Live VIDEO Oppositie neemt Middelkerke (even) over nadat meerderheid zijn kat stuurt naar extra zitting

29/09/16 om 12:53 - Bijgewerkt om 20:21

Donderdagavond was er een extra gemeenteraadszitting over het casinodossier in Middelkerke. De raad zou samenkomen op voorstel van de oppositie, maar de meerderheid daagde niet op.

VIDEO Oppositie neemt Middelkerke (even) over nadat meerderheid zijn kat stuurt naar extra zitting

© GF

 • Matthias Feyen

  VIDEO Oppositie neemt gemeenteraad over

  Omdat de raadsleden van de gemeenteraad niet aanwezig waren op de extra zitting, gingen de oppositieleden dan maar op hun stoel zitten.

  Tot volgende week vrijdag voor de livestream van de volgende gemeenteraad!

 • Matthias Feyen

  Binnenkort alwéér gemeenteraad

  De zitting vanavond was behoorlijk kort, maar niet getreurd: op vrijdagavond 7 oktober komt de raad alweer opnieuw samen. De meerderheid zal er dan nieuwe plannen toelichten.

 • Matthias Feyen

  Oproep van Tom Dedecker aan journalisten

  "Beste mensen van de pers, wellicht zullen jullie opnieuw om de oren geslagen worden met persberichten van de meerderheid. Mag ik jullie een gunst vragen? Gelieve deze niet als waarheid te interpreteren."

 • Matthias Feyen

  Zitpenningen

  Jean-Marie Dedecker laat weten dat de LDD-fractie de zitpenningen voor deze extra gemeenteraad naar een goed doel zullen gaan.

 • Matthias Feyen

  "Het nieuwe bestek voor het casino is vandaag al klaar"

  De meerderheid stuurde intussen een persbericht de wereld in.

  Op 29 september werd de gemeenteraad samengeroepen, op verzoek van de fracties van Lijst Dedecker, Progressief Kartel en N-VA. Als agendapunten werden de kennisname van de arresten van de Raad van State, m.b.t. het casinodossier en de beslissing over de opstart van een gemeenteraadscommissie naar voor geschoven.

  De meerderheidsfracties stappen niet mee in dit verhaal en zijn daarom niet aanwezig op de raadszitting. De geagendeerde punten bieden geen enkele meerwaarde voor de voortgang van het dossier. Wij hebben op 22 september het nodige gedaan om alle raadsleden op de hoogte te stellen van de uitspraken van de Raad van State. De arresten werden de gemeenteraadsleden toegestuurd, een extra kennisname op de gemeenteraad is dus overbodig.

  Wij stellen vast dat de oppositieleden een gemeenteraadscommissie op touw willen zetten om de vorige gunningsprocedure te onderzoeken. Op basis van deze analyse zou de raadscommissie een nieuwe gunningsprocedure uitwerken en voorleggen aan de gemeenteraad. De opstart van een dergelijke commissie staat haaks op de intentie van het gemeentebestuur om een snelle doorstart te maken in het casinodossier. De uitspraken van de Raad van State hebben voor ons duidelijkheid geschapen, in het bijzonder m.b.t. het verloop van de gunningsprocedure.

  Wij geloven er niet in dat een dergelijk commissie haar onderzoeksopdracht tegen eind oktober kan afronden. Laat staan dat zij tijdig een nieuwe gunningsprocedure kan voorleggen. Bovendien wordt in de bijlage van het verzoekschrift van de oppositie aangehaald dat deze raadscommissie reeds voor de resultaten van het onderzoek een nieuwe gunningsprocedure zou kunnen opstarten. De oppositie haalt met deze bepaling het doel van haar eigen commissie onderuit.

  Dit lijkt dus opnieuw op een vertragingsmanoeuvre van bepaalde oppositieleden voor wie beschadigingspolitiek primeert op het algemeen belang van onze gemeente. Hoe langer we bovendien met een nieuwe gunningsprocedure wachten, hoe langer de onzekerheid voor het casinopersoneel duurt.

  De tijd dringt en wij willen zo snel mogelijk tot een nieuwe gunning komen. Het college heeft daarom op dinsdag 27 september de gunningsbeslissing van 25 juli 2016, waarin het casinoproject gegund werd aan het consortium BCS Investissement - Napoleon Games, ingetrokken. Wij hebben dit hoofdstuk afgesloten en focussen ons op de toekomst.

  Op basis van de evolutie van het dossier en de aanbevelingen van de Raad van State is het college reeds gestart met een nieuwe gunningsprocedure voor het casino. Op 7 oktober zal het bestek voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 • Matthias Feyen

  300.000 euro aan advocatenkosten

  Geert Verdonck: "Advocatenbureau Eubelius heeft de gemeente al meer dan 300.000 euro gekost. Hoe kan je dit dossier in godsnaam blijven verdedigen als de procedure niet eens klopt? Ze durven zich niet eens vertonen op deze gemeenteraad. Hoe kan je als schepencollege zoiets beslissen?"

 • Matthias Feyen

  Plan B volgens Jean-Marie Dedecker

  Jean Marie Dedecker: "Ons plan B is eenvoudig. Het schepencollege moet op tot op zijn kniëen naar het casino stappen uit schaamte voor die mensen. En er moet een nieuwe aanbesteding komen."

 • Matthias Feyen

  Tom Dedecker aan het woord op de stoel van de voorzitter (2)

  "De raadkamer zal uitmaken in welke mate bepaalde schepenen in welke mate bepaalde bevoegdheden overtreden hebben", aldus nog Tom Dedecker.

  "Onze mond zullen ze niet snoeren", pikt Jean-Marie Dedecker in. "Met valse verklaringen en valse geschrifte hebben ze iemand uitgesloten bij het casinodossier. Deze pot stinkt. We zullen dit onderzoeken tot op het bot. Zeker nadat ze de Middelkerkse burger willen wijsmaken dat het onze schuld is dat de casinoplannen mislukken. Een plan B van de burgemeester wil ik horen, voor die 100 gezinnen die werk krijgen van de gemeente, maar voor heel Middelkerke."

 • Matthias Feyen

  Tom Dedecker aan het woord op de stoel van de voorzitter

  "Wat de burgemeester in De Zeewacht van vorige vrijdag verteld heeft, klopt niet. De Raad van State heeft niet eens de bevoegdheid wat zij beweert. De belangenvermening niet bewezen? Dat moet nog onderzocht worden. De leugenachtige mededelingen van de meerderheid storen ons. Deze schijnvertoning dreigt een drama te worden voor Middelkerke. Wij laten het hier niet bij. Een strafklacht met burgerlijke partijstelling is intussen een feit."

 • Matthias Feyen

  Oppositie neemt het roer over

  De oppositieraadsleden verlaten hun stoel en zetten zich op de plaatsen van de meerderheidsraadleden. Tom Dedecker (LDD) leest een verklaring voor. "Dit doet denken aan wat met Hilde Claes is gebeurd in Hasselt. De grove leugens in dit dossier kunnen niet meer door de beugel."

 • Matthias Feyen

  Zitting geopend en weer gesloten

  Waarnemend voorzitter Johnny Devey (Open VLD) opent de zitting, met naast hem enkel secretaris Pierre Ryckewaert. Hij stelt vast dat er geen meerderheid is, en sluit de zitting meteen.

 • Matthias Feyen

  Meerderheid stuurt zijn kat

  De kerkklokken van Middelkerke slaan 19 uur, maar er is niemand te bekennen van de meerderheid.

 • Matthias Feyen

  Volgende week vrijdag opnieuw gemeenteraad

  De secretaris meldt dat de voorziene eerstvolgende zitting van donderdag 13 oktober verplaatst wordt naar vrijdag 7 oktober.

 • Matthias Feyen

  Broekschijters?

  "Er gaat hier niemand zijn, ze schijten in hun broek zeker", maakt Jean-Marie Dedecker zijn entree in de raadzaal.

 • Matthias Feyen

  Raadzaal loopt eivol

  Opnieuw heel wat belangstelling voor de Middelkerkse gemeenteraad vanavond, de stoelen zijn nu al allemaal ingenomen en het publiek blijft toestromen.

 • Matthias Feyen

  Reconstructie

  De Raad van State heeft twee weken geleden het advies van de auditeur gevolgd en kende dus geen gunning toe aan het consortium BCS Investissement - Napoleon Games. Groep Versluys trok na de toekenning van het project aan het winnende consortium naar de Raad van State met een waslijst opmerkingen.

  "De gemeente zal, zoals gezegd, er alles aan doen om zo snel mogelijk tot een nieuwe gunning van het casino-project te komen", reageerde het gemeentebestuur van Middelkerke. "Concreet zal hieromtrent in de eerste week van oktober een nieuw voorstel op tafel liggen. Een belangrijke bekommernis van het college is daarbij de continue tewerkstelling van het casinopersoneel."

  "Middelkerke is, net zoals BCS Investissement - Napoleon Games, wel tevreden dat de Raad van State de beschuldigingen van de Groep Versluys heeft verworpen. Die laatste dong ook mee naar het project", berichtte persagentschap Belga.

 • Matthias Feyen

  Zitpenningen voor extra raad?

  Een extra gemeenteraad betekent ook een extra zitpenning voor alle raadsleden. Je kan vermoeden dat dit punt wel eens ter discussie zal liggen vanavond. Tijdens de extra gemeenteraad in oktober 2015 over de vluchtelingen vroeg Jean-Marie Dedecker om geen zitpenning uit te keren "omdat het probleem van de vluchtelingen zo acuut is."

  Voorzitter Michel Landuyt (Open VLD) zei toen dat de zitpenningen niet ingetrokken kunnen worden, maar dat elk raadslid vrij is om te doen wat hij of zij wil.

 • Matthias Feyen

  Twee agendapunten

  De extra gemeenteraad vanavond telt twee agendapunten: de kennisname en bespreking van de arresten van de Raad van State van 15 september en de goedkeuring van de samenstelling van de gemeenteraadscommissie 'project Casino' op voorstel van de oppositie.

  Benieuwd als het tweede punt vanavond meerderheid tegen minderheid wordt weggestemd en hoe het nu concreet verder moet met het nieuwe casino.

 • Matthias Feyen

  In een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Middelkerke.

  Samenstelling gemeenteraad Middelkerke. © KW

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!