Gebedenboekje van Brugse dichter uit 1460 opgedoken in Nederland

Brugge Een niet nader genoemde antiquaar heeft een gebedenboekje gevonden uit ongeveer 1460 met daarin twee gedichten van Anthonis de Roovere, twee werken uit het middeleeuwse Gruuthuse-handschrift en twee anonieme gebeden. Volgens hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde Johan Oosterman is het boekje tot dusver de oudste bron met werk van de vooral in Vlaanderen bekende dichter De Roovere, zo heeft hij woensdag gezegd.