Internationaal samenwerkingsproject sociale diensten voorgesteld

Internationaal samenwerkingsproject sociale diensten voorgesteld

Oostende In Oostende heeft de Sociale Dienst voor Vreemdelingen een internationaal project voorgesteld waarbij Engeland, België en Frankrijk samenwerken voor de integratie van nieuwkomers. De sociale dienst voor Vreemdelingen in Oostende bestaat al 27 jaar en werkt met meer dan 100 verschillende nationaliteiten. Het Europese Aimer-project zorgt nu voor een subsidie van 2,4 miljoen euro om ideeën voor een betere multiculturele samenleving over de grenzen heen uit te wisselen.