Startschot gegeven voor 39ste editie Vierdaagse van de IJzer

24/08/11 om 08:37 - Bijgewerkt om 08:37

Dinsdagavond om 19 uur verklaarde de militaire commandant van de provincie West-Vlaanderen, Kolonel-vlieger Rudi Theys, de vierdaagse voor geopend. Ook de volgende prominenten waren aanwezig: Linus Diko, Minister van Regionale Ontwikkeling van Suriname, land waarmee Koksijde een nauwe band heeft. André Flahaut voorzitter van de kamer van Volksvertegenwoordigers, Pieter De Crem, Minister van Defensie, Paul Breyne Gouverneur van West-Vlaanderen en burgemeester van Koksijde Marcus Vanden Bussche en nog zoveel anderen.

De protocollaire ceremonie werd voorafgegaan door een bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden van beide wereldoorlogen op het Sint-Niklaasplein te Oostduinkerke-Dorp. Aan het monument werden bloemen neergelegd door verschillende vertegenwoordigers van de burgerlijke en militaire overheden. Er was ook een grote vertegenwoordiging van groeperingen van de vaderlandslievende verenigingen. Nadien was er onder begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen een optocht naar het centrum van Oostduinkerke-Bad met drie pelotons militairen en de garnaalvissers te paard.

Orde van de Paardevissers

De avond werd besloten met een receptie in de feestzaal Witte Burg met een lekkere paella die bereid werd door "de Orde van de Paardevisser". Het is ook die "Orde van de Paardevissers" die in 1967 het initiatief nam een eendaagse wandeltocht in te richten om de garnaalvissers te paard en de Westkust te promoten. Door de jaren heen is die organisatie uitgegroeid tot een vierdaagse met verschillende wandelafstanden tot maximaal 32 km per dag die steeds kon rekenen op een grote steun van de krijgsmacht inzonderheid de artillerie-eenheid van het kamp van Lombardsijde. Woensdag werd om 8.30 uur het startschot gegeven van de eerste wandeldag op het Sint-Niklaasplein te Oostduinkerke door Linus Diko, Minister van Regionale Ontwikkeling van Suriname, de Belleman van Koksijde, Marc Reybrouck en Mieke Garnaal en haar eredames. Er zijn nu reeds bijna 6000 deelnemers ingeschreven voor de eerste dag en in totaal worden tijdens de vier dagen iets meer dan 22.000 wandelaars verwacht.

(EDK)

Meer in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Kust. En vanavond in de journaals van FOCUS-WTV