Politiezone Grensleie legt nieuw veiligheidsplan voor tegen inbraken

Rekkem In 2008 stelde de politiezone Grensleie een algemene stijging van de criminaliteitscijfers vast. Positief is dan weer dat het aantal inbraken in woningen in Rekkem drastisch gedaald is. Een bewijs dat technopreventief advies echt helpt in de strijd tegen de inbraken.