Baziel De Zutter ziet toekomst familiebedrijf gehypothekeerd door klassering gebouw

Kanegem Aan de Nagelstraat 26 exploiteert Baziel De Zutter een landbouwbedrijf. Hij wenst zijn Moeninckhof een mooie toekomst toe, maar ziet zijn plannen door de dienst Onroerend Erfgoed verijdeld. Vorig jaar kreeg hij bericht dat nagenoeg de hele hoeve als monument beschermd wordt en zo komt de leefbaarheid van zijn bedrijf in het gedrang.