele. Dat zou leiden tot problemen op de E403, met gevaarlijke situaties tot gevolg.

Opritten Wervik en Menen afsluiten

Menen Op de vraag van Talpe of er een mogelijkheid is de situatie nog om te keren, antwoordde de minister negatief. "De werken zijn op dit moment al te ver gevorderd om de afscheidende veiligheidsstootbanden nog te kunnen verplaatsen. Wel wordt nog overwogen om de opritten Wervik en Menen in de richting van Kortrijk af te sluiten. Dit kan uiteraard een vlottere doorstroming garanderen, al vind ik het vooral belangrijk dat hierover eerst nauw overleg gepleegd wordt tussen het AWV en de betrokken politiezones, steden en gemeenten. Deze laatsten waren volgens de minister eerder vragende partij om de opritten open te houden," besluit het liberale parlementslid. Het einde van de werken op de A19 is gepland voor midden november.

Menen (GD)

8930-ME8980-ZO8500-KO2016-10-27MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlEmmily TalpeBen WeytsA19MenenZonnebekeKortrijkVlaams VerkeerscentrumAWVFile
Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen
Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen
Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen
Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen
Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen
Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen
Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen
02395392016-10-23 11:13:482016-10-23 11:13:492016-10-23 11:12:20NewsgatePas de parutionNormalarticle Bron: BelgaVerkeer en mobiliteitKW

Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen

Brugge Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trekt de verantwoordelijkheid voor trajectcontroles volledig naar zich toe.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/vlaanderen-neemt-beslissingen-over-trajectcontroles-zelf-in-handen/article-normal-239539.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/vlaanderen-neemt-beslissingen-over-trajectcontroles-zelf-in-handen/article-normal-239539.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Vlaanderen neemt beslissingen over trajectcontroles zelf in handen

Brugge In de toekomst zal Vlaanderen die voor honderd procent financieren, maar ook zelf beslissen waar ze komen, schrijft De Zondag. Op dit moment financieren de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten de trajectcontroles op de gewestwegen. "Dat leidt telkens tot lange onderhandelingen met politiezones en gemeentebesturen over tracé en financiering, met als gevolg dat beslissingen op de lange baan worden geschoven", zegt Weyts.

Brugge Daar wil Weyts nu komaf mee maken door zowel de financiering als de bestemming ervan volledig voor Vlaamse rekening te nemen. Waar de nieuwe controles komen, is afhankelijk van de zwarte lijst van meest gevaarlijke banen in Vlaanderen.

Brugge Dit jaar komen er al zeven trajectcontroles bij. Vanaf volgend jaar wil Weyts jaarlijks twintig nieuwe tracés.

Brugge (Belga)

8000-BRLOW2016-10-2369bron-belgaBron: Belgahttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/bron-belga-69.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/bron-belga-69.htmlverkeertransportpolitiekBen Weyts
Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"
Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"
Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"
Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"
Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"
Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"
Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"
02393432016-10-20 23:17:592016-10-20 23:18:052016-10-20 23:21:12NewsgatePas de parutionNormalarticleJos RemautSamenlevingKW

Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"

Menen De burgemeester van Menen formuleerde haar vraag deze namiddag in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van een mondelinge vraag die haar collega Renaat Landuyt stelde aan minister Ben Weyts, over de privébewaking op de snelwegparkings van Jabbeke en Mannekensvere.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/martine-fournier-zuid-west-vlaanderen-wil-ook-wel-privebewaking-op-grote-parkings/article-normal-239343.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/martine-fournier-zuid-west-vlaanderen-wil-ook-wel-privebewaking-op-grote-parkings/article-normal-239343.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Martine Fournier : "Zuid-West-Vlaanderen wil ook wel privébewaking op grote parkings"

Menen "We appreciëren het sterk dat u als vorm van noodmaatregel met privébewaking een en ander komt versterken in de strijd tegen de mensenhandel", aldus Renaat Landuyt (SP.A) deze namiddag in de commissie mobiliteit. "Dat is beter dan wat federaal minister van Binnenlandse Zaken Jambon doet. Die kondigt extra politiemensen aan, maar het zijn onze politiemensen die op een andere plaats gaan werken. Het lijkt alsof er bijkomende politiemensen zijn, maar dat is niet helemaal juist. Het siert u dat u dit erkent en opneemt om extra bijstand te leveren."

Menen "U sprak over bijkomend overleg voor structurele oplossingen. Mijn vragen gaan vooral in die richting. Wanneer vindt dat overleg plaats? Wat is uw plan van aanpak? Wanneer en hoelang zult u ons helpen met de privébewaking? En ik wil geen misbruik maken van uw operatie voor de parkings, maar ik signaleer toch dat het handig zou zijn mocht u in die zin ook kunnen helpen aan de Vlaamse zeehaven in Brugge om die ook een betere bewaking te geven."

Bijna 200.000 euro

Menen "Uw vraag gaat over de problematiek van de inklimming door illegalen op de snelwegparkings", antwoordde mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). "Die problematiek was heel acuut in Drongen, waar beslist is om de parking te sluiten. Dit vooral ook wegens de nabijheid van bewoning en de mogelijkheid om snel te ontsnappen richting die bewoning. Om te vermijden dat de situatie zich gewoon zou verplaatsen naar andere parkings, voorzien we in extra bewaking door twee private bewakingsagenten met een hond, op de parkings van Mannekensvere en Jabbeke. Dit gebeurt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Het budget voor deze bewaking bedraagt 186.954 euro, om exact te zijn. De parking van Drongen is nog tot eind deze maand dicht, maar als hij opnieuw wordt geopend, zal dat ook met die private bewaking zijn en minstens voor twee weken. Intussen hebben we ook zicht op een en ander door de praktijk van Jabbeke en Mannekensvere."

Menen "Ondertussen heb ik overleg gepland met minister Jambon, staatssecretaris Francken en de vijf gouverneurs. We gaan op 8 november samenzitten, met de bedoeling een structurele oplossing te vinden voor de beveiliging van de snelwegparkings, en niet alleen in West-Vlaanderen, want door een cascade-effect verplaatst het probleem zich."

"50 illegalen op twee maanden tijd"

Menen Een conclusie waarop Martine Fournier (CD&V) gretig inpikte : "In Zuid-West-Vlaanderen zijn er ook heel grote grensoversteken en grensparkings. Ik zie nu al een spectaculaire toename van het aantal illegalen dat bij ons gevonden wordt. Vanmorgen kreeg ik een telefoon van de korpschef, waarin hij meldde dat er opnieuw zes illegalen werden aangetroffen op onze parking. De jongste twee maanden waren het er om en bij de vijftig. Uiteraard kunnen we die cijfers niet vergelijken met de cijfers van Jabbeke en dergelijke. Maar toch is dat voor onze streek een spectaculaire toename. "

Menen "Het is een enorme belasting, niet alleen voor ons lokaal bestuur, maar vooral voor onze politie. Ons korps is al overbelast, met alle verschillende problematieken. En het houdt ook heel wat administratieve rompslomp in voor een politiezone wanneer de politie illegalen oppakt. Meestal betekent dat ongeveer een dag werk, waarbij de persoon in kwestie op het einde van de rit te horen krijgt dat hij het land moet verlaten. Dan staat hij terug op straat en probeert opnieuw die grens over te steken."

Menen "Minister, indien het bij ons in Zuid-West-Vlaanderen ook zo problematisch wordt, mogen wij dan ook bij u aankloppen voor hulp en eventueel voor privébewaking?"

"Voorbereid op ontruiming van Calais"

Menen Een vraag waar Ben Weyts geen ja of geen nee op antwoordde. "Vermits ik alle gouverneurs samenroep, veronderstel ik dat ook de problematiek van Zuid-West-Vlaanderen, net als heel wat andere problematieken, op tafel zal komen.

Menen Voor alle duidelijkheid: de private bewakers hebben geen politionele bevoegdheid. Zij komen dus niet in de plaats van de politie, maar dienen vooral ter afschrikking. Wanneer zij een vaststelling doen van de aanwezigheid van illegalen of illegaal transport van mensenhandel, dan signaleren zij dat onmiddellijk. Zij kunnen niet anders doen dan de feitelijke vaststellingen. Nadien is het aan de politie, die onmiddellijk wordt gecontacteerd, om op te treden."

Menen "Ook dan moeten de administratieve procedures, met de paperassen en dergelijke, worden doorlopen. Op dat vlak kan ik dus geen soelaas bieden. Maar we kunnen alleszins wel voorbereid zijn op mogelijke consequenties die zullen ontstaan wanneer Calais en de kampplaatsen daar finaal worden gesloten."

8930-ME8000-BR8433-MA8490-JA2016-10-20MEDIUMPZ23remaut-josRemautJoscolumnist/assets/2/avatar_1189.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlMartine FournierRenaat LanduytBen WeytsJabbekeMannekensvereCalaisVlaams Parlement
Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee
Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee
Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee
Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee
Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee
Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee
Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee
02375632016-10-03 20:21:492016-10-03 20:21:502016-10-03 20:19:53NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWMilieu en natuurKW

Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee

Bredene Om de kust beter te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel circuleren momenteel plannen voor de aanleg van een eilandengordel in zee.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/bredene-is-kandidaat-voor-aanleg-kunstmatig-proefeiland-in-zee/article-normal-237563.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/bredene-is-kandidaat-voor-aanleg-kunstmatig-proefeiland-in-zee/article-normal-237563.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/
Bredene is kandidaat voor aanleg kunstmatig proefeiland in zee

Bredene Bredene is gewonnen voor het idee om een kunstmatig eiland aan te leggen voor de kust. Dat meldt de kustgemeente maandag. Knokke-Heist blijkt een koele minnaar te zijn voor het idee dat afgelopen weekend werd geopperd door Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD).

Bredene In het kader van de kustbescherming willen Weyts en De Backer nagaan of een kunstmatig eiland voor de Oostkust soelaas kan bieden tegen de stijgende zeespiegel. Daarvoor zou er in eerste instantie een eiland van 40 hectare aangelegd worden tussen de haven van Zeebrugge en Knokke-Heist, maar die badstad lijkt niet gewonnen voor het idee.

Bredene Ik kan niet goed begrijpen dat Knokke-Heist liever het risico neemt om op termijn onder water te staan

Bredene "Bredene is alvast uitdrukkelijk kandidaat om wel als proefpiloot op te treden", meldt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) maandag. "Het voorstel voor de aanleg van een tweede verdedigingsgordel in zee lijkt mij op zijn minst een ernstig onderzoek waard. Ik kan niet goed begrijpen dat Knokke-Heist liever het risico neemt om op termijn onder water te staan, dan dat ze eventueel toeristen zouden verliezen. We spreken hier niet over de aanleg van een muur in zee, maar van een natuurlijk ingekleed eiland dat met het blote oog nauwelijks zichtbaar zal zijn."

Bredene Hoe hoog het eiland uiteindelijk zal worden is nog onduidelijk, maar het een zeespiegelstijging van minstens 80 centimeter kunnen opvangen. "Als dit past in het onderzoeksopzet en er duidelijke garanties zijn dat er bij de aanleg van een proefeiland rekening zal worden gehouden met de locaties van de bestaande watersportclubs, mogen de initiatiefnemers dit proefeiland wat mij betreft dan ook gerust voor onze kust komen aanleggen. We hebben het hier over een initiatief dat potentieel kan instaan voor de bescherming van de hele kust en het hinterland, samen goed voor honderdduizenden gezinnen. Ik mag dan ook hopen dat dit project niet sneuvelt op de vermeende toeristische belangen van één kustgemeente", besluit de burgemeester.

Bredene Minister Weyts is tevreden dat Bredene zijn positieve inbreng meegeeft, maar hij stelt duidelijk dat de keuze voor Knokke-Heist niet toevallig gekozen is. "We zijn bezig om de meeste zwakke punten langs de kustlijn aan te pakken. De West- en Middenkust is grotendeels al klaargestoomd tot een zeespiegelstijging tot 80 centimeter, maar de Oostkust blijft het zwakke punt", aldus minister Weyts.

Bredene De minister vindt het jammer dat Knokke-Heist op dit moment niet gewonnen is voor het project. "De plannen bestaan al van 2013 en Knokke is altijd heel nauw betrokken en goed geïnformeerd geweest over de plannen." Knokke toonde zich een voorstander, want het zag vooral mogelijkheid in immobiliën. "Maar we zijn in de eerste plaats bezig met de kustbescherming in de vorm van een tweede verdedigingslinie in zee. De plannen zijn ook al fors gewijzigd sinds 2013. De eerste schetsen toonden een eilandenketting tot over de Nederlandse grens. Deze plannen zijn veel kleiner en bescheidener", besluit de minister.

Bredene Ook staatssecretaris De Backer was blij met de inbreng van Bredene, maar dan eerder in het kader van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP). "Belangrijk voor ons is dat we met de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan alle stakeholders betrekken. We zijn dus vragende partij dat iedereen input geeft. We zijn blij dat Bredene nu ook zijn insteek heeft gegeven om mee te denken aan een breed gedragen nieuw Marien Ruimtelijk Plan."

Bredene Staatssecretaris De Backer is volop bezig met de voorbereiding voor een nieuw MRP. Het huidige plan loopt namelijk af in 2020.

8450-BR8300-KNLOW2016-10-0311kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlBen WeytsPhilippe De BackerSteve VandenbergheOostkustStijging zeespiegel
Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist
Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist
Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist
Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist
Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist
Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist
Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist
02373292016-10-01 16:37:082016-10-01 16:37:102016-10-01 16:37:13NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWSamenlevingKW

Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist

Knokke-Heist Als het van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) en staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) afhangt, wordt in 2020 begonnen met de aanleg van een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke-Heist.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/weyts-en-de-backer-willen-pilooteiland-voor-kust-van-knokke-heist/article-normal-237329.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/weyts-en-de-backer-willen-pilooteiland-voor-kust-van-knokke-heist/article-normal-237329.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Weyts en De Backer willen pilooteiland voor kust van Knokke-Heist

Knokke-Heist Daarmee moet de Oostkust klaar zijn voor de duizendjarige storm. Vlaanderen trekt 8 miljoen euro uit voor verder studiewerk.

Knokke-Heist De bouw van kunstmatige eilanden voor de Oostkust komt vanuit het privé-initiatief "Vlaamse Baaien". Op basis van de studie wil Vlaanderen bekijken of de kust op lange termijn kan beschermd worden tegen de stijgende zeespiegel en de duizendjarige storm. "Tot nu beschermden we de kust vooral met zandsuppleties en het ophogen van dijken. Die focussen tot een kustbescherming tot 2050, maar met dit project kijken we vooruit tot 2100 en bereiden we ons voor op een stijging van de zeespiegel van 80 centimeter en meer."

Knokke-Heist Minister Weyts wil nu land winnen op zee om de kust te beschermen. Vlaanderen investeert 8 miljoen euro in verder studiewerk en wil de zeebodem verder in kaart brengen. Bedoeling is om dan in 2020 de aanleg te starten van een kunstmatig eiland van 40 hectare op 1,2 kilometer voor kust van Knokke-Heist. Dat eiland zal dienen voor verder onderzoek naar onder meer het effect op de golven en de getijdestroming. Op termijn wordt dan gedacht om het eiland uit te breiden tot 450 hectare.

Knokke-Heist "En dan kunnen we denken aan toegevoegde waarde. Een eiland kan een thuis bieden voor de sternen van Zeebrugge, er is bijvoorbeeld mogelijkheid tot een jachthaven tussen Zeebrugge en Knokke-Heist en het kan een opstap zijn om binnenvaart tussen Zeebrugge en de Schelde via zee mogelijk te maken", aldus Weyts.

Knokke-Heist Ook staatssecretaris Philippe De Backer springt mee op de kar. De staatssecretaris wil namelijk enerzijds werk maken van een Noordzeevisie op lange termijn maar bereid zich ook voor op de uitwerking van een nieuw Marien Ruimtelijk Plan (MRP) die alle activiteiten op zee vastlegt in duidelijk bepaalde zones. Het huidige plan geldt nog tot 2020, maar de staatssecretaris wil het eiland al laten opnemen in het volgende MRP.

Knokke-Heist Weyts en De Backer willen wel in overleg gaan met alle stakeholders, zowel kustburgemeesters, toeristische sectoren en de bedrijfswereld. Bedoeling is om een breedgedragen draagvlak te creëren voor dit kustbeschermingsproject. (Belga)

8300-KNLOW2016-10-0111kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlBen WeytsPhilippe De Backer
Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"
Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"
Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"
Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"
Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"
Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"
02353792016-09-12 11:54:232016-09-12 11:54:242016-09-12 11:54:23NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWMilieu en natuurKW

Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"

Nieuwpoort Deze maand beginnen de voorbereidende werken in de havengeul van Nieuwpoort voor de bouw van een gloednieuwe stormkering.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/professor-georges-allaert-stormvloedkering-nieuwpoort-is-weggesmeten-geld/article-normal-235379.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/professor-georges-allaert-stormvloedkering-nieuwpoort-is-weggesmeten-geld/article-normal-235379.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/
Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"

Nieuwpoort Dat druist echter in tegen een studie van het Waterbouwkundig Labo op bestelling van de Maritieme Dienst Kust. Ook professor Georges Allaert, emeritus-professor Ruimtelijk Planning (UGent), is de plannen niet gunstig gezind. "Weggesmeten geld", vindt Allaert. Vlaanderen zet echter door op basis van een tweede studie.

Nieuwpoort In de havengeul wil Vlaanderen werk maken van een stormvloedkering die de haven en het hinterland moet beschermen tegen een duizendjarige storm. Tegen eind dit jaar zou er al een aannemer aangesteld worden.

Nieuwpoort Nochtans leert een studie van het Waterbouwkundig Labo dat een kering niet gunstig was. Enerzijds zou de stroming te groot worden waardoor zeilschepen het moeilijk zouden krijgen om binnen te varen. Anderzijds kunnen er ook opstoppingen ontstaan, zeker omdat verwacht wordt dat de beroeps- en recreatievaart in Nieuwpoort verder zal toenemen. "De jachthaven van Nieuwpoort kan zijn aantrekkelijkheid verliezen indien de aanwezigheid van de stormvloedkering de toegankelijkheid van de haven onmogelijk maakt op sommige momenten van het getij. Men kan zich ook afvragen hoe verantwoord het is de toegang tot de haven vanuit zee te blokkeren gedurende bepaalde momenten van het getij, bijvoorbeeld bij dreigend noodweer", luidt de studie. Reddingsdiensten kunnen namelijk geblokkeerd raken achter de kering.

Nieuwpoort De jachthaven van Nieuwpoort kan zijn aantrekkelijkheid verliezen

Nieuwpoort "Terwijl het Waterbouwkundig Laboratorium gebruik maakt van vrij ruwe cijfers, en bijvoorbeeld maar een ééndimensionaal stromingsmodel, heeft een gespecialiseerd bureau meer complexe modellen gebruikt en bijvoorbeeld onderzoek ter plaatse gedaan met een proefopstelling. Er is dus zeker en vast rekening gehouden met de insteek van het Waterbouwkundig Laboratorium, maar die eerste resultaten moesten natuurlijk nog verder verfijnd worden. Uit het verdere onderzoek is gebleken dat de doorvaartbreedte toch 38 meter kan zijn, wat 3 meter breder is dan de minimale breedte die het Waterbouwkundig Laboratorium al naar voor had geschoven", meent het kabinet van Vlaams minister van Infrastructuur Ben Weyts (N-VA).

Nieuwpoort Het kabinet meent dat er overleg is geweest met de jachthaven, maar die ontkent dat. Professor Allaert is ook niet bepaald onder de indruk van de proefopstelling die bestaat uit een paar palen. "Er wordt gezegd dat de studie van het Waterbouwkundig Labo te theoretisch is, maar dat klopt niet", aldus professor Allaert. "Bovendien moet je altijd zoeken naar toegevoegde waarde. Deze muur heeft die niet, integendeel."

Nieuwpoort Je moeten winnen op zee, en vooral de natuur laten bouwen, zoals Nederland nu duidelijk heeft ingezien

Nieuwpoort De professor stelt een strekdam voor. "Een muur is een te defensief project. Je moeten winnen op zee, en vooral de natuur laten bouwen, zoals Nederland nu duidelijk heeft ingezien: verduining in combinatie met verhoging zandbanken. Met een strekdam krijg je zandophoping voor de strekdam en erachter, op het strand van Middelkerke waar er nu constant moet opgespoten worden. Een strekdam biedt ook toegevoegde waarde. Je kan zaken meekoppelen: ecologisch, economisch, recreatief. Zelfs een uitbreiding van de jachthaven is er mogelijk. Dit dossier is symbolisch. Er is een gebrek aan een totaalvisie voor de hele kust op lange termijn, zowel zeewaarts als landinwaarts." Bovendien verwacht de professor dat de kering zal verzanden, met hoge baggerkosten als gevolg. Dat is nu al het geval, iets verderop aan de Kromme Hoek.

Nieuwpoort Ook financieel is een strekdam volgens hem beter. "Een strekdam hoeft niet veel duurder te zijn dan de kering, maar je kan er wel toegevoegde waarde aan koppelen", aldus Allaert. De kering zou 50 miljoen euro gaan kosten.

Nieuwpoort De diensten van Weyts weerleggen dat een strekdam beter is. "Het alternatief van een strekdam in Nieuwpoort is jaren geleden al onderzocht en verworpen. Een strekdam zal immers niet beletten dat de erg laag geleden kades overstromen bij stormweer. Alleen de afsluiting van de haveningang, met een stormkering, kan echt voorkomen dat het water te hoog stijgt en dat de kades in de havenkom overlopen."

Nieuwpoort (BELGA)

8620-NI2016-09-12MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlGeorges AllaertBen WeytsMaritieme Dienst KustWaterbouwkundig Laboratorium
Zaterdag dan toch snelheidsvluchten met duiven
Zaterdag dan toch snelheidsvluchten met duiven
Zaterdag dan toch snelheidsvluchten met duiven
Zaterdag dan toch snelheidsvluchten met duiven
02333312016-08-25 10:50:092016-08-25 10:50:112016-08-25 19:36:34NewsgatePas de parutionNormalarticleJos RemautSamenlevingKW

Zaterdag dan toch snelheidsvluchten met duiven

Brugge update Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts en de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB) bereikten een akkoord voor meer dierenwelzijn in de duivensport.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/zaterdag-dan-toch-snelheidsvluchten-met-duiven/article-normal-233331.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/zaterdag-dan-toch-snelheidsvluchten-met-duiven/article-normal-233331.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/

Brugge update Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts en de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB) bereikten, na een overleg op het kabinet donderdagvoormiddag, een akkoord voor meer dierenwelzijn in de duivensport. Zowel op korte als op de lange termijn werden concrete oplossingen en afspraken overeengekomen.

Brugge update De KBDB engageert zich om op korte termijn een nationale lossingscommissie in het leven te roepen met vertegenwoordigers van de 3 vluchtlijnen (west-midden-oost) en een weerexpert. Op die manier kunnen discussies over het al dan niet lossen van duiven voor de toekomst worden vermeden, net als rampvluchten die zich vroeger al hebben voorgedaan.

Meer uniforme inkorvingsvoorwaarden

Brugge update Daarnaast wordt er een verdere dialoog opgestart omtrent meer uniforme inkorvingsvoorwaarden die vandaag al te zeer verschillen tussen de provinciale afdelingen en meer controle op het dierenwelzijn bij het transport van duiven en de organisatie van duivenwedstrijden.

Brugge update Voor de komende dagen wordden, gelet op de hittegolf, lange vluchten uitgesteld en kunnen enkel de kleine en grote snelheidsvluchten met beperkte afstand (maximaal Parijs) plaatsvinden. Daarnaast worden er extra maatregelen voor dierenwelzijn opgelegd zoals voorradigheid van drinkwater en een beperking van het aantal dieren per mand (-15%).

Brugge update Minister Weyts: "Ik ben blij dat we hier een akkoord bereiken voor de korte termijn, maar belangrijker voor de toekomst concrete afspraken hebben ten voordele van meer dierenwelzijn in de duivensport."

Brugge update (MF)

8000-BRupdate2016-08-25MEDIUMPZ23remaut-josRemautJoscolumnist/assets/2/avatar_1189.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlBen WeytsKoninklijke Belgische DuivenbondKBDB
Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke
Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke
Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke
Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke
Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke
Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke
Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke
02309072016-07-29 06:48:092016-07-29 06:48:132016-07-29 06:48:09NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWVerkeer en mobiliteitKW

Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke

Aalbeke Minister Weyts plaatst de flitspaal terug op de snelweg ondanks de hoge kostprijs.

yesrmgimport newsgate946695925http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/opnieuw-superflitspaal-op-e17-in-aalbeke/article-normal-230907.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/opnieuw-superflitspaal-op-e17-in-aalbeke/article-normal-230907.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Opnieuw superflitspaal op E17 in Aalbeke

Aalbeke Donderdagochtend reed nog een vrachtwagen in op de file op de E17 aan de controlepost in Rekkem bij Aalbeke. Een personenwagen met caravan raakte daardoor geplet tussen de aanrijder en een stilstaande vrachtwagen. Het was het zoveelste ongeval op de snelweg richting Frankrijk sinds onze zuiderburen de grenscontroles verhoogden in het kader van de terreurdreiging. Daarbij vielen er al heel wat gewonden, maar waren er ook dodelijke slachtoffers te betreuren. Zo bezweek in december vorig jaar een 39-jarige man aan zijn opgelopen verwondingen nadat hij op de file inreed. Op 4 mei dit jaar kwam 59-jarige Oekraïense trucker om het leven toen zijn vrachtwagen in brand vloog bij een aanrijding. Enkele dagen later gebeurde het zwaarste ongeval tot nu toe. Toen werd een bus vol kinderen langs achteren aangereden door een Bulgaar, die later in het ziekenhuis stierf. In totaal vielen bij dat accident 25 gewonden.

Flitspaal

Aalbeke Op de E17 geldt een snelheidsbeperking van 90km per uur vanaf het op- en afrittencomplex Kortrijk-Oost en 70km per uur vanaf Aalbeke, maar vaak houden de weggebruikers zich daar niet aan. De signalisatie werd eerder al opgedreven en ook werd al gebruik gemaakt van een flitspaal. Die flitspaal kost echter 8.400 euro per week. De flitspaal verdween dan ook opnieuw na een tijdje, maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte nu bekend dat de superflitspaal terugkeert en blijft staat tot het eind van de zomervakantie. "De kosten zullen we er moeten bijnemen."

Aalbeke (CMW/JL)

8511-AA2016-07-29MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlBen WeytsE17Aalbeke
Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge
Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge
Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge
Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge
Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge
Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge
Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge
02305332016-07-24 15:13:232016-07-24 15:13:262016-07-24 15:13:23NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWVerkeer en mobiliteitKW

Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge

Brugge Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verhoogt het budget van het aangepast vervoer voor mindermobielen met 11,5 procent. Concreet krijgen de Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV's) er 300.000 euro bij bovenop de huidige 2,6 miljoen euro. Het geld wordt volgens de N-VA-minister gebruikt om tegemoet te komen aan de stijgende vraag en om de laatste blinde vlekken in het systeem in te vullen, onder meer in Brugge.

yesrmgimport newsgate907992994http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/vlaams-geld-voor-diensten-aangepast-vervoer-in-brugge/article-normal-230533.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/vlaams-geld-voor-diensten-aangepast-vervoer-in-brugge/article-normal-230533.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Vlaams geld voor Diensten Aangepast Vervoer in Brugge

Brugge De Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV's) zijn er voor mensen wiens mobiliteit ernstig beperkt is. Vlaanderen staat mee in voor de financiële ondersteuning van de DAV's. Minister Weyts maakt nu 300.000 euro extra vrij voor de DAV's om er zo voor te zorgen dat de dienstverlening kan groeien en dat men kan inspelen op de toenemende vraag. "We investeren in de bewegingsvrijheid van de meest kwetsbare reizigers", zegt Weyts.

Brugge Een deel van de middelen wordt gericht ingezet om de laatste blinde vlekken in het DAV-systeem in te vullen. Concreet zal er nog dit jaar een compensatieregeling komen voor het aangepast vervoer in Aalst, Brugge, Oudenaarde en Wetteren. Het DAV-systeem wordt zo eindelijk gebiedsdekkend voor heel Vlaanderen. "We investeren in nieuw aanbod waar dat echt nodig is."

Brugge (Belga - foto Belga)

8000-BRLOW2016-07-2411kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlBen WeytsBrugge
Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen
Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen
Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen
Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen
Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen
Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen
Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen
02296072016-07-13 12:50:482016-07-13 12:50:502016-07-13 13:58:08NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWSamenlevingKW

Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen

Kortrijk Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft gewezen Boerenbond-topman Piet Vanthemsche aangesteld als 'onafhankelijk tussenpersoon' voor de dialoog met de verschillende geloofsgemeenschappen in het dossier van het onverdoofd slachten.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/piet-vanthemsche-moet-pad-naar-verbod-op-onverdoofd-slachten-effenen/article-normal-229607.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/piet-vanthemsche-moet-pad-naar-verbod-op-onverdoofd-slachten-effenen/article-normal-229607.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Piet Vanthemsche moet pad naar verbod op onverdoofd slachten effenen

Kortrijk Vlaams minister Weyts wil graag evolueren naar een algemeen verbod op het onverdoofd slachten. Er liggen in het Vlaams Parlement ook voorstellen klaar voor zo'n verbod. Maar de voorstanders van dat verbod kregen enkele weken geleden een fikse opdoffer van de Raad van State. Die oordeelde namelijk in een advies dat een algemeen verbod op onverdoofd slachten botst op de godsdienstvrijheid.

Kortrijk Minister Weyts liet meteen verstaan dat hij zich door dat advies niet van koers zou laten veranderen. Zijn streefdoel blijft een algemeen verbod. De N-VA-minister kondigde na de uitspraak van de Raad van State ook meteen aan dat hij een begeleider zou aanstellen om in dialoog te gaan met de verschillende geloofsgemeenschappen.

"Sterke reputatie opgebouwd"

Kortrijk Kortrijkzaan Vanthemsche moet "de problematiek en de techniek van het onbedwelmd slachten correct duiden, weerstanden en gevoeligheden in kaart brengen en voorstellen voor oplossingen aanreiken", zo klinkt het. Volgens Ben Weyts beschikt Vanthemsche daarvoor over de juiste expertise. ""Als oud-voorzitter van de Boerenbond kent hij de vleessector en de bestaande wetenschappelijke inzichten. Hij is ook medeauteur van een studie over (on)bedwelmd slachten in opdracht van de Nederlandse Overheid. Vanthemsche heeft een sterke reputatie opgebouwd van onafhankelijkheid, autoriteit en degelijkheid."

Kortrijk Bedoeling is dat Vanthemsche in de eerste helft van 2017 een rapport overmaakt aan Weyts. "We kunnen samen evolueren naar een Vlaanderen zonder onverdoofd slachten. Ik geloof oprecht dat ook de geloofsgemeenschappen daar baat bij hebben", besluit Weyts.

Kortrijk (Belga)

8500-KOLOW2016-07-1311kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlPiet VanthemscheBen Weytsonderdoofd slachten
Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie
Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie
Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie
Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie
Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie
Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie
Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie
02278172016-06-26 13:47:082016-06-26 13:47:102016-06-28 14:32:33NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWVerkeer en mobiliteitKW

Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie

Koksijde Zondag gaf minister van Mobiliteit en Toerisme Ben Weyts in Koksijde het startschot voor de nieuwe veiligheids- en Kusttramcampagne van De Lijn. De dertigste editie zit in een fris, actueel kleedje met een nieuw campagnebeeld en pakt uit met Onni, het verstrooide gele figuurtje, als mascotte voor de veiligheidscampagne. Als kers op de taart komen er 18 nieuwe kusttrams.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/onni-is-de-nieuwe-veiligheidsmascotte-van-de-30ste-kusttramactie/article-normal-227817.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/onni-is-de-nieuwe-veiligheidsmascotte-van-de-30ste-kusttramactie/article-normal-227817.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Onni is de nieuwe veiligheidsmascotte van de 30ste kusttramactie

Koksijde Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Lijn, Marc Descheemaecker laat de eer aan minister Ben Weyts om de campagne voor te stellen. Minister Weyts benadrukt dat de Kusttram het in 2015 maar liefst 8 procent beter heeft gedaan dan in 2014 en in de zomermaanden 4,1 miljoen passagiers heeft vervoerd. Ondanks de stijging van het aantal passagiers is het aantal ongevallen met 30 procent gedaald. "Vorig jaar noteerde De Lijn 53 ongevallen met de Kusttram", verklaart Ben Weyts, "maar dat kan nog altijd beter. De Lijn zal daarom extra inspanningen leveren op infrastructureel vlak, met groenschermen en bajonetdoorsteken, die als sluis fungeren. Die maken de mensen extra alert voor aankomende trams en ze kunnen de tramsporen enkel op een select aantal plaatsen oversteken. Ook in de opleiding van de trambestuurders wordt geïnvesteerd, met het accent op defensief en anticiperend rijden. Ten slotte is er een budget van 50 miljoen voorzien voor 18 nieuwe kusttrams, die zullen opgeleverd worden in de loop van 2018."

sterke marketingcampagne

Koksijde Daar is ook Suzy Costers, directeur van De Lijn West-Vlaanderen, heel blij mee. Daarnaast vestigt zij de aandacht op de sterke marketingcampagne die voor de dertigste editie van de Kusttramactie is uitgewerkt. "In het nieuwe Kusttrammagazine, dat perfect aansluit op de wensen van de exploratieve kustreiziger, stellen we verschillende formules van vervoersbewijzen en combinatietickets voor: de dag- of meerdagenpas, de 'Happy Trip"-formule, de kustpas, het evenementenbiljet... waarbij we samenwerken met diverse partners om de reizigers een interessant aanbod te doen qua attracties, cultuur en natuur langs het 67 kilometer lange kusttraject.

Koksijde "Ook in de opleiding van de trambestuurders wordt geïnvesteerd, met het accent op defensief en anticiperend rijden"

Koksijde Een ander belangrijk punt is onze veiligheidscampagne. We zijn trots op de hoge commerciële doorstroomsnelheid van 35 kilometer per uur onze kusttram, maar samen met het geluidsarme aspect is dat ook de keerzijde van de medaille, die wijst op gevaar. We verwachten dus veel van onze nieuwe sensibiliseringscampagne die voor meer veiligheid moet zorgen, en die we met 'Onni' op een leuke, humoristische manier voor het voetlicht brengen. Onni is het verstrooide gele figuurtje dat toont hoe het NIET moet en zijn naam is een allusie op 'O nee' of 'O niet'. We proberen met Onni impact te creëren bij jong en oud en verspreiden de boodschap via een filmpje in de sociale media, via onze partners langs alle mogelijke mediakanalen. Onni komt in de uitzending 'Kijkuit' tijdens de zomer, op onze website, op panelen van de bajonetdoorsteken, er worden postkaarten en gadgets verspreid door ons promoteam, enzovoort. We vragen iedereen om onze boodschap mee te verspreiden en te delen. Ook wil ik nog aanstippen dat we blijven investeren in het toegankelijk maken van onze haltes voor minder mobiele passagiers. Intussen zijn 43 van de 68 kusthaltes al toegankelijk voor alle reizigers, met aangepaste perrons."

neusje van de zalm

Koksijde Burgemeester Vanden Bussche wil dat de kusttram het neusje van de zalm blijft. Hij is best trots op 'onze' kusttram, die tot ver over de grenzen bekend is, maar hij maakt ook de vergelijking met trams in het buitenland en vindt dat het nog beter kan. Hij verwijst naar voorbeelden in Montpellier en Zwitserland en hij is van mening dat er nog heel wat kan gemoderniseerd worden om de trams aantrekkelijker te maken. In de eerste plaats denkt hij aan het wegwerken van de lelijke elektrische bovenleidingspalen, die de spoorlijn en het landschap ontsieren. Ook daar heeft directeur Suzy Costers oren naar. (MV)

8670-KO2016-06-26MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmltransportBen WeytsMarc Vanden BusscheKoksijdeDe Lijn
Gesprekken gestart over overdracht Mercator aan stad Oostende
Gesprekken gestart over overdracht Mercator aan stad Oostende
Gesprekken gestart over overdracht Mercator aan stad Oostende
Gesprekken gestart over overdracht Mercator aan stad Oostende
Gesprekken gestart over overdracht Mercator aan stad Oostende
Gesprekken gestart over overdracht Mercator aan stad Oostende
02266832016-06-16 12:00:492016-06-16 12:00:512016-06-16 12:00:49NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWEconomieKW

Gesprekken gestart over overdracht Mercator aan stad Oostende

Oostende Wordt het schip De Mercator overgedragen aan de stad Oostende? De diensten van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zijn daarover alvast gesprekken gestart met de kuststad.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/gesprekken-gestart-over-overdracht-mercator-aan-stad-oostende/article-normal-226683.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/gesprekken-gestart-over-overdracht-mercator-aan-stad-oostende/article-normal-226683.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/
Gesprekken gestart over overdracht Mercator aan stad Oostende

Oostende De Mercator was in slechte staat geraakt en wordt momenteel volop gerenoveerd. Voor die renovatie verhuisde de historische driemaster van het Oostendse Mercatordok naar de scheepswerf IdP in de achterhaven. Vlaams minister Weyts heeft voor die renovatie 3,4 miljoen euro vrijgemaakt.

Oostende Maar de N-VA-minister wil ook verder vooruit kijken. Hij zou het daarom een goede zaak vinden als de stad Oostende zelf het zeilschip overneemt. De diensten van Weyts, met name het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de overheidsrederij VLOOT, zijn daarvoor verkennende gesprekken gestart met de stad Oostende. Volgens Weyts is de kuststad zelf beter geschikt om de toeristische mogelijkheden van de Mercator te verzilveren.

"Prachtig visitekaartje"

Oostende Miniser Weyts hoopt dat er over de randvoorwaarden van de overdracht een akkoord kan bereikt worden voor het schip in oktober terugkeert naar het Mercatordok, waar het schip al meer dan een halve eeuw (sinds 1964) de vaste thuisbasis heeft. "De Mercator moet meer dan ooit het toeristische vlaggenschip van de Vlaamse Kust worden. Na de grootse renovatie is het iconische zeilschip meer dan ooit klaar om toeristen uit binnen- en buitenland onder te dompelen in onze rijke maritieme traditie. Een prachtig visitekaartje voor onze Kust."

Oostende (Belga)

8400-OOLOW2016-06-1611kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlBen WeytsOostendeMercatordokMercator
Burgemeesters kustgemeenten willen geen GAS-boete geven aan wie zwemverbod negeert
Burgemeesters kustgemeenten willen geen GAS-boete geven aan wie zwemverbod negeert
Burgemeesters kustgemeenten willen geen GAS-boete geven aan wie zwemverbod negeert
Burgemeesters kustgemeenten willen geen GAS-boete geven aan wie zwemverbod negeert
Burgemeesters kustgemeenten willen geen GAS-boete geven aan wie zwemverbod negeert
Burgemeesters kustgemeenten willen geen GAS-boete geven aan wie zwemverbod negeert
02264752016-06-14 22:29:582016-06-14 22:30:072016-06-15 09:21:00NewsgatePas de parutionNormalarticleJos RemautPolitiekKW

Burgemeesters kustgemeenten willen geen GAS-boete geven aan wie zwemverbod negeert

Bredene De tien kustburgemeesters blijven verder vergaderen om te komen tot een meer uniforme invulling van de kustreddingsdienst buiten de periode van het hoogseizoen. Maar een oplossing lijkt heel ver af. De burgemeesters zijn het wél eens om geen GAS-boetes uit te schrijven aan wie het zwemverbod negeert.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/burgemeesters-kustgemeenten-willen-geen-gas-boete-geven-aan-wie-zwemverbod-negeert/article-normal-226475.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/burgemeesters-kustgemeenten-willen-geen-gas-boete-geven-aan-wie-zwemverbod-negeert/article-normal-226475.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/
Burgemeesters kustgemeenten willen geen GAS-boete geven aan wie zwemverbod negeert

Bredene Provinciegouverneur Carl Decaluwé had daar een paar maanden geleden toe opgeroepen, maar hij kreeg nadien de wind van voren, niet in het minst van burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) van Bredene.

Bredene Kurt Ravyts van Vlaams Belang had de kwestie van de bemanning van de kustreddingsdienst buiten de periode van 15 juni tot 15 september vorige maand al te berde gebracht op de provincieraad (met als conclusie van zijn kant dat de provincie haar hoofd liever niet in deze modderpoel steekt), en vandaag ondervroeg zijn partijgenoot Stefaan Sintobin toerismeminister Ben Weyts (N-VA) hierover in het Vlaams Parlement.

Bredene "Buiten de periode van het hoogseizoen zetten sommige kustgemeenten (Blankenberge en De Haan) wél redders in, terwijl de meeste andere dat nog niet doen omdat er een zwemverbod geldt", schetst Stefaan Sintobin het probleem. "Maar als het heel mooi weer is, wordt dat verbod door de meeste toeristen genegeerd. Daar is veel reactie op gekomen. Niet alleen van de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV), die stelt dat het onverantwoord was om in die periode al te gaan zwemmen, vooral omdat het zeewater veel te koud was, en natuurlijk omdat de veiligheid van de zwemmers en de toeristen niet gegarandeerd was. Maar ook de West-Vlaamse provinciegouverneur heeft nogal fel gereageerd - zo kennen we hem wel - en vond zelfs dat iedereen die in zee zwemt terwijl er een zwemverbod geldt, een GAS-boete verdient."

Bredene "Minister, vindt u dat we de inzet van redders en het toelaten van zwemmen buiten de voorziene periode moeten overlaten aan de kustgemeenten? Er is de autonomie van de gemeente natuurlijk, maar elk jaar opnieuw wordt een warrig signaal gegeven aan de toeristen en de mensen die in zee willen gaan. Bent u bereid om in overleg te treden met de gouverneur, de kustgemeenten, Westtoer en de Intercommunale voor Kustreddingsdiensten om te zoeken naar een consensus over een uniforme regeling?"

"Nieuwe onderhandelingen starten"

Bredene "Ik heb aan de gouverneur gevraagd om een initiatief in die zin te nemen en in overleg na te gaan wat de verschillende mogelijkheden zijn om ook buiten het seizoen tot een eenduidige regelgeving en eenduidige afspraken te komen, en om die afspraken ook op te nemen in strandconcessies", antwoordde minister Weyts. "We starten de onderhandelingen voor nieuwe strandconcessies die afgesloten worden tussen de Vlaamse overheid en de kustgemeenten. Het is dus mijn voorstel om die nieuwe afspraken daarin op te nemen."

Bredene Minister Weyts stipte ook nog aan dat het de gemeenten zelf zijn die de afbakening van de zwemzones bepalen en vastleggen in politieverordeningen. "Het is verboden om in zee te zwemmen behalve op locaties die bepaald worden door de gemeenten en onder toezicht staan van de reddingsdiensten. Deze regelgeving is uniform. Maar ik verneem ook dat de kustburgemeesters wel tot een vergelijk gekomen zijn om geen GAS-boetes uit te schrijven aan personen die het zwemverbod negeren. Dit kan alvast een eerste stap zijn om verder te gaan."

"Minister kan niet veel doen"

Bredene Steve Vandenberghe (SP.A) mengde zich in het debat. "Ik ben aanwezig op het kustburgemeestersoverleg en het is heel moeilijk om een consensus te vinden. Ik heb als kustgemeenteburgemeester (van Bredene) dat item op de agenda geplaatst. Als iemand met vakantie komt naar de kust, komt men naar de kust en niet naar bijvoorbeeld Bredene of Blankenberge. Het is heel verwarrend voor een toerist."

Bredene "Elke kustgemeente organiseert haar reddingsdienst op haar manier. De ene kustgemeente heeft vast personeel, dat ook kan worden ingezet om tijdens de weekends de stranden of een of twee zones te bewaken. Andere kustgemeenten werken enkel met jobstudenten die ze niet kunnen inzetten. Er is op het overleg een heel lang debat over gevoerd, maar tot een overeenkomst zijn we niet gekomen."

Bredene "Het debat wordt inderdaad al vele jaren gevoerd en ik denk ook niet dat de minister daar heel veel kan aan doen. Hij kan het niet opleggen aan de kustgemeenten want zij hebben autonomie. Ook de gouverneur is vragende partij. Hij heeft al diverse initiatieven genomen om de kustgemeenten op dezelfde golflengte te krijgen maar ook hem is dat niet gelukt. Nu is het bij mooi weer ronduit gevaarlijk: in de ene zone mag er wel worden gezwommen, in een andere niet. Ik houd mijn hart vast want er zullen ooit mensen verdrinken."

"Beter mekaar helpen !"

Bredene Ook Cathy Coudyser (N-VA, Knokke-Heist) liet nog haar stem horen. "De kustburgemeesters zouden er beter over nadenken hoe ze ten dienste kunnen staan van de bevolking en de toeristen, en de schotten van de gemeenten kunnen overstijgen om elkaar te helpen. Dat probleem is overigens niet alleen in deze kwestie aan de orde. Het verhaal van de verdwaalpalen is net hetzelfde, het verhaal van Beaufort eveneens. Als kustgemeenten zouden we veel meer kunnen halen uit het toeristisch potentieel van de kust door meer af te stemmen en samen te werken."

Bredene Het laatste woord kwam van Johan Verstreken (CD&V) uit Oostende. "Ik wil dit toch een klein beetje relativeren. We hebben een van de best beveiligde kustzones van de wereld. De kustreddingsdienst levert bij ons fantastisch werk. In Frankrijk is het bijna onmogelijk om alles te beveiligen omdat ze zoveel meer kust hebben. We zitten in feite in een luxepositie."

8450-BR8400-OO8420-HA8370-BL8380-ZE8300-KN8430-MI8620-NI8670-KO8660-PA2016-06-14MEDIUMPZ23remaut-josRemautJoscolumnist/assets/2/avatar_1189.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlCarl DecaluwéSteve VandenbergheKurt RavytsStefaan SintobinBen WeytsBredeneBlankenbergeDe HaanVlaams ParlementIKWVWesttoerIntercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen
Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem
Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem
Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem
Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem
Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem
Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem
Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem
02239092016-05-22 12:58:072016-05-22 12:58:092016-05-22 12:58:07NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWVerkeer en mobiliteitKW

Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem

Op vraag van FietspadNu.be en Beweging.Net Beernem werden beide belangengroepen ontvangen door Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA).

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/minister-weyts-belooft-oplossing-voor-fietspad-wingene-beernem/article-normal-223909.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/minister-weyts-belooft-oplossing-voor-fietspad-wingene-beernem/article-normal-223909.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
Minister Weyts belooft oplossing voor fietspad Wingene-Beernem

Tijdens het constructieve overleg maakten Tom Braet en Brecht Warnez (FietspadNu.be) en Ruben Strobbe en Jos Sypré (Beweging.Net Beernem) de zorgen van de bevolking in Wingene en Beernem duidelijk. "Het fietspad is cruciaal voor een veilige verbinding naar bijvoorbeeld de school, de sportterreinen, het gemeentehuis, het bos of het station", stellen beide organisaties.

De minister uitte zijn appreciatie voor de acties die reeds werden ondernomen, zoals het verzamelen van 1.200 handtekeningen, het uitdelen van affiches en het plaatsen van borden, en erkende daarnaast de prioritaire nood aan een veilige fietsverbinding tussen Wingene en Beernem.

Minister Weyts stelde dat, naar aanleiding van het Raad van State-arrest van 1 maart 2016, er enkele administratieve problemen zijn ontstaan voor het tracé tussen Wildenburg en het aanwijs. Hij noemde de problemen expliciet "kleine discussies" waarbij de Vlaams Regering bij hun standpunt blijft en zal doorgaan opdat er een volledige fietsverbinding tussen beide gemeenten zal komen.

Tot slot had de minister goed nieuws voor wat betreft het traject tussen het centrum van Wingene en de kerk van Wildenburg. De administratieve en praktische afhandeling loopt vlot waardoor de werken voor dit traject in 2017 zullen kunnen aanvangen.

Zowel Beweging.Net Beernem als FietspadNu.Be zijn opgetogen met het nieuws en bedanken de minister voor de positieve dialoog. Toch blijven beide verenigingen vinger aan de pols houden en het dossier van dichtbij opvolgen totdat de eerste fietser veilig van Wingene naar Beernem kan fietsen.

(RD)

2016-05-22MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlverkeerBen WeytsTom BraetRuben StrobbeJos SypréBrecht WarnezWingeneBeernemFietspadNuN-VA
De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes
De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes
De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes
De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes
De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes
De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes
De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes
02224132016-05-08 12:54:472016-05-08 12:54:482016-05-08 12:54:47NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWVerkeer en mobiliteitKW

De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes

De Haan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kwam zondagmorgen de nieuwe vandalismebestendige schuilhuisjes voorstellen in De Haan.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/de-haan-krijgt-eerste-vandalismebestendige-schuilhuisjes/article-normal-222413.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/de-haan-krijgt-eerste-vandalismebestendige-schuilhuisjes/article-normal-222413.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/
De Haan krijgt eerste vandalismebestendige schuilhuisjes

De Haan De eerste vandalismebestendige schuilhuisjes in Vlaanderen staan aan de kusttramhaltes Preventorium, Harendijke en Zwarte Kiezel in De Haan. In het verleden waren deze haltes meermaals het mikpunt van vandalisme. Met het nieuwe type schuilhuisjes bracht vervoersmaatschappij De Lijn nu een model op de markt dat hiertegen bestand is. Er hangt wel een prijskaartje van 6.000 euro aan vast, maar dat bedrag wordt voor 75 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De Lijn heeft becijferd dat door de glazen wanden van de schuilhuisjes te vervangen door geperforeerd staal, bijna 100.000 euro per jaar kan worden uitgespaard.

De Haan (WK)

8420-HA2016-05-08MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmltransportBen WeytsDe HaanDe Lijn
Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen
Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen
Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen
Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen
Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen
Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen
02195432016-04-13 13:21:222016-04-13 13:21:242016-04-13 13:48:07NewsgatePas de parutionNormalarticleJos RemautPolitiekKW

Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen

Ledegem In het Vlaams Parlement verdedigde hij deze morgen zijn stelling dat minister voor dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in zijn budget de nodige kredieten moet voorzien om een stopzetting op korte termijn van de 17 Vlaamse nertsenkwekerijen financieel te begeleiden.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/bart-dochy-wil-snel-centen-voor-stopzetting-nertsenkwekerijen/article-normal-219543.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/bart-dochy-wil-snel-centen-voor-stopzetting-nertsenkwekerijen/article-normal-219543.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/
Bart Dochy wil snel centen voor stopzetting nertsenkwekerijen

Ledegem Eigenlijk is er een politieke consensus over het feit dat nertsenkwekerijen niet meer te verantwoorden zijn en dus beter verdwijnen. Maar dat was dan eerder gesteld in termen van uitdoofbeleid : een geleidelijke afbouw en geen nieuwe vergunningen meer. Tot CD&V halfweg februari plots op de proppen kwam met een heel nieuw voorstel : laat ons de 17 pelsdierhouderijen maar meteen laten stoppen, door hen tegen 1 januari van 2017 gewoon uit te kopen. Een scenario waar dan het etiket flankerend beleid op geplakt wordt.

Ledegem Vandaag wou Bart Dochy (CD&V) in de commissie Dierenwelzijn nu van bevoegd minister Weyts horen wat hij vindt van dat voorstel, en of hij budgetten heeft in die richting. "Wij hebben rustig en sereen met de sector gesproken. Daaruit is gebleken dat de sector bereid is mee te denken over een regeling waarbij aan de hand van een flankerend beleid een stopzetting op zeer korte termijn zou kunnen worden gerealiseerd. Ook dierenrechtenorganisatie GAIA staat achter dit voorstel."

Ledegem Minister, wat vindt u van het voorstel om de nertsenhouderij onmiddellijk stop te zetten met een flankerend beleid? Kwam dit ook ter sprake tijdens uw overleg met de sector? Welk flankerend beleid zal hiertegenover staan? Hoeveel middelen zult u daarvoor uittrekken? Welke timing stelt u voorop om een voorontwerp van decreet in te dienen? "

"Niet overhaasten"

Ledegem "Ik ben inderdaad nog in volle overleg met de sector", antwoordde minister Weyts. "Zoals vooropgesteld in mijn beleidsbrief, wil ik ook dit jaar tot een oplossing komen. Maar er is gedurende jaren niets gebeurd en ik wil dan ook niet overhaast te werk gaan. De materie is bovendien complexer dan soms lijkt. Vandaar dat ik ook niet heel concreet kan ingaan op uw vragen in functie van de sereniteit en het welslagen van dat overleg. De doelstelling inzake het uitdoofbeleid blijft echter overeind. In de beleidsbrief staat dat we dit jaar tot een oplossing zouden komen, ik heb in elk geval de ambitie om dit de komende maanden af te ronden."

Ledegem Een antwoord waar Bart Dochy niet tevreden mee was. "Minister, u hebt niet geantwoord op mijn vraag over uw visie op een flankerend beleid om tot een snelle stopzetting te komen. Dit is een principiële vraag: bent u bereid om met de regering mee te denken - wij zijn daar als coalitiepartner toe bereid - aan een eerlijke oplossing voor de kwekers? Dat zou getuigen van een consequente houding ten aanzien van dierenwelzijn."

"Niet oprecht"

Ledegem Alvorens de minister kon antwoorden, ontspon zich nog een discussie over de financiering van het voorstel Dochy : moet het geld hiervoor van Landbouw komen (waar eerder al een nee te horen was) of van Dierenwelzijn (dat nauwelijks budget heeft) ? Vooral vanuit N-VA- hoek werd Bart Dochy aangewreven dat zijn voorstel niet meer is dan een politiek spelletje. "Als uw voorstel oprecht is, dan zorgt u dat u een oplossing hebt en dat u de financiële middelen hebt. Hebt u die niet, dan hebt u gewoon een show opgevoerd voor de publieke opinie door een bocht te nemen met te zeggen dat u ook eens een initiatief gaat nemen omdat er toch een uitdoving komt", stelde Jelle Engelbosch van N-VA.

"Een paar miljoen euro...."

Ledegem Grote steun kreeg Bart Dochy wel van... de groenen. Hermes Sanctorum-Vandevoorde : "Dit dossier sleept al geruime tijd aan. Ere wie ere toekomt. Als Bart Dochy een voorstel doet, dan moeten we die reikende hand aanvaarden. Daarmee is het dossier toch gedeblokkeerd? Alle politieke fracties in dit parlement zijn voor een verbod op pelsdierhouderijen. Dat is toch fantastisch? Het dossier is politiek gedeblokkeerd, het gaat dus enkel nog over de financiën."

Ledegem "Er zal inderdaad een flankerend beleid moeten worden uitgevoerd. Voor de ene fractie zal dat flankerend beleid wat duurder mogen zijn dan voor de andere. Er zal sowieso ergens geld op tafel moeten worden gelegd. Maar zelfs in de maximale scenario's gaat het over een paar miljoen euro ten hoogste. In begrotingsbesprekingen en begrotingscontroles worden discussies gevoerd over honderden miljoenen euro's, maar een paar miljoen euro vinden voor dit dossier, gaat blijkbaar niet. Ik aanvaard dit niet. Ik aanvaard dit echt niet. Er zal inderdaad geld op tafel moeten komen. Bereken het, en leg het op tafel. Zo eenvoudig is het. Daarmee zal de begroting niet staan of vallen."

Ledegem Minister Ben Weyts hield zich ondertussen op de vlakte. "Men vraagt naar de orde van grootte van een eventuele financiële regeling. Wel, dat is natuurlijk afhankelijk van de regeling zelf en van de besluitvorming. Ik zeg u in alle sereniteit dat het mij verstandig lijkt en het meest productief om over de concrete elementen van een besluitvorming die nog niet is genomen, niet op het publieke forum uitspraken te doen."

Ledegem Waarmee Bart Dochy dus eigenlijk geen stap vooruit was. Toch onderstreepte hij nog eens dat het helmáál zijn bedoeling niet is van aan politieke spelletjes te doen. "Ons voorstel is een eerlijk voorstel, zowel voor de telers als voor het dierenwelzijn. Dat is de basis. Wij zijn absoluut bereid om op basis van deze elementen mee aan tafel te zetten, om samen met u deskundigheid te verzamelen en zo te komen tot een gedragen flankerend beleid, samen met de sector."

8880-LEMEDIUM2016-04-13PZ23remaut-josRemautJoscolumnist/assets/2/avatar_1189.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlBart DochyBen WeytsVlaams ParlementGAIA
Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"
Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"
Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"
Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"
Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"
Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"
Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"
02188172016-04-06 21:57:072016-04-06 21:57:092016-04-06 22:11:07NewsgatePas de parutionNormalarticleJos RemautPolitiekKW

Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"

Brugge Het liberale parlementslid vreest dat de recent ingevoerde kilometerheffing de doodsteek kan betekenen voor zelfstandigen die hun koopwaar ver in het binnenland gaan verkopen, zoals bijvoorbeeld de vismarktkramers. Maar mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) wil van geen liefde weten en blijft bij het principe 'De vervuiler betaalt'.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/mercedes-van-volcem-kilometerheffing-niet-haalbaar-voor-vismarktkramers/article-normal-218817.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/mercedes-van-volcem-kilometerheffing-niet-haalbaar-voor-vismarktkramers/article-normal-218817.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/
Mercedes Van Volcem : "Kilometerheffing niet haalbaar voor vismarktkramers"

Brugge Mercedes Van Volcem stelde de minister een schriftelijke vraag. "De Vlaamse middenstand wordt gespaard van de kilometerheffeing, aangezien die het lokale wegennet gebruikt. Maar er wordt geen rekening gehouden zij die specifieke diensten aanbieden uit een binnenlandse regio aan andere plaatsen van ons land, zoals bijvoorbeeld de vismarktkramer. Vanuit het westen van het land trekken zij het binnenland in om daar de bevolking van hun producten te voorzien. Zij reizen met gekoelde vrachtwagens en gebruiken de snelwegen, waardoor ze voortaan dus extra moeten betalen. Enkel de kilometerheffing kost een vishandelaar uit West-Vlaanderen, met een gemiddelde van 55.000 kilometer per jaar richting Vlaams-Brabant, al ruim 7000 euro. De doodsteek voor sommigen. Doorrekenen aan de consument zit er niet in, het product is al niet goedkoop en andere, niet-verse alternatieven, zijn veelvuldig aanwezig op de markt. Een precaire situatie, als je weet dat ambulante vishandelaar nu al een knelpuntberoep is."

Brugge "Is er overleg met specifiek getroffen sectoren, en welke oplossingen ziet u voor zij die de kilometerheffing financieel niet aankunnen ?", waren de specifieke vragen van Mercedes Van Volcem aan Ben Weyts. "En vreest u niet dat marktkramers niet langer hun producten zullen aanbieden in Vlaams-Brabant en Brussel ?"

"De vervuiler betaalt"

Brugge "De kilometerheffing voor vrachtwagens beantwoordt aan het principe dat de gebruiker/vervuiler betaalt', en het is dus vanzelfsprekend dat 'veelgebruikers' relatief meer zullen betalen dan momenteel het geval is", antwoordt Ben Weyts, die aanstipt dat er een heel ruim overleg is geweest met een waaier aan partijen en sectororganisaties, zowel op ambtelijk als politiek niveau. "Ook schriftelijke reacties werden behandeld. Ik maak me sterk dat zowat alle denkbare 'categorieën' zich ondertussen hebben gemeld, waaronder zowel voorstanders als tegenstanders. Een aantal bedenkingen werden genoteerd, en worden in de mate van het mogelijke opgenomen bij de verdere uitwerking van het aangekondigde flankerend beleid, dat uitgerold wordt om al te bruuske effecten in de mate van het mogelijke te milderen. Zo wordt o.m. de (forfaitaire) verkeersbelasting verlaagd en voor de vrachtwagens tot 12 ton zelfs tot nul herleid, en komt het zogenaamde 'Eurovignet' te vervallen bij gebruik van het Belgische wegennet."

Brugge "En neen, ik deel uw vrees over het droogvallen van de markten in Brussel en Vlaams-Brabant niet", gaf de minister nog met een knipoog mee.

8000-BR2016-04-06MEDIUMPZ23remaut-josRemautJoscolumnist/assets/2/avatar_1189.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jos-remaut-23.htmlBen WeytsMercedes Van Volcem