Privé-partner wil kustreddingsdienst mee financieren

13/06/17 om 17:31 - Bijgewerkt om 17:52

Op dit ogenblik heeft IKWV vier financieringsbronnen.

Privé-partner wil kustreddingsdienst mee financieren

Een private partner is bereid substantieel bij te dragen tot de financiering van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV), dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) dinsdag van minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Bert Maertens betreurt naar eigen zeggen wel de politieke spelletjes die de West-Vlaamse deputatie in dit dossier speelt en waarvan de burger het slachtoffer dreigt te worden.

Op dit ogenblik heeft IKWV vier financieringsbronnen. "De Vlaamse overheid draagt jaarlijks 120.000 euro bij; de kustgemeenten zorgen voor 107.500 euro werkingsmiddelen en betalen de lonen van de redders (zo'n 4 miljoen euro)", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger en partijgenote Cathy Coudyser. "Ook privé-partners en sponsors dragen hun steentje bij. Ten slotte is er de provincie West-Vlaanderen die 250.000 euro bijdraagt", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA).

Delen

De provincie kan de IKWV perfect via een toelage verder ondersteunen

Maar tegen eind 2018 moeten de provincies zich terugtrekken uit intercommunale samenwerkingsverbanden en dus ook uit de IKWV. De indruk wordt gewekt dat de provincie van de gelegenheid gebruik wil maken om de IKWV niet langer te ondersteunen. Dit leidt tot heel wat ongerustheid bij de intercommunale, de reddingsdiensten en de kustgemeenten. "Toch is die ongerustheid nergens voor nodig", zegt Bert Maertens "De provincie kan de IKWV perfect via een toelage verder ondersteunen, net zoals de Vlaamse overheid dit doet en zoals de provincie dit trouwens ook doet voor veel andere organisaties."

Minister Weyts zit volgens Bert Maertens trouwens helemaal op dezelfde lijn. "De kustreddingsdienst heeft helemaal geen baat bij politieke spelletjes van de West-Vlaamse deputatie. Als het provinciebestuur de veiligheid écht belangrijk vindt, stopt ze het gehakketak en geeft ze IKWV vanaf 2019 een subsidie. Punt. Trouwens, de N-VA-fractie in de provincieraad heeft dit reeds verschillende malen beklemtoond."

Bovendien blijkt uit het antwoord van de minister dat een privé-partner bereid is om de bestaande bijdrage te vergroten en zo de toekomst van de IKWV te verzekeren. "Deze partner klopte eerst aan bij de IKWV zelf, maar vond daar geen gehoor. Gelukkig was minister Weyts wel bereid om het voorstel te bekijken. Het is niet te begrijpen dat een commerciële partner die klaarstaat om extra te investeren, niet gehoord wordt", zucht Cathy Coudyser.

Delen

Reactie Guido Decorte : "Helemaal geen politieke spelletjes!"

"De West-Vlaamse Deputatie speelt helemaal geen politieke spelletjes in de financiering van de kustreddingsdienst", reageren gedeputeerden Guido Decorte en Franky De Block. "Wel integendeel, de Provincie was één van de stichters van het IKWV ! Het is niet onze beslissing en zeker niet onze wil of keuze om terug te treden uit deze intercommunale. En ondanks die verplichting om terug te treden eind 2018, zullen we met volle overtuiging ons engagement voor zowel 2017 als 2018 nakomen. Dit betekent een substantiële bijdrage van 250.000 euro voor 2017 en voor 2018. Vanaf 2019 is het dan aan de volgende Provincieraad om te beslissen hoe de kustreddingsdienst verder kan worden ondersteund."

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!