Vzw Centrumstraten Roeselare presenteert 'centrumstrateeg' Alex Leupe

Roeselare De vzw Centrumstraten Roeselare, organisator en coördinator van commercieel gelinkte evenementen in Roeselare, stelde de 44-jarige Alex Leupe aan als 'centrumstrateeg'. Die moet de werking van de vzw professionaliseren en meer operationele continuïteit en slagkracht geven.