@llemaal digitaal in Kortrijk

@llemaal digitaal in Kortrijk

Kortrijk Stad Kortrijk start in september met computer- en internetlessen voor al zijn inwoners. Ze wil daarmee de sociale uitsluiting tegengaan waarmee mensen die geen toegang hebben tot de digitale wereld dreigen mee te maken te krijgen.