Stadsbestuur verlaagt belastingen

Stadsbestuur verlaagt belastingen

Roeselare Het stadsbestuur schroeft de fiscale druk terug en stelt voor om vanaf 2009 weer de belastingen te verlagen : van 9,5 naar 8,9 procent aanvullende personenbelasting en van 1925 naar 1875 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ten vroegste vanaf 2011 wordt ook de huisvuiltaks afgeschaft. De komende jaren investeert Roeselare jaarlijks 16 miljoen euro.