Live Vanop de gemeenteraad van Kortrijk: hoe zit het met de maandagmarkt

18/04/17 om 17:01 - Bijgewerkt om 22:13

Vanavond komt de gemeenteraad in Kortrijk opnieuw samen. Met 15 punten, waarvan 1 in besloten zitting, oogt de reguliere agenda magertjes. Er zijn ook 8 interpellaties, 2 ervan gaan over Buda.

Vanop de gemeenteraad van Kortrijk: hoe zit het met de maandagmarkt

© GF

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde van de openbare zitting

 • Mieke Verhelle

  Elektrische laadpalen onbereikbaar

  Patrick Jolie (CD&V) : "Ik vind het jammer dat de laadpalen voor elektrische wagens in onze stad momenteel allemaal onbereikbaar zijn door de Paasfoor. Ik heb hier in een eerdere gemeenteraad al over geïnterpelleerd."

  Schepen Axel Weydts : "Je kan de wagen nog altijd opladen aan de carpoolparking aan Cowboy Henk. Het zal de laatste Paasfoor zijn waarbij de elektrische laadpalen onbereikbaar zijn. Want we hebben een deal met Eandis voor nieuwe laadpalen die bereikbaar zullen zijn."

 • Mieke Verhelle

  Parkeerdruk in de Loofstraat

  Hannelore Vanhoenacker heeft nog een idee om de parkeerdruk in de Loofstraat op te vangen door het creëren van een parkeerhaven op de voormalige site van AZ Groeninge.

  Schepen Axel Weydts : "We hebben momenteel een deal met AZ Groeninge om die parkeermogelijkheden te benutten tijdens de nutswerken in de Doorniksewijk. We bekijken hoe de parkeerdruk evolueert en dat kan mogelijk een oplossing zijn."

 • Mieke Verhelle

  Woonzorgcentrum Bellegem

  Roel Deseyn (CD&V) vraagt naar de gevolgen van het gerechtelijk akkoord waaronder Gabecon momenteel opereert en het woonzorgcentrum in Bellegem moet bouwen.

  Philippe De Coene (SP.A): "We hebben met de firma nagegaan of de werken opneiuw kunnen opgestart worden. Dat kan vanaf 2 mei. Daardoor lopen we een achterstand op, maar die kan in het totale dossier nog worden ingehaald. We wensen deze onderneming natuurlijk geen nadeel toe. Maar wij zijn alleszins nu al afspraken aan het maken met Gabecon en met de onderaannemers. MOmenteel werken we aan een B-scenario."

 • Mieke Verhelle

  Mondelinge vragen

  We zijn aan de mondelinge vragen en Matti Vandemaele heeft er "slechts" drie. "De site rond de Jeugdherberg: hoop aarde (reeds eerder gevraagd), de verwaarlozing van het groen op het terrein, de verdere afwerking van het terrein en het oneigenlijk gebruik van het terras van de jeugdherberg en de rest van de site als parking. Wanneer wordt dit aangepakt?"

  "De tuin van huis aan de rotonde in de Izegemsestraat lijkt op een stort. Wanneer grijpt de stad in ?"

  "De fietsoversteek rotonde Kinepolis als je vanuit de expo-kant komt, is veel te gevaarlijk voor fietsers. Eerste oversteek tot in het midden: goot te diep, tweede oversteek 'je moet hopen dat de auto's die met een grote snelheid vanop het ei op je afkomen, willen stoppen', niet meer van deze tijd. En het wordt nog erger na de verhuis AZ qua autoverkeer."

  Schepen Bert Herrewyn : "We starten een procedure ambtshalve opruiming. OMdat het om privaat domein gaat, kunnen we niet zomaar optreden."

  Schepen Axel Weydts: "Aan de Kinepolis moeten de fietsers voorrang verlenen. Ik ga met het Agentschap Wegen - die hier bevoegd is - samenzitten om de situatie veiliger te maken."

  Schepen Arne Vandendriessche belooft nog deze week een antwoord over de jeugdherberg."

 • Mieke Verhelle

  Opportuniteiten

  Schepen Wout Maddens: "Ik deel uw mening dat het wat sneller mag gaan. We zijn inderdaad eerst afgestapt van het mastodont van de grote appartementen. Ondertussen hebben we niet stilgezeten. We zijn voortgegaan met de onteigeningsprocedure. Er zijn projectovereenkomsten gesloten en er is een princiepsovereenkomst met de vzw Effect in verband met kinderopvang. Er is al dikwijls over gesproken geweest in de raad van bestuur. Ik hoop dat het geen traditie wordt om de discussies van de raad hier nog eens over te doen."

  "De grote lijnen zijn: het behoud van de Cine Palace en van de oude bokszaal van de Riley. We zijn het ook eens over de kwaliteitsinjectie in die buurt. We moeten naar een gemengd programma van wonen, horeca en winkels gaan. Van aan de Mercurius laten we het idee van de acht woningen los. In plaats van de kinderopvang op de sokkel te organiseren, is de vraag gekomen om dat aansluiting te laten vinden op de binnentuin. Nu komt een nieuw idee op tafel en dat wordt in de volgende vergadering besproken. Aan de linkerkant zou de wijziging er kunnen in bestaan dat de appartementen worden gestript in plaats van afgebroken. De tijdelijke invulling is erg zinvol, dus waarom kunnen we Ubuntu daar geen definitieve huisvesting kunnen krijgen. Dit is geen fundamentele wending in het dossier, maar opportuniteiten die we oppikken."

  Hannelore Vanhoenacker vindt dat een dergelijke toegangspoort van Kortrijk wel een grote make-over verdient.

 • Mieke Verhelle

  Keuzes voor de Zwevegemsestraat

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "De voorbije maanden beweegt er blijkbaar heel wat in de Zwevegemsestraat. Niet onmiddellijk zichtbaar, maar er zijn heel veel gesprekken om de oorspronkelijke stadsvernieuwing, die koos voor een make-over van de straat, een andere wending te geven. Bij aanvang van de nieuwe coalitie was er de keuze om niet nog eens te kiezen voor appartementen en massaal wonen in deze buurt, maar voor grondgebonden woningen die jonge gezinnen in de buurt zouden brengen. Dit gecombineerd met een gezonde mix aan handel, een kinderopvang en enkele kantoren en een horecazaak. Een mooie binnentuin wordt de kers op de taart. Het is echt de bedoeling er een gezonde straat van te maken, die de naam inrijpoort van de K waard is. Voor ons duurde het al veel te lang vooraleer er echt werk werd van gemaakt. Nu eens was het te wijten aan de gebruikers van sommige panden, dan eens was het tekort aan personeel in het SOK en de vele taken die erbij kwamen. En nu rest er nog een basisplan waar nog 4 grondgebonden woningen bij overblijven, naast kantoren en plekken waar overdag 'roering' is, maar waar 's avonds de buurt verstilt. Ook de tabula rasa van de Zwevegemsestraat krijgt een andere invulling. Het gaat om het 'herstellen' van bestaand patrimonium. Vanuit CD&V willen we toch wel gaan voor zoveel mogelijk grondgebonden woningen, voor een kwalitatief hoogstaand straatbeeld en een zo goed mogelijke mix, die de straat een nieuw elan geeft. Want de Zwevegemsestraat verdient dit."

 • Mieke Verhelle

  Gemengde gevoelens

  Arne Vandendriessche : "Ik had gemengde gevoelens toen ik het nieuws hoorde over het vertrek van Franky. Ik was wat ontgoocheld, want Franky heeft toch wel Buda gemaakt tot wat het nu is. Anderzijds ben ik wel trots dat Kortrijk zijn zonen kan uitsturen en dat die nu op het hoogste niveau mag meespelen. Blijkbaar valt ons Kortrijks recept ook in Gent in de smaak."

  "De opzegperiode van Franky loopt tot na de zomer. De raad van bestuur van vzw Buda wil eind april het profiel aanscherpen van zijn vervanging. Daar zitten we de komende dagen met de betrokken personen samen. Moeten we opnieuw iemand zoeken die beide functies combineert of twee mensen zoeken. We streven ernaar de vacature of vacatures begin mei te publiceren."

  De schepen wil zijn eigen mening nog niet uitspreken voor die gesprekken gevoerd zijn. Stefaan De Clerck wil dat wel en pleit voor een sterke kandidaat. "Het wordt echter een kwestie van budget zodat er iemand kwalitatief gevonden kan worden. Het is inderdaad al de zoveelste sterkhouder in de Kortrijkse culturele sector die uit de stad vertrokken is. Voor de directeur van de schouwburg is nog altijd geen vervanger gevonden."

 • Mieke Verhelle

  Directeur voor Buda

  Stefaan De Clerck (CD&) brengt hulde aan Franky Devos en vindt zijn vertrek naar kunstenhuis Vooruit in Gent een groot verlies. "Zijn benoeming in Gent voelt aan als een promotie en hij verdient felicitaties op alle banken. Maar het verdwijnen van Franky Devos kan niet los gezien worden van het algemene cultuurbeleid van de stad. Hij bepaalde in grote mate het artistieke gebeuren . Daarenboven heeft hij jarenlang het AGB Buda geleid en was hij nu verantwoordelijk voor de nieuwe Vzw die in de plaats is gekomen van het AGB. De culturele scène in Kortrijk heeft met het verdwenen museum, de afwezigheid van een directeur voor het Cultuurcentrum-schouwburg en nu het verdwijnen van Franky Devos op Buda, nood aan een nieuw elan. Welke initiatieven zullen genomen worden?"

  David Wemel (Groen) : "Wij willen ons hier graag bij aansluiten. Er is nood aan een sterke inhoudelijke speler op Buda."

 • Mieke Verhelle

  Beheer overnemen is geen optie

  Schepen Bert Herrewyn (SP.A) : "We hebben met de agentschappen vaak overleg waarop het hakbeheer ook aan bod komt. We hebben Infrabel gevraagd om enkel het strict noodzakelijke te hakken, maar ze hebben zich daar niet aan gehouden. We hebben Infrabel hierover aangeschreven en wachten nog op een antwoord."

  "Elke snelweg in Vlaanderen kent een bermbeheerplan. We hebben ook al een paar keer gevraagd om enkel de nodige bomen te vellen die nodig zijn. Af en toe houden ze daar rekening mee, maar dat kan volgens ons nog beter. Ook Agentschap Waterwegen en Zeekanaal houdt ons op de hoogte van hun werken. Met hen hebben we goede afspraken kunnen maken om zieke bomen te vervangen."

  "Het overnemen van het beheer is geen interessante optie. We beschikken niet over de middelen, het materiaal of gekwalificeerd personeel. Onze stad heeft trouwens een heel uitgebreid netwerk waar bermbeheer nodig is. Voorbeelden in andere steden toonden aan dat steden daar geen compensatie voor krijgen. We moeten inderdaad streven naar nog beter overleg. Met Agentschap Wegen en Verkeer zitten we momenteel rond tafel om het beheersplan van de R8 te hertekenen."

 • Mieke Verhelle

  Bermbeheer lang autosnelwegen en spoorwegbermen

  David Wemel (Groen) blijft aan het woord over een oud zeer. "Geregeld krijgen wij bij onze fractie vragen binnen van ontstemde inwoners van Kortrijk, wanneer er aan bermbeheer gedaan wordt langs de autosnelwegen en de spoorwegbermen. Al te vaak is zo'n bermbeheer een heuse kaalkap. De standaard antwoorden vanuit infrabel en het agentschap wegen en verkeer kennen we allemaal. Probleem is dat de situatie op het terrein vaak erger is dan dat die standaardantwoorden laten vermoeden. Daarom volgende vragen: welk overleg is er enerzijds met Infrabel (spoorwegbermen op Kortrijks grondgebied) , met het agentschap wegen en verkeer (bermen van autosnelwegen) met Agentschap waterwegen- en zeekanaal (Leie en kanaal Kortrijk-Bossuyt) om aan de bekommernissen van de mensen die de kaalkap aanklagen tegemoet te komen? Kan er een overeenkomst afgesloten worden waarbij de stad zelf het beheer op zich neemt, uiteraard met een vergoeding vanuit de betrokken instanties?"

 • Mieke Verhelle

  Kortrijk neemt voortrekkersrol op

  Schepen Arne Vandendriessche : "Het is inderdaad interessante materie. Op 16 maart was de stad aanwezig op het congres over de Green Deal in Mechelen. We werden toen als stad gevraagd een trekkersrol op te nemen, iets waar we graag op ingaan. In onze bibliotheek hebben we al een project met licht opgestart. We gaan inzetten op vijf domeinen: catering, textiel (werkkledij), bouwen en verbouwen, elektronica en IT en kantoormeubilair. Nu is het al zo dat onze bureaustoelen worden hergebruikt. We willen het nieuwe werken en mobiliteit daarin betrekken."

  David Wemel is blij dat de stad al actief meewerkt op Vlaams niveau en vraagt om ook de inwoners hierin te betrekken.

 • Mieke Verhelle

  Circulair aankoopbeleid

  David Wemel (Groen) lost zijn partijgenoot Matti Vandemaele af wat betreft interpellaties. "Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Vroeger ook wel bekend als cradle to cradle. Circulair aankopen is daarvoor een belangrijke hefboom. Met hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties immers circulaire producten en diensten een boost geven. Daarom werkt Vlaanderen Circulair in 2017, in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu aan een Green Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen. Is de stad op de hoogte van dit project en neemt ze er aan deel? Welke acties plant de stad om zelf circulair aan te kopen en om circulair aankopen in de kijker te zetten?"

 • Mieke Verhelle

  Pieken opgevangen

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "We hebben heel veel aanvragen gekregen voor renovatiebegeleiding. Om de pieken op te vangen hebben we beroep gedaan op de diensten van De Poort. Nu is de situatie genormaliseerd waardoor we geen extra ondersteuning van de Poort meer nodig hadden voor die renovatiebegeleiding. Die persoon kon op het nieuw project BenHuur worden gezet. Intussen kregen we de vraag van Leiedal om onze expertise naar buurgemeenten uit te dragen. Daarom hebben we een extra renovatiebegeleider voor één jaar aangesteld via De Poort. Dat konden we door subsidies doen. Ondertussen heeft Leiedal zelf een renovatiecoach aangesteld. Zo kunnen onze mensen zich weer honderd procent terugplooien op de renovatieprojecten in onze stad."

 • Mieke Verhelle

  Renovatiebegeleiding

  Ook de volgende tussenkomst wordt door Matti Vandemaele gedaan. "Om de kwaliteit van het woonpatrimonium in Kortrijk te verhogen werd in het verleden de keuze gemaakt om - weliswaar bescheiden - in te zetten op renovatiebegeleiding. Door besparingen(?) is het aantal renovatiebegeleiders terug gebracht van 6 naar 4, terwijl de uitdagingen enkel maar toenemen. Klopt het dat er bespaard wordt op renovatiebegeleiding en dat het aantal begeleiders van 6 naar 4 werd terug gebracht? Klopt het dat een alternatief wordt gezien in de renovatiecoach vanuit Leiedal via 'Warme buurten'? En klopt het dat die dienstverlening betalend is? Zal er ook bespaard worden in de premies ter ondersteuning van renovatie? Wat zal de stad doen om niet alleen klassiek te verkavelen maar ook renovatie actief te ondersteunen?"

 • Mieke Verhelle

  Graag open debat

  Stefaan De Clerck (CD&V) steunt het voorstel tot een open discussie over de toekomst van de maandagmarkt. "U reageert te conservatief. Nochtans is de slogan van uw partij : de kracht van verandering."

  Schepen Rudolf Schepereel : "We hebben momenteel geen cijfers over de bezoekers. De cijfers van de marktkramers veranderen niet, dat blijft stabiel. De marktkramers blijven zelf wel nadenken over innovatieve initiatieven."

 • Mieke Verhelle

  Marktkramers zijn wel tevreden

  Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA) :" Sinds jaar en dag is de maandagmarkt een gevestigde waarde. Ik vraag me af waarop uw de teneur van uw vraag stoelt. De maandagmarkt groeit en bloeit in de stad. Ik nodig de Groene fractie dan ook uit om de markt eens te bezoeken. Op de maandagmarkt in Kortrijk centrum tellen we een 80-tal abonnementen. Dat is hetzelfde aantal als vorig jaar. Er zijn natuurlijk fluctuaties in tijdelijke standhouders, maar dat is ook de bedoeling van een markt. Een bevraging van de marktkramers leert ons dat de standhouders in hoofdzaak tevreden zijn. Een andere dag kiezen, is niet zo evident, want de marktkramers hebben hun eigen planning. Een overdekte markt is wishful thinking, maar niet te realiseren in onze stad. Het marktcomité komt vier keer samen en daarin is ruimte voor overleg en zin voor dynamiek. Ik nodig u dan ook uit, beste Matti, om een bezoek te brengen aan de maandagmarkt. Ik ben wel blij dat u dit punt op de agenda zette zodat de markt weer wat aandacht krijgt, wat het toch wel verdient."

  Matti Vandemaele deelt de mening van de schepen niet en vraagt toch om cijfers over bezoekersaantallen bij te houden. Als we alles nu zomaar laten begaan, dan is onze markt ten dode opgeschreven.

 • Mieke Verhelle

  Maandagmarkt op ander moment ?

  Matti Vandemaele (Groen) stelt dat de Maandagmarkt aanmoddert. "Een vaste marktplaats is er niet meer en steeds meer handelaars zien het niet altijd meer zitten om door te gaan. Ook qua bezoekers is de markt geen hoogvlieger meer. Daarom: heeft de stad zicht op de evolutie qua standhouders en bezoekers gedurende de afgelopen jaren? Is het bestuur tevreden over de huidige maandagmarkt? Hoe ziet de stadscoalitie de toekomst van de maandagmarkt? Hiermee zou ik het debat willen openen of de maandagochtend nog het beste moment voor de markt is."

 • Mieke Verhelle

  Ruimte beschikbaar

  Christine Depuydt (CD&V) : "Wij horen klachten van verenigingen. Elk uur dat er een technicus moet werken, betalen de verenigingen 50 euro. Wij vinden het jammer dat amateurkunsten daar geen ruimte meer kunnen huren terwijl er wel nog ruimte beschikbaar is."

 • Mieke Verhelle

  Aantal boekingen loopt gelijk

  Schepen Wout Maddens (Open VLD) : "Er is een scheiding tussen de exploitatie van de infrastructuur en de werking, dat komt de transparantie ten goede. We blijven trouw aan de tarieven en de partners van het verleden. Voor 2017 zijn zaal 1 in de Budascoop 34 erkende verenigingen. Er zijn 151 boekingen en dat zijn er evenveel als vorig jaar." De schepen gaat nog wat verder en overloopt het aantal boekingen voor alle zalen en de Budafabriek. Het aantal loopt ongeveer gelijk en waar het minder is, komt dit volgens hem niet door de nieuwe tarifering. "Ondertussen wordt er ook werk gemaakt van de opening van Broelkaai 6, die voorzien is in 2018."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!