Proces vader Younes : tegengestelde verklaringen op video van Wasir

12/06/12 om 15:14 - Bijgewerkt om 15:14

Op de vijfde dag van het assisenproces van Mohamed Jratlou (71), beschuldigd van doodslag op zijn zoon Younes, heeft het hof van assisen in Henegouwen de op video opgenomen verhoren bekeken van Wasir, de toen 8-jarige broer van Younes. De 4-jarige jongen verdween in de nacht van 25 op 26 oktober. Twee weken later werd zijn lichaam aangetroffen in de Leie in Komen.

Nadat de onderzoekster, een kinderpsychologe van opleiding, aan Wasir vroeg zich voor te stellen en na enkele banale gedachtewisselingen, snijdt de jongen zonder in details te treden snel en spontaan de woordenwisseling aan tussen zijn ouders op de avond van de feiten. Wasir herhaalt meerdere keren dat zijn broer op zoek ging naar hun moeder, meteen nadat zij naar buiten was gegaan.

Dief bood snoepjes aan

Afgezien van dat feitelijke element brengt hij geen enkele bijkomende precisering aan en verliest hij zich in verwarde en soms onsamenhangende verklaringen. Zo spreekt hij bijvoorbeeld over een dief die snoepjes aangeboden zou hebben, om dan op vraag van de onderzoekster te preciseren dat hij die versie op televisie hoorde.

Zijn discours lijkt beïnvloed door tal van externe elementen en de politieagente, die de ondervraging leidt, maant het kind regelmatig aan zich opnieuw te concentreren op de hoofdzaak, met name het tijdsverloop tussen de ruzie van zijn ouders en het ogenblik waarop Mohamed Jratlou de verdwijning van Younes aangaf op het commissariaat.

Bij een tweede verhoor, in november 2010, gaf Wasir een andere versie van de feiten. Hij vertelde dan het tegenovergestelde. Volgens Wasir zou zijn vader vertrokken zijn op zoek naar zijn moeder, en zou hij Younes en hem alleen achtergelaten hebben. Op aandringen van Wasir zouden Younes en hijzelf in het salon zijn gaan slapen, omdat 'het de volgende dag school was'. Toen hij ontwaakte was Younes niet meer aanwezig. "Mijn vader had niet opgelet en had de deur laten

openstaan, en mijn broer is vertrokken", verklaart Wasir.

'Nee, ik heb niets gezien'

"Ik heb de indruk dat je weet wat er gebeurd is, maar je wil het niet zeggen", aldus de inspecteur. "Neen, ik heb niets gezien", antwoordt het kind levendig. Op geen enkel ogenblik toont Wasir gevoelens. Geen droefheid of ongerustheid, niet in zijn stem noch in zijn houding. (Belga, foto Belga)

Lees meer over: