Boek over Augustijnerabdij

Zonnebeke Professor Paul Trio heeft een boek geschreven over de oude Augustijnerabdij in Zonnebeke. De abdij werd gebouw in de 11de eeuw. Nu is er niets meer van te zien. In het Groot Seminarie in Brugge zijn wel de archieven bewaard. Precies daardoor kon de auteur aan heel wat informatie geraken.