Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam
Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam
Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam
Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam
Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam
Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam
Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam
02020752015-11-06 09:39:022015-11-06 09:39:042015-11-06 10:04:07NewsgatePas de parutionOpinionarticleJan GheysenSamenlevingKW

Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam

Brugge Jan Gheysen - Drie West-Vlamingen maakten kans om Monseigneur Léonard als aartsbisschop in Mechelen op te volgen: abt Lode Van Hecke (van Roeselaarse komaf), bisschop Johan Bonny van Antwerpen (van Gistelse komaf) en bisschop van Brugge Jozef De Kesel (weliswaar van Maldegem, maar sinds 2010 Bruggeling). Het werd, zoals insiders altijd al dachten, Jozef De Kesel, zo raakte gisteren officieus bekend en dat wordt vandaag vrijdag, officieel bevestigd.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/bisschop-jozef-de-kesel-minzaam-en-bedachtzaam/article-opinion-202075.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/bisschop-jozef-de-kesel-minzaam-en-bedachtzaam/article-opinion-202075.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Bisschop Jozef De Kesel: minzaam én bedachtzaam

Brugge Jan Gheysen - Een verrassing, zo wordt her en der al gezegd. De meesten tipten op Johan Bonny, die zeker voor Vlaanderen, de voorbije jaren zowat de spreekbuis werd van de Kerk. Maar insiders wisten dat de Brugse bisschop al die tijd de meeste kans bleef maken. Dat werd hem immers, naar verluidt, zo voorgesteld toen hij de ondankbare taak op zich nam om de gevallen bisschop Vangheluwe op te volgen.

Brugge Jan Gheysen - In de luwte

Brugge Jan Gheysen - Een ding is al zeker: hij zal de Kerk in ons land een totaal ander gezicht geven dan mgr. Léonard dat deed. De kans dat we Jozef De Kesel ooit in de marge van een spelprogramma op het scherm zien, lijkt ons onbestaand. De voorbije jaren heeft de Brugse bisschop meer dan al zijn collega-bisschoppen vanuit de luwte gewerkt. Vanop de achtergrond. Een aantal pedofilieschandalen riepen hem van tijd tot tijd en onder druk van de media naar het voorplan. Maar hij bleef daar nooit langer dan nodig en hield het bij een afgemeten mededeling en beperkte het publieke commentaar tot wat hij strikt nodig achtte. Intussen las hij de gevallen priesters de les, bekommerde hij zich om de slachtoffers en probeerde hij - met vallen en opstaan - de procedures te volgen. Heel wat mensen binnen en vooral buiten de Kerk vonden zijn houding en zijn ingrijpen tegenover gevallen priesters te laks. Maar anderen loofden hem dan weer voor zijn daadwerkelijke opvang van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk.

Brugge Jan Gheysen - Bescheiden

Brugge Jan Gheysen - Op de barricaden zullen we hem niet vinden. Wie hem wil horen zal moeten luisteren. Het is niet de man die om aandacht zal schreeuwen of roepen. Hij spreekt stil, net niet fluisterend en dwingt zijn gehoor op die manier tot aandacht.

Brugge Jan Gheysen - Hij is - zo kwam hij bij ons toch in Brugge over - een minzaam man. Ernstig. Bedachtzaam ook. In dialoog is hij bescheiden. En daarin verschilt hij dan weer van Godfried kardinaal Danneels, wiens eruditie al of niet bewust, dominant overkwam. Wat niet wil zeggen dat Jozef De Kesel niet erudiet zijn. Verre van, beweren de mensen uit zijn omgeving. Of hij onder de bisschoppen van ons land dé leider zal zijn, valt af te wachten. Hij heeft alvast niet het charmisma van een leidersfiguur, maar de functie kan de man in die richting bewegen en naar het leiderschap vormen. Dat zal wel nodig zijn, want onder Mgr. Léonard spraken de bisschoppen zelden uit één mond.

Brugge Jan Gheysen - Vergrijsd kerkvolk

Brugge Jan Gheysen - Bovendien wordt Jozef De Kesel aartsbisschop van een Kerk die in ons land almaar minder volgelingen telt. Dat weet de nieuwe aartsbisschop beter dan geen ander. In Brugge was hij volop bezig met de hertekening van parochies en federaties om het geringe aantal priesters over wie het bisdom nog beschikt, zo ruim mogelijk in te zetten. Met de hulp van leken. Maar met de priesters is ook het kerkvolk aan het vergrijzen en decimeren. Het aantal jongeren en actieve volwassenen dat buiten de grote feestdagen naar de kerk trekt, is herleid tot armzalige proporties. Het zou kunnen dat Jozef De Kesel zijn persoonlijke bescheidenheid wel eens tot die van de Kerk in Vlaanderen maakt. En dat zou op zich ook al een verdienste zijn.

8000-BRMEDIUMPZ37gheysen-janGheysenJancolumnist/assets/2/avatar_1203.jpghttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jan-gheysen-37.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/jan-gheysen-37.htmlbisschopaartsbisschopJozef De KeselJohan Bonny