Belastingen blijven gelijk, voorzichtige investeringen in 2010

Belastingen blijven gelijk, voorzichtige investeringen in 2010

Roeselare In Roeselare blijven de belastingen volgend jaar gelijk. Dat blijkt uit de begroting voor 2010. De Rodenbachstad blijft wel voorzichtig op het vlak van investeringen. Het zwaartepunt komt te liggen op de stationsomgeving en sportinfrastructuur. Grote slokop in de begroting blijft het OCMW, dat jaar na jaar een groter aandeel krijgt.