Live vanop de provincieraad: "Ontgoocheld in Knokke en Blankenberge"

01/10/15 om 11:18 - Bijgewerkt om 19:07

Omdat de agenda vorige week niet kon worden afgewerkt, is er een extra provincieraad. Dat is wel nodig, want onder de resterende punten nog een paar flinke kleppers, zoals een interpellatie over kust-kunstproject Beaufort, waarvan het voortbestaan overigens onzeker is.

 • Jos Remaut

  Einde van de zitting

  Bij deze wordt de discussie afgerond en is meteen ook deze provincieraadszitting ten einde.

 • Jos Remaut

  Gunter Petry spreekt : "Tellingen heel nauwkeurig"

  Het debat over Beaufort draait op zijn einde, het wordt tijd dat er geconcludeerd wordt. Wel nog een opmerkelijke tussenkomst van Gunter Pertry (SP.A), die bij de vorige edities de verantwoordelijke gedeputeerde was.

  Gunter Pertry : "Ik wil me niet moeien in de discussie, dat zou niet passend zijn. Maar wel enige uitleg over de cijfers in het verleden. Ik heb die cijfers nooit uit mijn mouw geschud. Ze zijn gebaseerd op tellingen die door het WES zijn gebeurd. De eerste keer waren dit zeer nauwkeurige tellingen. Dat was wel een dure zaak, dus nu nog zo'n tellingen houden, is budgettair niet meer haalbaar."

 • Jos Remaut

  Myriam Vanlerberghe : "Geen spijt van onze keuze"

  #ingridluche #morceaudelune #beaufort2015 #raversyde #oostende

  Een foto die is geplaatst door Buiten de Grenzen (@buitendegrenzen) op

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe blijft nog even doorbomen : "Men geeft hier de indruk dat wij bewust zouden gekozen hebben voor iets dat niet in de smaak zou vallen bij het grote publiek. Dat is natuurlijk niet zo. Wél waar is dat het een cultureel uitdagend en moeilijk project is."

  "Er was ook internationaal heel veel interesse, mét felicitaties. Ik vind het dus niet jammer dat we dit gedaan hebben. We hebben in de kunstwereld toch ergens een steentje verlegd."

  "We hebben dus een zeer druk besproken Beaufort achter de rug. Meer dan 6.000 participaties in onze domeinen, dat is toch niet mis. En het project zal nog nazinderen."

  "Er komt een map die naar alle scholen en alle academies gaat. Jullie zullen die uiteraard ook krijgen. Het is echt dubbel : we worden gefeliciteerd met onze durf om naar nieuwe kunstrichtingen te gaan, aan de andere kant wordt het afgeschoten."

  "In de kunst moet er toch nog ruimte zijn om te experimenteren. Men zegt hier wel dat de discussie niet over het kunstgehalte gaat, maar eigenlijk gebeurt dit hier toch."

  "Maar hoedanook : we zitten hier met een achterafgevoel. Is iedereen die uit de tentoonstelling van Jan Hoet komt tevreden? Of zijn er daar ook opmerkingen. En dat is die mensen toch hun volste recht ?

  "Er is ook veel aan stemmingmakerij gedaan. Buiten de brief van Blankenberge heb ik zelf niks ontvangen, al de rest is via de pers gebeurd. Soms heb ik toch de indruk gehad dat het de bedoeling was om de deputatie en mij in het bijzonder af te maken."

 • Lieven Mathys

  Madame Soleil

  Nu ben ik plots Madame Soleil die dit allemaal had moeten voorzienGedeputeerde Myriam Vanlerberghe
 • Jos Remaut

  "Focus op provinciedomeinen zorgde voor wrevel bij gemeenten"

  #falkepisano #thevalueinmathematics #beaufort2015 #zwin #knokke

  Een foto die is geplaatst door Buiten de Grenzen (@buitendegrenzen) op

  Hugo De Plecker (Open VLD) : "Het is altijd al met vallen en opstaan geweest. Er waren heel goeie perioden, maar ook moeilijkere."

  Maarten Tavernier (Groen) : "Ik heb nu nog altijd geen antwoord op de vraag waarom zoveel afspraken zijn misgelopen. Als er niet zoveel zaken organisatorisch waren misgelopen, dan zou de storm aan protest niet zo hevig geweest zijn. Dat is erg jammer en heeft het artistieke overschaduwd."

  "De focus op de provinciedomeinen, begrijpelijk vanuit provinciestandpunt, heeft wrevel opgewekt bij de gemeenten. Dat is jammer voor Beaufort, dat toch een zinvol project.

  Niet toevallig in een periode waarin de provincies in de vuurlinie liggen, concentreerde de provincie de hoofdmoot van de Beaufort-initiatieven in de provinciale sites in Knokke (Zwin), Oostende (Raversyde) en De Panne (De Nachtegaal).

  De analyse van Groen over alle commotie over Beaufort 2015 is eenvoudig: de provincie was vooral bezig om zichzelf in de picture te zetten, en zag de gemeentes daardoor teveel over het hoofd.

  Luk Hoflack (N-VA) : "Ik hoor hier niemand van CD&V en SP.A"

  Axel Weydts (SP.A): "De gedeputeerde is SP.A".

  Peter Roose (SP.A) : "Als ancien heb ik hier al veel discussies over Beaufort meegemaakt. Wat ik onthoud van deze editie, is dat het een uitgave was met een genuanceerd verhaal. In een aantal gemeenten is het kunstwerk inderdaad niet aangeslagen. Maar De Panne en Koksijde bijvoorbeeld zijn dan weer heel tevreden, zelfs laaiend enthousiast."

  "En als sommige kunstenaars hun gemaakte afspraken met bepaalde gemeenten niet zijn nagekomen, dan moeten daar de nodige conclusies, eventueel ook financieel, worden uit getrokken."

  "En ook ik heb vooraf van geen enkele kustburgemeester negatieve opmerkingen ontvangen over het nieuwe concept : de meeste gemeenten waren zelfs snel bereid om hun portefeuille open te trekken."

  "Maar ik blijf erbij dat we moeten blijven streven naar een breed cultuurtoeristisch project, dat is altijd de reden geweest van het succes. Ook deze editie zie ik als cultuurtoeristisch, al lag de inhoud inderdaad misschien wel moeilijk."

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) : "Dat hoor ik u graag zeggen, ik neem aan dat dit de visie is van de meerderheid. Ik wacht dan ook op een gelijkaardig persbericht van de deputatie als de vorige keren : waarin inderdaad cijfers worden genoemd en zelfs sprake is van economische return. Men zegt nu dat dit niet meetbaar is, waren de persberichten van de vorige gedeputeerde dan allemaal verkeerd ?"

 • Jos Remaut

  N-VA: "De startblokken zaten niet goed"

  #katinkabock #formendiesesmeeres #beaufort2015 #denachtegaal #depanne #oneweekleft

  Een foto die is geplaatst door Buiten de Grenzen (@buitendegrenzen) op

  Hermlan Lodewyckx (Groen) feliciteert de organisatie

  Koen Bultinck (Vlaams Belang) : "Ik blijf nog met open vragen zitten. We mogen het probleem toch niet enkel bij de gemeenten leggen, laat ons zelf ook een beetje deemoedig zijn."

  Koen Bultinck vindt het toch wat te gemakkelijk om alles te herleiden tot een budgettaire kwestie.

  "Heeft deze deputatie wel degelijk gekozen om een project op te zetten voor de gespecialiseerde kunstliefhebber? Is dit een fundamentele koerswijziging ? Daar hebben we het in de commissie eigenlijk nog niet over gehad ?"

  "Kiezen we voor een select publiek gaan we naar een project voor het brede publiek : kunst voor Jan met de pet ?"

  "En kan er toch enige verduidelijking komen over de cijfers? De vorige edities zwaaide de deputatie met schitterende cijfers over Beaufort en nu is het plots niet meetbaar??"

  "En ik mag toch hopen dat er in de zesde commissie toch een nabespreking zal komen van de afsluitende ontmoeting met de kunstenaars ? En dat niet alles in besloten kring zal worden geregeld ?"

  Nick Verwimp (N-VA) : "Toen het Beaufort-kunstwerk op het strand van Blankenberge werd geplaatst, zei de hoofdredder me : Wat is me dat ? Hij wees mij erop dat dit kunstwerk deels in de zwemzone lag. Ik bel onze technische dienst en die weten van niks . Van communicatie gesproken !"

  Kristof Pillaert (N-VA) : "Als de conclusie is dat er veel minder centen zijn, dan is het misschien beter dat we niet meer spreken over Beaufort, maar een ander soort kunsttenoonstelling gaan organiseren. Door voort de prestigieuze naam Beaufort te gebruiken, creëer je natuurlijk hoge verwachtingen!"

  "Ik vrees dat startblokken gewoon niet goed zaten !"

 • Jos Remaut

  Myriam Vanlerberghe: "Geef me feiten, geen emo"

  Myriam Vanlerberghe sluit af : "Dit is geen gemakkelijke keuze geweest, maar we hebben ze samen genomen met alle gemeenten. We moeten alle tien de gemeenten de kans geven om dit uit te praten. Al wie feiten heeft - geen emo en geen pers - kan die melden aan het team. Zo kunnen we met correcte gegevens naar de kunstenaars stappen en de zaak op een behoorlijke manier afwerken. Geef me dus alsjeblieft alle opmerkingen als je dat nog niet deed."

  "En ik wil hier oprecht het team bedanken. Ze hebben hard gewerkt, niet altijd in dankbare omstandigheden. "

 • Jos Remaut

  Myriam Vanlerberghe : "Ontgoocheld in Knokke en Blankenberge"

  #markwallinger #beyondaboundary #cricket #beaufort2015 #zwin #knokke #onlyfourdaysleft

  Een foto die is geplaatst door Buiten de Grenzen (@buitendegrenzen) op

  Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe(SP.A) antwoordt omstandig : "Had ik het liever anders gehad ? Uiteraard ! Maar we hebben er samen voor gekozen. Toen we vooraf rond de tafel zaten, was er geen enkele gemeente die het project niet goed vond."

  "In het verleden zijn we verwend geweest met kansen die, naar mijn mening, heel moeilijk nog zullen terugkeren. En met pákken sponsorgeld, dat er nu niet meer is. We zijn van 7 miljoen euro teruggevallen naar 1,7 miljoen."

  "En het is de artistieke kant, waar men eigenlijk niet wil dover iscussiëren, die nu precies het pijnpunt blijkt te zijn. Ik begrijp de mensen die het niet goed vonden, maar er waren er ook die het wél goed vinden. En dat er maar twee gemeenten tevreden zouden zijn, dat is overdreven. Er zijn perscontacten maar er zijn ook Myriam-contacten. En die laten soms wel een ander geluid horen."

  "Ik begrijp de kritiek van de gemeenten heel goed. Maar het initiatief was zo heel anders dan anders, dat je moet stoppen met vergelijken. Als men droomt van het toch weer als vroeger te doen, dan moet je toch aankloppen bij Vlaanderen, want dat zal niet meer gaan met een bescheiden budget."

  En dan het financiële aspect : iedere gemeente betaalt 40.000 euro, een bedrag dat over drie jaar verdeeld wordt. Op vandaag is De Haan voor de helft in orde, de andere zijn helemaal in orde en Bredene heeft 27.000 euro betaald."

  "Maandag heb ik een evaluatie met de artiesten, en contracten moeten worden nagekomen. De kunstenaars die dit niet deden, zal ik daar zeker op aanspreken. Als er iets niet is uitgevoerd, kan er inderdaad een reden zijn om niet te betalen. Maar 'Het staat ons niet aan', dat is natuurlijk geen argument."

  Wat de gebrekkige communicatie betreft: "Als je zoveel kritiek hebt,, dan kom je toch naar een vergadering die speciaal wordt samengeroepen om de communicatie te verbeteren? Een mail sturen om te zeggen dat je niet komt omdat het je niet aanstaat, dat is beneden alle peil. Ja, ik ben ontgoocheld in Knokke-Heist en Blankenberge."

  "We zijn uiteindelijk tegemoet gekomen aan de opmerkingen van Blankenberge en Bredene, op die van Knokke iets minder want daar ligt het moeilijker."

  "Conclusie na die 'crisisvergadering' was dat we het hele project beter moesten gaan uitleggen aan de mensen. In onze eigen drukkerij hebben we toen nog een folder gedrukt op 100.000 exemplaren, in vier talen, om het verhaal te doen aan mensen die kunst minder goed begrijpen. We hebben dat allemaal verspreid en naderhand is het aantal mensen dat langskwam op onze provinciesites verdubbeld. Dat is ook het enige meetbare dat ik kan voorleggen."

  "Hoe kan je op 67 km kustlijn meten hoeveel mensen dat zullen bezoeken? Het is gratis en dus onmeetbaar. En daarbij was het vechten met de natuur."

  "De meeste bezoekers bekijken dat ook niet gemeente per gemeente, het is voor hen een totaalverhaal. De gemeenten bekijken dat anders, ze kijken alleen naar hun stukje grond."

  "Moeten we nu besluiten dat de communicatie slecht was ? Ik denk eerder dat de verwachtingen te hoog waren."

  "Achteraf zeggen dat het misschien een verkeerde keuze was ? Dat gebeurt wel eens in een leven. Maar het was een bewuste keuze om met een beperkt budget vernieuwende dingen te doen. En : artistieke smaken, daar moet je heel goed mee opletten."

 • Jos Remaut

  Kurt Ravyts : "Ik viel van mijn stoel"

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang): "Wij verschoten ons toch een serieuze bult toen het hoofd van de provinciale cultuurdienst himself openlijk verklaarde dat Beaufort geen project meer is voor de gewone toerist. Dit kan toch niet waar zijn, ik kan dat haast niet geloven".

  En tegen gedeputeerde Myriam Vanlerberghe : "Uw uitleg in de media 'De burgemeesters zagen altijd' vond ik beneden alle peil"

 • Jos Remaut

  N-VA : "In Blankenberge was het gewoon windstil"

  Nick Verwimp (N-VA), zelf van Blankenberge : "In Blankenberge was er geen storm zoals collega Bultinck zegt, maar het was gewoon windstil. We vernamen niks, de communicatie was nul. Of ze was verkeerd, want op de website stonden bijvoorbeeld projecten die nooit uitgevoerd werden."

  "Er zou sterke nadruk gelegd worden op de grote Raveeltentoonstelling in Blankenberge. Het werd echter maar een beperkte verwijzing, na lang aandringen overigens."

  "Van de zes beloofde zaken werden er slechts 3 gerealiseerd : we waren wel tevreden over de architectuurproject in de Sint-Rochuskerk, maar de vlaggen die vrolijk zouden wapperen in onze straten en de bezoeker naar het architectuurproject zouden loodsen, bleven achterwege."

  "De projectie aan de vuurtoren werd afgeblazen, en ook de performance rond de strandtekening bleek een lege doos te zijn."

  "De steden hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd en wachten nog steeds op antwoorden op hun vragen. Komt het doordat de budgetten zo naar beneden zijn gegaan en een e-mail zo duur geworden is ?"

 • Jos Remaut

  Groen : "Niet kiezen voor de makkelijke weg"

  #tapisurbain #adogrepublic #yonafriedman #hetzwin #beaufort2015

  Een foto die is geplaatst door Buiten de Grenzen (@buitendegrenzen) op

  Gerda Schotte (Groen) : "Het nieuwe concept is niet echt doorgedrongen tot het grote publiek, het is een brug te ver gebleken. We pleiten niet voor gemakkelijker vormen van kunst, maar voor betere instrumenten om de kunst dichter bij het publiek brengen."

  "Een beperkter budget en het verlaten van de platgetreden kunstpaden zijn goede redenen om voor een ander concept te kiezen dan in het verleden. Maar dat de partners-gemeenten, die financieel mee bijdragen aan het kunstproject, niet goed ingelicht waren over dit concept, is niet te begrijpen. De provincie zag zich verplicht om bijkomende communicatiekanalen te voorzien en belegde met de gemeentes een soort crisisoverleg. Maar toen was het kwaad al geschied."

  "Voor Groen is toeristisch-economische return niet het enige criterium om een kunstenproject te beoordelen. Maar als een gemeente mee betaalt, is het logisch dat daar ook verwachtingen tegenover staan. Dat er te weinig informatie was en afspraken niet nagekomen werden, is vooral spijtig voor Beaufort zelf. Gezien het de laatste editie was die door de provincie kon georganiseerd worden, was de toekomst al onzeker. De commotie over deze editie zal het enthousiasme over een opvolger er niet groter op maken."

 • Jos Remaut

  Kristof Pillaert (N-VA) : "Vele gemeenten zullen niet meer meedoen"

  Beaufort 2006: de schildpad van Jan Fabre.

  Beaufort 2006: de schildpad van Jan Fabre. © BELGA

  Kristof Pillaert (N-VA) over Beaufort: "Plots was er geen conservator. Vorige jaren mocht met Willy Vandenbussche het resultaat toch gezien worden, en enkele van de monumentale werken van toen staan toch in ons geheugen gegrift: denk aan de schildpad van Jan Fabre (2006, nvdr)."

  "De vorige jaren gingen de discussies over één gemeente die niet wilde meedoen of één gemeente die het monumentale werk niet wou aankopen, maar er was toch altijd een consensus."

  "En de vorige edities waren inderdaad een toeristische trekpleister. Maar nu rijzen er toch heel wat vragen rond de kunstwerken. En dan vraag je je af : wat is er dan egenlijk fout gegaan ? Ook de directeur van de dienst cultuur heeft toegegeven dat het opzet dit jaar niet zozeer voor de brede toerist was, maar voor de gespecialiseerde kunstliefhebber."

  "Waarom waren er vier conservatoren ? Moesten ze nu echt met vier zijn ? Van waar die beslising ? Amper twee kustgemeenten zijn min of meer tevreden. Vele gemeenten zeggen nu al dat ze bij een volgende edities niet meer zullen meedoen."

  "Twee op tien gemeenten tevreden, dat is onvoldoende."

 • Jos Remaut

  Koen Bultinck : "Te gespecialiseerde editie"

  En zo komen we tot hét punt van de avond : de interrpellatie over Beaufort 2015, waar afgelopen zomer in de pers al heel wat rond te doen is geweest, omdat meerdere kustgemeenten niet zo tevreden waren over de artistieke kwaliteit en/of de praktische organsatie van een en ander.

  Koen Bultinck (Vlaams Belang) over Beaufort: "Er zijn heel wat negatieve opmerkingen over deze editie waar de provincie 1,5 miljoen euro in pompte, vooral vanuit enkele deelnemende gemeenten. Midden juli was er zelfs een kleine crisis, windkracht 7 tot 8 beaufort."

  "Deze vijfde editie werd minder gesmaakt dan de vorige. Sommige burgemeesters hebben het over de mindere kwaliteit van de kunstwerken en een gebrekkige communicatie. Knokke-Heist bijvoorbeeld heeft het over beloften die niet werd nageleefd."

  "Brugge was dan weer niet tevreden omdat de link niet was gemaakt met de Kunstbiënnale Brugge. In Blankenberge werd zelfs overwogen om de provincie in gebreke te stellen."

  "Uiteindelijk kondigde de deputatie aan dat er aan een betere communicatie zou worden gewerkt. De vraag die zich nu stelt is of we in alle rust en kalmte in staat zijn om een gezonde en kritische evaluatie van Beaufort te maken."

  Koen Bultinck vindt alvast dat de provincie zich enkele pertinente vragen moet stellen: "Is Beaufort nog wel trouw aan zijn oorspronkelijk opzet : een cultuurtoeristische attractie. Of beperken we ons doelpubliek nu inderdaad tot de gespecialiseerde kunstliefhebber ? Was het wel een goeie zet om te concentreren op het Zwin, Raversyde en De Nachtegaal ?"

  "Welke stappen zullen we ondernemen om aan de aanhoudende kritiek tegemoet te komen ? Is er ondertussen al zicht op de bezoekerscijfers?"

  #marcbijl #twomiracles #beaufort2015 #denachtegaal #depanne

  Een foto die is geplaatst door Buiten de Grenzen (@buitendegrenzen) op

 • Jos Remaut

  Ja voor interpellatie Beaufort

  Stemming over de ontvankelijkheid van de interpellatie van Koen Bultinck over Beaufort : unaniem ja. Koen Bultinck (Vlaams Belang) kan zijn gangen gaan.

  Voorzitster : "We gaan het debat organiseren in twee ronden : eerst kan iederen die dat wil zijn inbreng doen. Dan antwoordt de deputatie en daarna is er nog één ronde tussenkomsten."

  #lilyvanderstokker #hetgroengeruitehuis #thegreencheckeredhouse #beaufort2015 #raversyde #oostende #onlythreedaysleft

  Een foto die is geplaatst door Buiten de Grenzen (@buitendegrenzen) op

 • Jos Remaut

  Groen blijft kritisch over Icarus en onthoudt zich

  De bespreking van het PRUP Strand en Dijk Brugge West was al bij al kort.

  Zowel Dirk De fauw (CD&V) als Annick Lambrecht (SP.A) vinden de oplossing voor Icarus een goeie regeling en ze hopen dat ze toch een kans krijgt.

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) : "Ik ben blij dat deze deputatie erin geslaagd is dit dossier af te ronden. Het kan niet de bedoeling zijn hier nu nog verder over door te bomen, we zullen dit zeker steunen."

  Nick Verwimp (N-VA) : "Ook onze fractie staat hier volledig achter. Maar we zullen toch werk moeten maken van handhaving : de club moet zich houden aan de reglementering, en het kan niet de bedoeling zijn daar regelmatig al te luide feestjes te laten doorgaan."

  Gerda Schotte (Groen) : "Wij zijn niet per definitie tegen het bestaan van de surfclub. Maar toch gaan wij niet akkoord met dit PRUP : de compensatieregeling die nu voorligt, is onvoldoende en misschien wel juridsch aanvechtbaar. En de surfclub mag nu uitbreiden tot 600 vierkante meter, ondanks een negatief advies hieromtrent."

  "Van de voorgenomen flankerende maatregelen, zoals het heel strikt beperken van het geluid tijdens het broedseizoen is er niets in huis gekomen. En blijkbaar is er tussen de betrokken partijen, waaronder ook Natuurpunt, helemaal nog niet samengekomen om de maatregelen te concretiseren. We zullen dit punt dan ook niet goedkeuren."

  Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) : "Ik heb mij destijds geëngageerd om de situatie op te lossen, en nu is het zover. We kunnen dus niet anders dan tevreden zijn en hopen dat er nu geen staartje meer aan komt. Maar we zijn positief denkende mensen."

  De stemming over dit punt liet bijna allemaal ja's zien, behalve Groen, dat zich onthield. Afwachten nu maar of de beslissing van deze provincieraad nu effectief nog zal worden aangevochten vanuit groene hoek.

  Oh what a monday ???

  Een foto die is geplaatst door Ken Van Accolyen?? (@ken_va) op

 • Jos Remaut

  Standpunt Milieufederatie en Natuurpunt

  Ziehier het standpunt van de West-Vlaamse Milieufederatie en Nauurpunt Brugge over de regularisatie van Icarus, ons meegedeeld via een persnota.

  " Al 28 jaar staat deze surfclub zonevreemd in één van de laatste restanten waardvolle kustduinen. Dat de surfclub dan ook nog eens de toestemming zou krijgen om uit te breiden in dit gebied, roept bij Natuurpunt Brugge en de West-Vlaamse Milieufederatie vzw (WMF) heel wat vragen op", aldus beide verenigingen in perscommuniqué.

  "De West-Vlaamse Milieufederatie vzw en Natuurpunt Brugge begrijpen dat er na 28 jaar illegaliteit van de Surfclub Icarus een planologische oplossing moet komen. Maar men moet dan het volledige plaatje bekijken. Niet alleen de surfclub, ook de strandcabines, de dijk, parking en de recreatieve activiteiten te oosten van Icarus, richting haven, nemen grote happen uit het unieke duinenlandschap."

  "De Deputatie stelt voor om een reepje recreatiegebied aan de St George's Day- wandeling een overdruk duin te geven. Maar de nabijgelegen haven vreest echter dat, als de duin te hoog wordt, er te veel zand in haar richting zal stuiven."

  "Daarom zou dit reepje ook kort gehouden worden, tot op één meter maximum. Het is dan ook de vraag of deze oplossing de waarde van de duinen aan de surfclub kan vervangen."

  Natuurpunt Brugge en de WMF stellen zich ook vragen bij de deontologie van een beleid dat volgens hen zelf tegen de Europese regelgeving in gaat. "De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn geeft immers aan dat het wegnemen van waardevolle natuur gecompenseerd moet worden met waardevolle natuur. Een stukje gladgeschoren recreatiegebied tot duin verheffen hoort daar niet bij."

 • Jos Remaut

  Problemen rond Icarus eindelijk opgelost ?

  De provincieraad vat nu de bespreking aan het punt 42, de definitieve vaststelling van het PRUP Strand en Dijk Brugge West. Dit PRUP biedt een planologische oplossing voor surfclub Icarus in Zeebrugge, die zich in een rechtsonzekere situatie bevindt. Om een oplossing voor de surfclub mogelijk te maken wordt in hetzelfde plan in een compensatiezone voor natuurontwikkeling voorzien.

  De stedenbouwkundige problematiek rond de surfclub Icarus sleept al vele jaren aan. Mees recent werd vanuit de Vlaamse overheid aangedrongen op een nieuw en specifiek provinciaal planinitiatief voor de surfclub.

  Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 26 februari 2015, liep het openbaar onderzoek. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden twee adviezen en vier bezwaren en opmerkingen ingediend.

  Deze adviezen, bezwaren en opmerkingen gingen vooral over mogelijke milieueffecten op het nabijgelegen natuurgebied De Fonteintjes. De Provincie wil concrete afspraken vastleggen om de milieueffecten tot een minimun te herleiden. Het ontwerp PRUP gaat nu naar de Vlaamse overheid.

  De surfclub Icarus is in 1999 gestart met negen leden en ondertussen uitgegroeid tot een bloeiende en alom gerespecteerde club met een 500- tal leden. Het is aan onze kust de grootste club voor actieve watersporters.

  Surfclub Icarus in Zeebrugge

  Surfclub Icarus in Zeebrugge © GF

 • Jos Remaut

  "Evenwicht tussen landbouw en natuur blijft moeilijk"

  Discussie PRUP Kemmelberg:

  Koen Bultinck (Vlaams Belang) :" Onze fractie kan zich vinden in de doelstellingen van dit PRUP. Maar dé gevoeligheid ligt, we moeten er niet flauw om doen, in de afbakening tussen landbouw en natuur."

  "Er is toch 46 ha landbouwgebied naar natuurgebied omgezet, en net nu de landbouwsector het heel moeilijk heeft. Dat zal altijd een heel moeilijke evenwichtsoefening blijven".

  Gedeputeerde Franky De Block (SP.A): "We beseffen de moeilijkheidsgraad, maar er is een heel goeie samenwerking geweest tussen de dienst ruimtelijke planning en de gebiedsgerichte werking. Het stemt me in elk geval tevreden dat er een heel goed evenwicht is bereikt. En dat evenwicht moeten we in de toekomst behouden."

 • Jos Remaut

  Aanvang van de zitting

  17.03 uur - de bel gaat : de vervolgzitting op de provincieraad van vorige week gaat van start. De opkomst blijkt aanvankelijk eerder mager voor de behandeling van de niet-prioritaire agendapunten van vorige week. Maar na een klein kwartiertje zit de zaal toch weer redelijk geod vol.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!