Aanleg ring Diksmuide niet voor 2013

Aanleg ring Diksmuide niet voor 2013

Diksmuide De plannen voor een ring rond Diksmuide zitten in een cruciale fase. Na de zomervakantie, vermoedelijk in september of oktober, moet het milieueffectenrapport opgeleverd zijn. De aanbesteding van de werken zal wellicht pas in 2013 kunnen gebeuren.