Nieuwe gezichten bij Arko Dorpstheater

Ardooie Arko Dorpstheater bracht vernieuwing in de rangen. Zowel op het podium als in de bestuurskringen heeft het toneelgezelschap van Jaak Lammertyn verandering ondergaan. Nancy Van Hastel en Nathalie Vankeirsbilck zijn de nieuwe verschijningen op het podium. Sylvia Lafaut neemt de pen over en verzorgt voortaan het secretariaat.