West-Vlaanderen kiest wél voor onafhankelijkheid

19/09/14 om 16:10 - Bijgewerkt om 16:10

Bron: Kw

In Skotland ist uteindelik nen dudelike 'njèn' gewordn, mor in oezne poll wint het 'jow'-kamp. (UPDATE in 't nord west-vloams vanondern an tartikel)

West-Vlaanderen kiest wél voor onafhankelijkheid


Dunderdag trokkn de Skottn massoal noa de stembusse om under stemme te loatn hwoorn in een referendum over onafganklikeit vant Verjènigd Keuninkrik. De voorbiee doagn wast vrjè spannend, want 'jow' en 'nim' zoatn kweetniehoedichte bie mekoar.

Doarom da widder gistren beslist en van wok nen poll torganiseern. We wildn ne kjè weetn oevele West-Vloamingn dat er vwoorstander zoen zien van onafhanklikeit. En da zinder redelik vele tiepmie, want zeevnenviftig prosent van de stemmers koos vwo 'jow', lik daj ieronder ip die toarte kut zien.

West-Vlaanderen kiest wél voor onafhankelijkheid


't Es nu an de politiek om doar een antwoord ip te geevn en over de brugge te komn me verregoande bevoedheedn, mjèr otonomie en geld. Vele geld. 't Goa nie hemakklik zien, want we goan bevoorbjèeld moetn kiekn of datter nog Limburgers voe niet noa de zjèe goan meugn kommen en wa damme goan doen met Gènt.

Moa da's voa loater, jèrst goan w'en bitje fjèstn.

(Iffe Vee)

* 't Kan zin dat sommigste stikkn in dit artiekel nie hélegans zjuste of accuroat zin en dat den utslag eignlik niet vree rechtsheldig is.

En neuj voor dedie die da ier nie verstoan èn, wuk ne kjè int nord westvloams...

Dor in Schotland ist utendelik nen dudelijkn 'nèèm' hewordn, mor in uzn poll wint 't 'joam'-kamp.

Dunderdag trokkn de Schottn massoal noa de stembusse vor under te loatn hoorn in de kiezinge over onafhankelikheit vant Verènihd Keuninkrik. De latste dahn wast stief nippe, wan 'joam' en 'nèèm' zoatn vré dichte bie mekoar.

Davo dawwe histrn besloten en voa ok ne poll torhaniseren. We wildn wiender ne ki weetn oeveele West-Vloamingn da voarstandr zien om olene deure te hoan. En da zien der toh vele tiekmin, want zeevnevuvtih prucent van de kiezers kozn vo 'joam', lik daj ieronder op de tekeninge ku zien.

't is nu an de politiekers vo doar nen antwort ip te heevn en over de bruhhe te komn mé verregoande bevoehdheedn, mèèr otonomie en held. Stief vele held. 't Hoa nie hemakkelijk zien, want we hoan lik ok moen kiekn ov dan de Limburgers voa nietent noa 't zèètje goan meuhn kommen en wa damme hoan moetn doene mee Hent.

Moa das voa loatere, ist gowwe ne bitje fjèstn.

(O Enne)

• 't ku zien da sommihe stikkn in 't artiekel nie hèlehans juste of accuroat is en da de kiezinge eignlik nie stief rechtshelih is

Lees meer over:

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!