Sint-Jozefskliniek Izegem gaat nauw samenwerken met AZ Groeninge in Kortrijk

Sint-Jozefskliniek Izegem gaat nauw samenwerken met AZ Groeninge in Kortrijk

Izegem De intentie tot nauwe samenwerking is door beide ziekenhuizen duidelijk uitgesproken, al is er geen sprake van fusie. Na ruim overleg met diverse ziekenhuizen en belanghebbenden in de regio, koos Izegem voor AZ Groeninge in Kortrijk, omdat dit de beste garanties biedt om in Izegem een volwaardige activiteit als basisziekenhuis te behouden.

Kortrijks AZ Groeninge sust vakbonden met extra personeel

Kortrijks AZ Groeninge sust vakbonden met extra personeel

Kortrijk AZ Groeninge in Kortrijk gaat over tot het aanwerven van 10 voltijdse equivalenten. Dat is het resultaat van sociaal overleg met de vakbonden die de jongste maanden klaagden over een te hoge werkdruk. De directie en sociale partners kwamen donderdag tot een vergelijk.

Peter Bulckaen leest voor in AZ Groeninge

Peter Bulckaen leest voor in AZ Groeninge

Kortrijk Peter Bulckaen heeft deze middag voorgelezen op de kinderafdeling van het AZ Groeninge in Kortrijk. Dat deed hij in het kader van een project van twee meisjes, Stacy en Kelly, die momenteel aan de slag zijn op de kinderafdeling.