Live vanop de gemeenteraad in Kortrijk : bespreking rekening 2016

08/05/17 om 16:14 - Bijgewerkt om 22:06

Amper drie weken na de vorige, is de agenda voor de gemeenteraad vanavond met 21 punten eerder beperkt. De raad wil zo'n 120.000 euro voorzien om de handel en horeca in de kernen van Kortrijk te versterken door middel van toelages bij verhuizing, verfraaiing van gevels of het wegwerken van leegstand. Daarnaast is 50.000 euro voorzien voor de ondersteuning van activiteiten van de diverse handelscomités met bijzondere aandacht voor de zones die getroffen worden door werken. Beide beslissingen kaderen in de uitvoering van het strategisch commercieel plan om van Kortrijk een succesvolle trendy winkelstad te maken.

vanop de gemeenteraad in Kortrijk : bespreking rekening 2016

© KW

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde van de zitting

 • Mieke Verhelle

  Rijwoningen Bouvekerke

  Stefaan De Clerck (CD&V) heeft een vraag over de stadsontwikkeling. "De stadsgronden op Bouvekerke zijn na een intense voorbereidingsperiode binnen het SOK nu toch in ontwikkeling. De eengezinswoningen zijn bijna allemaal afgewerkt. Maar wanneer komen de 28 rijwoningen? Betaalbare woningen moeten veel meer in het aanbod komen. Graag stand van zaken."

  Wout Maddens: "39 van de vrije loten zijn verkocht. Aan de kant van de Ambassadeur Baertlaan is één rijwoning gebouwd en verkocht en er zijn twee opties genomen. Die overige loten zullen we nog eens extra in de picture te zetten. Nu de vrije loten op één na verkocht zijn, zal de aandacht naar de rijwoningen verschuiven. Indien zou blijken dat het toch niet verkocht raakt, dan zullen we de loten in blok aanbieden aan projectontwikkelaars. Maar dat is nog niet aan de orde."

 • Axel Vandenheede

  Eenmaal per jaar gratis met De Lijn

  Matti Vandemaele (Groen) heeft nog een vraag. "Stad Kortrijk heeft ambities als het gaat over het verduurzamen van onze mobiliteit en wil ze het verenigingsleven ondersteunen. Dat zijn 2 ambities die we met Groen graag mee onderschrijven. Eén van de manieren om de mobiliteit van de toekomst vorm te geven is door meer mensen op het openbaar vervoer te krijgen. Een eerste positieve kennismaking kan daarbij stimulerend werken voor volgende verplaatsingen."

  "Daarom zouden we het volgende voorstel willen doen: elke Kortrijkse vereniging kan één keer per jaar gratis gebruik maken met al haar leden van het reguliere aanbod van de Lijn (het gaat dus niet over busvervoer op vraag). Daartoe onderhandelen we vanuit de stad met de Lijn om een systeem uit te werken en een billijke verdeling van de kosten te verkrijgen. Dit voorstel past immers in de doelstellingen van zowel de stad als die van de Lijn."

  Axel Weydts (SP.A): "We hebben dat afgetoetst bij De Lijn en er zijn zeker mogelijkheden. We denken bijvoorbeeld aan een aankoop van tickets in bulk door de stad. We willen dit wel eerst aftoetsen bij de verenigingen. De vraag is ook of een eenmalige kennismaking voldoende zal zijn. Wel onderzoeken we of we het systeem met de taxicheques, specifiek voor ouderen bedoeld, uit te breiden naar jongeren toe."

 • Mieke Verhelle

  Hoorzitting komt er

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne verwijst naar de mogelijke kanalen zoals de politieraad om dergelijke vragen te stellen. "Maar ik zie er absoluut geen problemen in om dergelijke hoorzitting te organiseren. Op voorwaarde dat we vooraf de vragen kunnen krijgen om efficiënt te werk te gaan."

 • Mieke Verhelle

  Groen vraagt hoorzitting over ziekenhuis, brandweer en politie

  We zijn toe aan de aanvullende punten. Matti Vandemaele (Groen) steekt van wal: "Drie van de belangrijkste actoren in onze stad ondergaan op dit moment stevige veranderingen. Er is de verhuizing van de verschillende ziekenhuiscampussen, de uitrol van de brandweerzone Fluvia en er zijn de veranderingen binnen de politiezone.

  Deze veranderingen gaan samen met de (vanzelfsprekende) moeilijkheden. Daarover kunnen we af en toe iets lezen/horen/zien in de pers en ook uit contacten met de mensen op het terrein komen signalen. We horen bij gewone politiemensen, brandweerlui en verplegend personeel dat 'er accidenten van moeten komen'. Dit is een verontrustend signaal waarover we graag de verantwoordelijken willen horen.

  Omdat deze drie actoren niet rechtstreeks aangestuurd worden door de lokale overheid is het niet altijd evident als raadslid om een correct beeld te krijgen.

  Daarom stellen we voor om het volgende te beslissen: De Gemeenteraad van de stad Kortrijk zal een hoorzitting organiseren met de korpschef van PZ Vlas, de zonechef van Fluvia en de directeur van het ziekenhuis AZ Groeninge. Op deze hoorzitting zal een stand van zaken worden geschetst over de werking en de veranderingen, en kunnen raadsleden de vragen stellen die ze hebben. Indien de meerderheid van de raadsleden dat wenst kan de hoorzitting (gedeeltelijk) achter gesloten deuren.

  De afgelopen maanden kregen we hier af en toe te horen dat we ons niet mogen baseren op de wandelgangen. Om inderdaad goed onderbouwd uitspreken te kunnen doen willen we dus de betrokken instellingen rechtstreeks kunnen horen."

 • Mieke Verhelle

  Persbericht zorgt voor commotie

  CD&V maakt zich kwaad over het feit dat er een persbericht werd verstuurd over het voorliggende punt, terwijl er nog over gedebatteerd wordt. "Het is een gebrek aan respect voor de oppositie. Zo democratisch is deze gemeenteraad nog !", klinkt het bij Hannelore Vanhoenacker.

  De burgemeester citeert het persbericht : "het premiestelsel wordt vanavond ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd."

 • Axel Vandenheede

  Strategisch commercieel plan

  Matti Vandemaele (Groen) komt tussen over het strategisch commercieel plan. "We zijn blij dat de uitrol van het strategisch commercieel plan voor handel en horeca stillaan op gang komt, al mocht het voor ons allemaal wel wat sneller. We vernamen we dat er slechts enkele van de handelscomités waarop dit reglement betrekking heeft geraadpleegd werden. We denken dat een stad die graag uitpakt met Kortrijk spreekt, die inspraak voor iedereen nu ook in de praktijk moet brengen. Meer nog, we pleiten er voor om de handelscomités mede-eigenaars te maken van het beleid en dus ook van deze reglementering. Twee: de marktkramers van de maandagmarkt, de Overleiemarkt en de markt van Bissegem vallen niet onder het reglement. We willen er voor pleiten om het marktgebeuren te beschouwen als volwaardige economische activiteit in ons stedelijk weefsel. Daarom zouden de marktcomités ook aanspraak moeten kunnen maken op deze centen. Drie: we vinden de ambities nogal bescheiden. Zo mikt de stad op 1 verhuispremie per jaar. Als we echt geloven in de werking van de sfeergebieden dan moeten we hoger durven mikken. Anders zullen we een eeuw nodig hebben om de ambities te bereiken."

  Jean de Bethune (CD&V): "Ik ben blij dat er een keuze wordt gemaakt, al moeten we die keuze goed ontleden. De premies hebben betrekking op bestaande gebouwen. Het gaat om een pandenbeleid en dat gaat over bakstenen, over geld. U voorziet op jaarbasis 170.000 euro. Ofwel zal u met dit bedrag snel in de problemen komen, ofwel zult u uw ambities serieus moeten bijstellen. Terwijl de stadsfinanciën in orde zijn."

  "Ik mankeer in dit plan de aandacht voor starters. Kan er geen startersamendement worden voorzien? Het reglement dat ik opstelde, dat stond daar wel in."

  "Als je wil werken op bouwwerken, op gebouwen, dan moet je daarvoor de nodige financiële middelen voorzien. Ik vraag u ook om serieus na te denken om creatieve starters van een serieuze tussenkomst te kunnen laten genieten."

 • Mieke Verhelle

  Heraanleg verkeerswisselaar A19 en R8

  De gemeenteraad keurt een motie goed om het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) te vragen om een stand van zaken te geven over de heraanleg van de verkeerswisselaar A19-R8. De gemeenteraad vraagt AWV om ook duidelijk te communiceren over die werken, die in 2018 zouden starten.

  Matti Vandemaele (Groen) : "We zijn blij met elke stap die gezet wordt om de realisatie van dit dossier te bespoedigen. De realisatie van deze aansluiting is een beetje een processie van Echternach. Daarom zouden we vanuit Groen de motie toch wat straffer willen maken en stellen we volgende aanvulling voor: De gemeenteraad van Kortrijk vraagt om in het kader van de verkeersveiligheid om de verkeerswissellaar A19 en R8 zo spoedig mogelijk her aan te leggen. N-VA en CD&V lieten eerder al weten dat dit ok is en hopelijk kunnen de andere fracties zich daarbij aansluiten."

  De onafhankelijke raadsleden Cathérine Waelkens en Steve Vanneste zijn ontevreden dat ze vergeten werden bij de afspraken rond de motie.

  De motie en de toevoeging van Groen werd unaniem goedgekeurd.

 • Mieke Verhelle

  Philippe De Coene : "140 nieuwe kinderopvangplaatsen"

  Philippe De Coene (SP.A) heeft geen info over de vraag van Roel Deseyn (CD&V) over een kinderopvang in Rollegem die zou sluiten in 2019. "We hebben een aantal initiatieven genomen om de kinderopvang te verbeteren. We hebben een substantiële investeringstoelage voor mensen die starten met een kinderopvang. Dankzij dat reglement creëren we 140 nieuwe kinderopvangplaatsen. Daarnaast maken we de toegang voor een aantal mensen betaalbaarder. De erkenning voor inkomstgerelateerde kinderopvang laat wat op zich wachten, daar bieden wij een oplossing. Wij bieden de onthaalmama's die starten een premie van 500 euro. Vorige week werd er actie gevoerd voor een betere reglementering voor onthaalmoeders. Ik denk dat we over alle partijen heen in Brussel werk moeten maken van een beter statuut voor die onthaalmoeders."

  "Wij doen heel veel voor armoedebestrijding. We moeten inderdaad nagaan of die investeringen rendement bieden. Ik weet dat er niet noodzakelijk een causaal verband is tussen onze investeringen en de dalende cijfers van Kind en Gezin. We zullen een nieuwe manier uittesten om te de armoede te meten, want er is een verschil tussen inkomsten en leefomstandigheden. De meting loopt sinds begin dit jaar, dus resultaten zijn er nog niet."

 • Axel Vandenheede

  Jaarrekening 2016 OCMW

  Stefaan De Clerck (CD&V): "Vooral de niet-Belgen die in kansarmoede terechtkomen is veranderd wat samenstelling betreft. Verder stel ik vast dat in het aantal VTE van het OCMW groter is geworden dan van de stad. Ik hoop dat dit beheersbaar blijft. We zouden ook eens de cijfers moeten bekijken van de satellieten. Ik herhaal eveneens dat we erop aandringen om de integratie van stad en OCMW zo concreet mogelijk voor te bereiden.

  "Vierde bedenking: wat is de toekomst van de gebouwen? Er is veel ruimte op de OCMW-site, er zijn daar veel mogelijkheden. Er zijn daar bedden verdwenen (site hospitaal). Tot slot merk ik dat er de voorbije jaren altijd 500.000 euro per jaar over is. Ik pleit er dan ook voor om die toelage correct toe te passen en met die middelen andere initiatieven te nemen."

  Catherina Waelkens (onafh.) vraagt een nieuw meerjarenplan omdat er in het huidige MJP geen buffer is voorzien om grote tegenslagen op te vangen. "In 2016 werd ook veel onroerend goed verkocht. Zo werd een meerwaarde van 2,6 miljoen euro gecreëerd. De realisatie van die meerwaarde werd bovendien in exploitatie gebracht. En door de investeringen in het begijnhof is het onverkoopbaar patrimonium van het OCMW toegenomen."

 • Mieke Verhelle

  Stefaan De Clerck : "Kritiek op verleden is ongepast"

  Stefaan De Clerck (CD&V) : "Als de burgemeester verwijst naar het verleden en dat het toen ondoorzichtig geklungel was, dan wil ik daar eens op reageren. Alles is toen correct gebeurd volgens de toen geldende regels. De mensen uit het verleden zo agressief aanpakken, is niet gepast. De inkomsten uit belastingen zijn gestegen van 52 naar 60 miljoen, dat mag toch ook eens gezegd. Ik wil toch nog eens benadrukken dat het cultuurbeleid toch niet op niveau is. Ik wil daar wel eens dieper op debatteren. Ik hoop dat er in de cultuurgebouwen meer kwalitatieve zaken zullen gebeuren. Het is niet gepast om hoog van de toren te blazen over het cultuurbeleid."

 • Axel Vandenheede

  701,3 VTE

  Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA): "Ik ben heel tevreden met de rekening die voorligt. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Er is echter nog werk aan de winkel, maar ik ben er zeker van dat we er gaan raken. De leningpolitiek die gevoerd wordt binnen de stad is al sinds jaar en dag dezelfde. Daarop zijn we fors ingegaan. Want op lange termijn moet je de leningen kunnen incalculeren waar je ze nodig hebt. Nu hebben we 47 miljoen aan kasmiddelen die voor verschillende zaken kunnen worden gebruikt. Dat zal in de eerste budgetwijziging van 2017 ter sprake komen."

  Schepen Arne Vandendriessche: "We doen het nu al met ongeveer 10 procent minder voltijdse equivalenten. Eind 2016 zaten we op 701,3, terwijl we gemikt hadden op 704. We zitten dus op schema. Maar we moeten nog een inspanning doen om op 685 te komen eind 2018."

 • Mieke Verhelle

  Burgemeester: "Sober beleid resulteert in gezonde financiën"

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne vindt de vraag over de transparantie over de rapportering onterecht. "Eerst is er de onleesbare jaarrekening, die we verplicht moeten maken. We hebben telkens een verklarend document toegevoegd en zelfs de vergelijking met het jaar voordien gemaakt. Die nota is niet verplicht, maar we doen dat om aan te tonen dat we greep hebben op die stadsfinanciën. Daarnaast is er het jaarverslag dat perfect het Plan Nieuw Kortrijk overloopt. Daar is te zien wat er gerealiseerd is. We brengen niet enkel een goednieuwsshow. 87,5 procent van onze maatregelen zitten op schema."

  "Er is inderdaad een fundamentele cultuuromslag waarbij we de burger veel meer au sérieux nemen. Aan alle grote projecten is een maandenlang participatietraject aan vooraf gegaan. Intussen zijn we al bij 24.000 gezinnen deur aan deur langsgegaan. Enkele weken nadien krijgen de mensen dan nog een brochure met de antwoorden op al hun vragen. VVSG looft ons armoedebeleid en dat is gebaseerd op inspraak."

  "Ik pik het niet dat u beweert dat er niets gebeurd is op vlak van cultuur. Bij de start heeft Wim Vanseveren een kritische analyse geschreven over ons cultuurbeleid en opriep om meer keuzes te maken. We bouwen een nieuw regionaal erfgoedcentrum, we hielden Radio 2 in Kortrijk, op 1 januari komt Be-Part naar Kortrijk, we ondersteunden de bouw van de Scala, we werken ook aan het nieuwe museum X... "

  "We zijn financieel gezond. We hebben een sober beleid gevoerd en we hebben slim bespaard. Op vlak van welzijn hebben we inderdaad meer geïnvesteerd, omdat het nodig was. Door die slimme besparingen hebben we kunnen investeren. In de ranking om te investeren in een woning is Kortrijk van de tiende naar de zesde plaats gestegen. We willen de goedkoopste centrumstad zijn en blijven. Onze opvolgers zullen een mooie spaarpot krijgen en zeker niet met een financiële kater opgescheept zitten."

 • Axel Vandenheede

  Wat met N-VA?

  Alain Cnudde (CD&V): "Ik hoor dat vroeger de budgetten structureel werden onderbenut van meneer Lemaitre. Mevrouw Detavernier en mevrouw Waelkens zullen bevestigen dat dit de normale werkwijze was vroeger."

  Steve Vanneste (onafhankelijk): "Als gewezen lid van N-VA focus ik me op een aantal zaken die gelieerd zijn met deze partij. Weeral was het een jaar waarin we bitter weinig zagen wat betreft taalkundige elementen. Ik hoor dat er in het stadhuis nog altijd vreemde talen worden gesproken. En wat met Museum X? 1302 is een belangrijk jaar voor Kortrijk. Ik kan ook enkel vaststellen dat er geen poging wordt gedaan om een nieuwe politieke cultuur te lanceren. Inzake postjespakkerij dus. Illegaliteit dan, een punt dat in het Plan Nieuw Kortrijk staat, daar wordt er bitter weinig aan gedaan. Net als spijbelgedrag. Wat is de stempel van N-VA op het beleid? SP.A en Open Vld doen dat wel."

 • Mieke Verhelle

  20.000 keer minder naar het stadhuis

  De fractieleiders van de meerderheid strooien met bloemetjes. Marc Lemaitre (SP.A) is aangenaam verrast. "De meeste resultaten zijn beter dan verwacht; Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarges zijn positief. De realisatiegraad is gestegen met 17 procent. Dat komt omdat er een einde is gemaakt aan een praktijk die hier bestond om geld achter de hand te houden. Ik ben tevreden over de financiële gezondheid van de stad."

  Wouter Allijns (Open VLD) : "De eerste jaren werd de nieuwe coalitie de feestcoalitie genoemd. Het is duidelijk dat intussen een omslag is gemaakt. Het stadhuis werd letterlijk van onder het stof gehaald en ook binnen werd het grondig vernieuwd. 20.000 keer werd er minder naar het stadhuis gegaan door alle vernieuwingen. Door het 'stadhuis op afspraak' is de wachttijd verminderd van 12 naar anderhalve minuut." Het raadslid looft ook de actie 'Kortrijk renoveert van schepen Wout Maddens. Hij beklemtoont ook nog dat er geïnvesteerd werd in camera's en meer politiepatrouilles op straat, waardoor de criminaliteit is gedaald."

 • Axel Vandenheede

  "Trots zijn op Kortrijk"

  Liesbet Maddens (N-VA): "Sinds vorig jaar is er een nieuw elan voelbaar. Enkele accenten uit het jaarverslag: het strategisch commercieel plan is een schitterend project dat nu op kruissnelheid komt. Ook van werk maakten we werk met tWerkt. Op sportief gebied heeft de stad niet te klagen. Lange Munte kreeg nieuwe kunstgrasvelden, op Wembley een outdoor fitnesspark. Er komt ook een nieuw zwembad. Ook op vlak van cultuur zetten we Kortrijk op de kaart. 2016 was het jaar van intensief overleg. AGB Buda werd geïntegreerd in AGB Sok. Texture draait stilaan op volle toren. Vorig jaren kreeg het bijna 26.500 bezoekers over de vloer. Uiteraard wil ik de Schouwburg niet vergeten. In 2016 kreeg het 32.000 bezoekers. Wij mogen dus best trots zijn op onze stad."

 • Mieke Verhelle

  Geen meevallers meer

  Voormalig schepen van Financiën Cathérine Waelkens (Onafhankelijke) houdt het kort: "De jaarlijkse meevallers van de overschotjes vallen weg. Mag ik ervan uitgaan dat de mensen van de meerderheid nu ook snappen wat er bedoeld wordt met minder meevallers ?"

 • Axel Vandenheede

  "Mobiliteitsbeleid ontgoochelend"

  Ook Matti Vandemaele (Groen) geeft een pluim aan de schepen van Financiën en haar medewerkers. "Al hebben we vanuit onze fractie hebben we wel een aantal opmerkingen. Op exploitatieniveau blijken de gemaakte inschattingen vrij correct maar wat betreft de investeringen blijkt, hoewel de aansluitingsgraad stijgt, dat er toch nog steeds een groot verschil zit op wat we budgetteren en wat uiteindelijk in de jaarrekening komt. Ongeveer de helft van wat voorzien werd voor investeringen werd niet uitgegeven. Bemerking twee: als we de investering slechts gedeeltelijk opnemen maar wel blijven lenen dan klopt de rekening natuurlijk. Maar de boekhouder die diep in mij verscholen zit kan het toch niet laten van te bedenken dat we dan eigenlijk aan het lenen gaan in functie van de kosten in plaats van voor de voorziene investeringen. Dat lijkt ons niet gezond."

  "Verder zijn de kosten voor gas en elektriciteit zijn min of meer stabiel, de waterfactuur is verdubbeld zo leren we uit de info die ons werd bezorgd. Het is onze overtuiging dat we op deze posten door slim te investeren in werktuigen en gebouwen we deze kosten moeten kunnen doen dalen."

  "Het belangrijkste van onze rekeningen is natuurlijk wat we gedaan hebben met de centen van de Kortrijkzaan het afgelopen jaar en in extenso de afgelopen 4 jaar. Laat mij toe om positief te beginnen. De brede oefening Kortrijk spreekt is een grote stap vooruit. De verbreding van de participatie hebben we zeker gerealiseerd, het is nu tijd voor verdieping. Daarom herhalen we ons pleidooi voor wijkbudgetten waar wijken zelf mee aan de slag kunnen. Ook de ambitie rond Kortrijk als stad van feesten en ambiance werd gehaald. Er gebeurt van alles in de stad en er is altijd wel iets te doen, mooi zo. Keerzijde van deze medaille is wel dat het cultuurbeleid - of beter het gebrek er aan - ons tot een volledige stilstand heeft gebracht. Sinds de realisatie van Texture is er quasi niets gebeurd. En dat is ontegensprekelijk één van de grote zwaktes van het de stadscoalitie."

  "Een stad die verjongt en vergroent. Hoewel de stad zich nadrukkelijk een groen imago toedicht moet ik vaststellen dat we al te vaak blijven steken in de plannen en de aankondigingen. De beloofde vergroeningsgolf is in de feiten nog niet duidelijk genoeg. De vele hectaren extra beloofde natuur zijn nog niet gerealiseerd. Een stad die onderneemt en deelt. Kortrijk moet de kern zijn van de creatieve maakeconomie in Vlaanderen, lezen we. Hier ligt nog heel wat werk op de plank. Kortrijk is altijd een economische topregio geweest en het is onze overtuiging dat we dat enkel kunnen blijven als we ook qua duurzaam ondernemen en ecologische vooruitgang een positie aan de kop van het peloton ambiëren. We zijn hier op vandaag te bescheiden."

  "Een stad die beweegt, durft en verandert. Het mobiliteitsbeleid is, en dat weet u van ons, de grootste ontgoocheling van deze bestuursploeg. De afgelopen jaren werden miljoenen euro's geïnvesteerd door Parko in (grotendeels) automobiliteit. De investeringen door de stad zelf (los van het Vlaams gewest) in fietsinfrastructuur zijn erg bescheiden. We moeten echt meer dan één tandje bijsteken om de ambitie fietsstad waar te maken. Met Groen willen we een geïntegreerd mobiliteitsverhaal met stevige fietsinfrastructuur en een goed functionerend openbaar vervoer. Aan de andere kant wordt er fors geïnvesteerd in welzijn en sociaal beleid. Een keuze die we graag ondersteunen. We zouden dat niet altijd op de zelfde manier doen maar geloven wel in de verbindende ambities die de stad formuleert. Wat verbinden van mensen betreft zouden we toch willen pleiten om de decentrale aanpak met actieve wijkwerkingen voor verschillende diensten (de bibs, basisdienstverlening stadhuis, politie,...). De huidige bestuursploeg blijft te centralistisch denken."

 • Mieke Verhelle

  De rekening van 2016

  De raad start met een discussie over de rekening 2016. Hannelore Vanhoenacker (CD&V) dankt de diensten en de schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) voor het transparante financiële overzicht.

  "U leent met het OCMW 25 miljoen euro in 2016 en investeert 18 miljoen euro. Die overige 7 miljoen wordt doorgestuurd naar de satellieten. De leningspolitiek van stad en OCMW staan haaks tegenover elkaar. Binnenkort wordt OCMW in stad ingekapseld. Wat zal dan de leningspolitiek zijn ? De investeringsratio zit nu op 24 procent. Wij zien liever een hogere investeringsratio, toch tot 70 à 80 procent."

  "204 van de 233 zaken zijn al gerealiseerd volgens het jaarverslag. Ik vind het geen deftig document. Het is niet duidelijk wat op stapel staat en wat al gerealiseerd is."

  Roel Deseyn (CD&V) voegt nog wat punten en komma's toe. "We zouden toch graag zien wie welke voorstellen heeft gedaan tijdens inspraakmomenten en wat daar mee gebeurd is. Jullie zijn nogal kwistig met het uitstrooien van bonnen voor shoppers, maar verenigingen die al jaren steun vragen, blijven met frustraties zitten. Het is goed dat er gewerkt wordt op properheid, maar het is belangrijk dat aangekondigd wordt dat er een veegwagen in de straat passeert."

 • Mieke Verhelle

  Minuut stilte

  De raadszitting start met een minuut stilte voor overleden ereraadsleden.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!