Kappingen in Kuurne zorgen voor verjongingskuur: "Dood hout is onmisbaar"

Kappingen in Kuurne zorgen voor verjongingskuur: "Dood hout is onmisbaar"

Kuurne Binnenkort start de vzw Constructief uit Kortrijk met het uitvoeren van verantwoorde kappingen in de Groene Long. Eerder kwam ook al het Heulebeekdomein aan de beurt. Door die werkzaamheden ondergaan beide natuurdomeinen, die eigendom zijn van de gemeente, een grondige verjongingskuur.

De vallei van de onachtzaamheid

De vallei van de onachtzaamheid

Lampernisse Peter Bossu - Ergens in het West-Vlaamse polderland ligt een oude beekgeul. De geul is eigenlijk een zeldzaam restant van de zeetijd, toen het landschap er voor de 10e eeuw nog een groot slikken- en schorrengebied was en de zee er nog vrij spel had. De oude getijdengeul daar in dat polderdorp doorstond de tand des tijds en eeuwenlang vond niemand het nodig het gebied op te vullen of anders te verkwanselen...

"Hier wordt met ons inkomen gespeeld"

"Hier wordt met ons inkomen gespeeld"

Diksmuide "Binnenkort zal hier alles overwoekerd zijn door onkruid en distels en zal er uiteindelijk niets meer groeien", klinkt het boos bij de boeren die de komgronden in Lampernisse gebruiken. "Nieuwe regelgeving verbiedt ons om er te zaaien, te bemesten of onkruid te verdelgen. Hier wordt met ons inkomen gespeeld."

Wouter Deprez vs. Joke Schauvliege: "Povere bosbalans het gevolg van een zeer gebrekkig bosbeleid "

Wouter Deprez vs. Joke Schauvliege: "Povere bosbalans het gevolg van een zeer gebrekkig bosbeleid "

Geluwe Wouter Deprez - De comedian en voorvechter van een beetje groen in Vlaanderen, nam al eerder het voortouw in het Essers-dossier en blijft waakhond spelen. Nu Joke Schauvliege in een interview in Knack stelt dat Natuurpunt zélf verantwoordelijk is voor een groot deel van de ontbossing, kan Deprez niet anders dan reageren. Op zijn Facebookpagina plaatste hij woensdag de volgende tekst.

Zwingeul wordt verdiept en verlengd : 120 hectare extra natuurgebied tegen 2019

Zwingeul wordt verdiept en verlengd : 120 hectare extra natuurgebied tegen 2019

Knokke-Heist Vandaag startten officieel de grootscheepse werken voor de uitbreiding van het Zwin. Het bekendste natuurreservaat van de Vlaamse en Nederlandse kust krijgt er 120 hectare natuurgebied bij. De natuur zal omringd worden door een nieuwe dijk. Die dijk moet onze kustlijn en het West-Vlaamse en Zeelandse hinterland beschermen tegen stormvloeden vanuit zee.