Live Vanaf 20 uur op de gemeenteraad in Tielt : Grietje Goossens legt de eed als schepen af

16/06/16 om 10:06 - Bijgewerkt om 22:09

De gemeenteraad komt vanavond vanaf 20 uur bijeen. Na het ontslag van schepen Bart Biebuyck (Open VLD), die intussen een belangrijke functie in een Europese instelling vervult, volgt Grietje Goossens - die nog niet in de gemeenteraad zetelde - hem op. Ze legt vanavond de eed af. Verder onder meer op de agenda : de veel betere financiële toestand van de stad Tielt en een verordening tegen de oprukkende 'huisjesmelkerij'. CD&V wil beter groenonderhoud in de stad.

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  Burgemeester Els De Rammelaere sluit de openbare zitting af.

  In geheime zitting wordt stadssecretaris Hendrik Vandenbruwane vast benoemd. In opvolging van de vorige secretaris Dirk Verbeke was hij op 8 januari 2015 op proef benoemd. Hij kreeg tijdens de proeftijd een positieve evaluatie.

 • Lieven Vancoillie

  CD&V wil beter en meer groenonderhoud in de stad

  "Openbaar groen en mooie bloemen worden zonder voldoende groenonderhoud weldra overwoekerd door weelderig onkruid", stelt Christine Dehaemers (CD&V).

  Er werd al inspanningen geleverd, onder meer in Kanegem voor de Dag van het Park en de plaatsing van bloementorens. "Maar het werk is nog niet af, er is nog immers veel werk aan de winkel. Niet alleen de bloemen en groenzones groeien en bloeien, maar ook het onkruid groeit weelderig."

  "En daar wringt het schoentje. Pesticidenvrij onderhoud is verplicht, maar dat vraagt veel handenarbeid. En daarvoor is personeel nodig. Dat de nadruk dit jaar in Kanegem ligt, is met het feestelijk jaar vanzelfsprekend. Maar niet alleen in Kanegem, maar ook in Aarsele, Schuiferskapelle en Tielt is meer groenonderhoud nodig om ons grondgebied net te houden en meer onkruidvrij te maken", aldus Christine Dehaemers.

  Schepen Margot Baekelandt (SP.A) reageert : "Inderdaad, goed onderhoud is heel belangrijk. We maakten gisteren onder meer een rondgang in Schuiferskapelle. Daar stelden we vast dat de aannemer niet grondig zijn werk heeft gedaan. Die wordt daarover aangesproken. Er zijn op de groendienst nu meer medewerkers dan vroeger. We doen er alles aan om het groen te onderhouden. We investeren wel in groen."

  GF

  GF © GF

 • Lieven Vancoillie

  Vzw Europacomité schenkt GAL-koppen aan de stad

  Voor de Tieltse Europafeesten van 1986 werd op vraag van de vzw Europacomité Tielt door de bekende karikaturist GAL een reeks polyesterkoppen aangemaakt die te zien waren in de Eurogaliastoet en die belangrijke na-oorlogse politieke figuren weergaven.

  Na de stoet werden de koppen op de eerste verdieping van de Hallentoren tentoongesteld in het zogenaamde Koppenmuseum. De vzw Europacomité werd ontbonden en schenkt de collectie kosteloos aan het stadsbestuur.

  Joris Uyttenhove (CD&V) : "Het is spijtig dat de vzw Europacomité ontbonden is. We moeten aan hen hulde en dank brengen, wat die vzw heeft heel wat betekend voor de uitstraling van Tielt als Europastad. Toch gaat Tielt er op toeristisch vlak op achteruit. Kijk maar wat er gebeurt met ons bezoekerscentrum Mulle de Terschueren, ook de sluiting van het Gildhof was negatief..."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Buitenschoolse opvang Kanegem in basisschool De Wijzer

  De gebruiksovereenkomst tussen de stad Tielt en basisschool voor De Wijzer voor het onderbrengen van de buitenschoolse opvang in Kanegem wordt afgesloten.

  Tegen een jaarlijkse vergoeding biedt de school de mogelijkheid om gebruik te maken van de polyvalente ruimte en refter. "Op die manier wordt de buitenschoolse opvang in Kanegem efficiënter georganiseerd."

  "De stad zal onder meer voorzien in de opmaak van bijkomende kasten, zodat het materiaal veilig kan worden opgeborgen en zal instaan voor het beheer van het sportmateriaal. De school voorziet het gebruik van de lokalen, goede netwerkinfrastructuur en staat in voor het onderhoud van de gebouwen", zegt schepen Guido Mehuys (SP.A).

  Roos Tack (CD&V) : "We lazen in de pers dat alles in kannen en kruiken was. Dat was echter niet zo. In het dossier stak een document met heel wat fouten. Deze middag kwam er nog een nieuw document. Dat werd door de andere partij zelfs nog niet ondertekend."

 • Lieven Vancoillie

  CD&V : "Tanneke één van de duurste van de provincie"

  CD&V'er Christophe Capoen heeft bedenkingen bij het nieuwe huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse opvang Tanneke.

  "Ik heb de indruk dat Tanneke gaat voor 'langdurige' opvang, de 'kortere' opvang in scholen. Was er overleg met die scholen. U stelt het nogal negatief voor de ouders voor. Onze maatschappij is nog niet om zeep."

  "De digitalisering is een goede zaak, maar een opvangnet blijft nodig. Die laatste categorie mag ook niet worden benadeeld. Iedereen moet evenveel kansen blijven krijgen. We blijven een van de duurste van onze provincie. Spijtig voor die vele jonge gezinnen", aldus Christophe Capoen.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Opvang Tanneke meer op maat van 'kinderen' en 'ouders'

  Door de implementatie van een nieuw informaticaprogramma in de kinderopvang Tanneke, de jeugd- en de sportdienst wordt een nieuw huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang voorgesteld : de manier van inschrijven wordt aangepast naar online inschrijvingen, werd een apart hoofdstuk toegevoegd voor kosteloze annulering, werd een apart hoofdstuk rond veiligheid toegevoegd...

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "We gaan voor inclusieve opvang, ook voor kinderen met zorgbehoeften. Ook die gaan we extra in de watten leggen. We krijgen hiervoor extra subsidies. We hebben bijvoorbeeld een akkoord met Kind & Gezin op zak."

  "We hebben niet alleen werk met de kinderen, maar ook met de ouders. Met nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen,... Elke ouder kan zijn kind apart inschrijven en krijgt een aparte factuur. Zo krijgt elke ouder ook zijn eigen fiscaal attest. Dat betekent ook een oplossing voor die ouders."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Aanpassing van lichtplan : lichten weer aan om 4.30 uur

  Na een aantal opmerkingen wordt het lichtplan aangepast. Zo gaat het licht in meerdere straten om 23 uur uit en wordt die al om 4.30 uur weer aangestoken. De openbare verlichting blijft wel branden op vrijdag- en zaterdagnacht.

  De aanpassingen gebeuren onder meer op vraag van Hedwig Verdoodt (CD&V) : "Gelukkig heeft men (deels) het licht gezien. Het is duidelijk dat we zuinig moeten zijn met energie, maar de hoge kostprijs stuit ons hier tegen de borst. Dimmen, energiebesparend, led-verlichting... Jullie kiezen echter voor het doven van de lichten, wat een hoge factuur oplevert. Er moeten ook flankerende maatregelen komen. Hiervan vinden we niks terug in het dossier. Waarom niet eerst maatregelen nemen, en dan pas de lichten doven."

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "De aanpassing komt er na een rondvraag van Eandis. Het is inderdaad een hoge kostprijs (circa 120.000 euro). De terugverdientijd bedraagt 1,5 jaar. Het is echt de moeite waard om hierop in te gaan. Voor de uitvoering van de aanpassing komen er flankerende maatregelen, waar nodig. Eerst maatregelen, zoals verkeerstechnische... en dan pas de aanpassing van het lichtplan met het doven van de lichten op bepaalde momenten en in bepaalde straten."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Stad neemt maatregelen tegen 'huisjesmelkerij'

  Het stadsbestuur keurt een gemeentelijke verordening goed ter bevordering van de woonkwaliteit en de vrijwaring van het aanbod aan eengezinswoningen.

  "De laatste jaren werd bij verschillende projecten vastgesteld dat bij opsplitsingen van woningen en gebouwen in meerdere woongelegenheden de kwaliteit achteruit ging en de parkeerdruk op het openbaar domein wordt afgewenteld", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "

  Door het opmaken van een verordening kunnen een aantal criteria worden voorzien waaraan minimaal moet worden voldaan."

  Oppositieraadslid Vincent Byttebier (CD&V) : "We gaan ook dit reglement goedkeuren. Toch zijn er heel wat uitzonderingen of afwijkingen mogelijk, zo blijkt. Het is belangrijk dat de adviesorganen verder betrokken blijven worden."

  Schepen Simon Bekaert (SP.A) bevestigt dat de adviesorganen een belangrijke rol zullen blijven inspelen. "We trekken altijd één lijn in bouwdossiers. Het aantal afwijkingen is ook heel beperkt."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Overdracht van rioolstelsels aan de rioolbeheerder Riopact

  Eind december 2009 heeft het stadsbestuur het gemeentelijk rioleringsstelsel aan de rioolbeheerder Riopact overgedragen. Dat geldt ook voor verkavelingen. Een aantal projecten, zowel private als sociale verkavelingen, worden nu ook overgedragen.

 • Lieven Vancoillie

  Enkel op terrassen tijdens Tieltse Europafeesten drank in glazen

  Ook dit jaar wordt voor de Tieltse Europafeesten een tijdelijke politieverordening goedgekeurd en werd een bijzonder nood- en interventieplan opgesteld. Zo wordt het gebruik van glas gereguleerd om gevaren van rondslingerend glas op het openbaar domein tegen te gaan. Enkel aan het zittend publiek op de terrassen mag drank in glazen worden aangeboden.

  Verder mag er op vrijdagnacht na 3 uur, op zaterdagnacht na 4 uur en op zondagnacht na 1 uur geen muziek meer worden gemaakt. Op andere momenten (straatanimatie, door de stad georganiseerde muziekactiviteiten) moet de elektronisch versterkte muziek worden beperkt.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Meerderheid : "Veel projecten zijn in uitvoering"

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) ontkent dat er niet wordt geïnvesteerd en somt een lijst op van gerealiseerde projecten en projecten die in uitvoering zijn. "Alle projecten zijn lopende of gaan in uitvoering. Ook die zullen we zoals gepland tot een goed einde brengen."

  Vincent Byttebier (CD&V) antwoordt : "Het zijn stuk voor stuk vervolgprojecten. Het herstel en onderhoud van het eigen wegennet wordt bijvoorbeeld vooruitgeschoven."

  Het komt verder tot een bitse discussie tussen meerderheid en oppositie over de in het verleden opgebouwde schuld en de maatregelen die werden genomen om die schuld in deze legislatuur terug te dringen.

  Het nieuwe jeugdcomplex naast het zwembad.

  Het nieuwe jeugdcomplex naast het zwembad. © GF

 • Lieven Vancoillie

  Burgemeester Els De Rammelaere : "We gaan de schuld halveren"

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) reageert op de kritiek van CD&V, die stelt dat de stad niet bespaart en dat de meerderheid er maar niet in slaagt om het eigen investeringsprogramma te realiseren.

  "Het was duidelijk aan het begin van de legislatuur : indien verder gewerkt werd zoals in het verleden, zou de put alleen nog groter worden. Daar hebben we een rem opgezet. Meer zelfs, de situatie zelfs omgebogen. En we gaan door op de ingeslagen weg."

  "De reservepot werd in het verleden gebruikt om de gaten dicht te rijden. De schuld is onder CD&V-bewind verdubbeld, wij gaan die tot het einde van de legislatuur halveren. Onze diensten moeten wel degelijk besparen."

  "We zijn wel goed bezig. Het wordt tijd dat jullie dat eens durven toegeven. Uiteraard wordt niet alles in één jaar gerealiseerd. Dat is nu net het voordeel : dat er kan worden geschoven met de middelen", verdedigt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) het beleid van de coalitie N-VA&Open VLD en SP.A-Groen.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V : "Tieltenaar betaalt duidelijk meer belastingen"

  "Eerst en vooral mijn gelukwensen aan de diensten, en in het bijzonder aan de financieel beheerder om dit document al voor de vakantie voor te leggen", zegt CD&V'er Luc Vannieuwenhuyze. "Jullie vinden dat jullie goed bezig zijn. Maar de Tieltenaren vinden van niet."

  "Op het eerste zicht is er een goed resultaat (exploitatiesaldo). De uitgaven zijn inderdaad langzaam stijgend. Maar, door allerlei genomen maatregelen zouden die uitgaven echter moeten dalen, wat ze echter niet doen. Van besparen, zoals wordt gezegd, is helemaal geen sprake. Wel op subsidies en op toelages", zegt Luc Vannieuwenhuyze.

  En dan de ontvangstenzijde. "Er werd in het begin van deze legislatuur een lastenverhoging doorgevoerd, evenals heel wat andere nieuwe retributies... Dat heeft duidelijk een weerslag op een verhoging van de inkomsten. Elke Tieltenaar betaalde gemiddeld (onroerende voorheffing) 63 euro meer per jaar. Per huishouden kom ik aan 136 euro per jaar. In het begin van de bestuursmeerheid werd gesteld : 'Een verhoging van de belastingen komt er niet'. We weten intussen veel beter."

  En verder : "In 2014 werd slechts één derde van wat werd vooropgesteld, daadwerkelijk geïnvesteerd. Ook in 2015 merken we dat opnieuw : investeringen worden vooruitgeschoven. Die realisatiegraad was in 2015 slechts 28 procent. Die verwachte beterschap wordt niet gerealiseerd in de feiten. De meerderheid slaagt er maar niet in om het eigen investeringsprogramma uit te voeren."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Financiële toestand van de stadskas oogt alsmaar beter

  De inspanningen van het stadsbestuur om de financieel ongezonde toestand van de stadskas te saneren, werpt duidelijk vruchten op. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2015, die wordt voorgelegd. De exploitatierekening 2015 vertoont een overschot van ruim 2,5 miljoen euro ten opzichte van het budget.

  Daarmee blijft de stad op schema voor wat hun hoofdprioriteit is geworden : de financiële situatie van de stadskas gezonder maken. Zoals bekend bedroeg de schuld van Tielt ruim 41 miljoen euro toen deze meerderheid de sleutel van het stadhuis in handen kreeg.

  Die schuldenberg klokte in december 2015 al af op een 32,7 miljoen euro, of bijna 9 miljoen euro minder dan drie jaar eerder. In 2015 bedroeg de schuld per inwoner 1.624 euro, wat bij het begin van de legislatuur nog ruim 2.000 euro was.

  De stad komt tot deze gunstige cijfers onder meer omdat het geen nieuwe leningen aangaat en alle investeringen met eigen middelen betaalt. Daarnaast bespaart de stad heel wat op de eigen werking en zijn er ook een aantal meevallers, zoals de zachte winters van de voorbije jaren.

  GF

  GF © GF

 • Lieven Vancoillie

  Grietje Goossens volgt Bart Biebuyck als Open VLD-schepen op

  Het was al bekend, en het is nu ook officieel : Bart Biebuyck (Open VLD) gaat werken voor een Europese instelling en besliste om ontslag te nemen als gemeenteraadslid én als schepen. Met applaus van de raadsleden gaat hij weer in het publiek zitten.

  De eerste beschikbare opvolger op de kartellijst N-VA/Open VLD is Grietje Goossens, die voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorschriften. Ze legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid én als nieuwe schepen.

  Ze neemt de bevoegdheden van Bart Biebuyck over : ondernemen (hierbij inbegrepen lokale economie, middenstand en kmo), markten en foren, toerisme, evenementen en feestelijkheden, flankerend onderwijs, jumelages. De voltallige raad applaudissert voor de nieuwe schepen, die haar zitje inneemt.

  Foto RDC

  Foto RDC © Foto RDC

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  GF

  GF © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!