Naar breuk binnen Open VLD?

Ieper De twist over de bestuursverkiezing bij de Ieperse Open VLD dreigt uit te draaien op een breuk binnen de partij. De kans is reëel dat Emmily Talpe en Ann Bonte uit Open VLD stappen en als onafhankelijke gaan zetelen in OCMW- en gemeenteraad. Zij stellen absoluut niet meer te kunnen samenwerken met voorzitter Fabienne Dumortier.