Energiesnoeiers controleren bandenspanning wagens

Energiesnoeiers controleren bandenspanning wagens

Kortrijk In Kortrijk hebben energiesnoeiers vanmiddag bij een vijftigtal wagens de bandenspanning gecontroleerd. Energiesnoeiers zijn mensen die via de sociale economie een opleiding hebben gekregen om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. Meestal gaat het om een energiescan in woningen. Het opmeten van de bandenspanning is nieuw.