14e Regiment Luchtdoelartillerie ontbonden

14e Regiment Luchtdoelartillerie ontbonden

Lombardsijde In de kazerne van Lombardsijde is het 14 de regiment luchtdoelartillerie na 90 jaar ontbonden. Voor honderden militairen is dat het einde van een tijdperk. De ontbinding ging gepaard met een grootschalige militaire plechtigheid. Het regiment in Lombardsijde heeft een grote geschiedenis en was ook de laatste jaren nog vaak actief in het buitenland. Door de herstructurering van defensie komt er nu een einde aan 14 A.