Live Herbeleef: oppositie verlaat misnoegd gemeenteraad Brugge

26/04/16 om 13:34 - Bijgewerkt op 27/04/16 om 00:01

Liefst 46 punten en 17 interpellaties stonden dinsdagavond op het programma van de Brugse gemeenteraad. Tijdens de extra lange gemeenteraad vroeg de oppositie om de interpellaties te verdagen, maar daar had het stadsbestuur geen oren naar. Misnoegd verliet de oppositie de raad.

 • Olivier Neese

  Oppositie verlaat de gemeenteraad

  Voorzitter André Van Nieuwkerke heeft geen oren naar de argumenten van de oppositie en beslist om door te gaan met de interpellaties. De oppositie stapt op en vertrekt.

  Guy Rogissart (CD&V) zit verveeld met de situatie. "Ik stel voor om volgende maand twee gemeenteraden te hebben: een voor de agenda en een voor de interpellaties."

 • Olivier Neese

  Gemeenteraad geschorst

  Ann Soete (N-VA) herhaalt haar vraag om de interpelalties te verdagen. Bruno Mostrey (Groen): "Jullie hebben geen respect voor de oppositie. Ik stel voor om de volgende gemeenteraad te starten met de interpellaties. En dan ben ik benieuwd hoeveel zin jullie nog zullen hebben na vijf uur debatteren."

  Fractieleiders Guy Rogissart (CD&V) en Mathijs Goderis (SP.A) plegen overleg en voorzitter André Van Nieuwkerke schorst de zitting.

 • Olivier Neese

  Punt van hoogdringendheid geweigerd

  N-VA en Open VLD hebben een extra punt van hoogdringendheid aan de gemeenteraad toegevoegd, maar het college weigert die te behandelen. Het punt handelt over het nieuwe mobiliteitsplan. Die verbiedt de toegang van bussen in de binnenstad, waardoor de kinderen naar de rand van de stad zouden moeten gaan om bijvoorbeeld naar zwemlessen of bosklassen te gaan.

  "De scholen hebben ons aangeschreven met een noodkreet. Waarom keuren jullie die hoogdringendheid niet goed? Scholen in de Brugse binnenstand zijn onze partners, zorgen voor leven in de stad. Weet je hoeveel mensen daarbij betrokken zijn?" reageert Mercedes Van Volcem (Open VLD)

  Burgemeester Renaat Landuyt: "Dezelfde regels als vroeger worden toegepast. Wat is de hoogdringendheid? Er is niets veranderd! Wij delen dezelfde zorgen. We hebben overleg voorzien met bij het uitrollen van het mobiliteitsplan. Dit is een truc van één partij, die zich toelegt op het creëren van paniek. Jullie zijn de Bruggelingen onnodig bang aan het maken."

  Noot: terwijl het punt niet wordt behandeld... worden alle argumenten intussen gegeven en wordt het punt tóch behandeld.

 • Olivier Neese

  Interpellaties uitgesteld?

  Na enkele uren minder interessante debatten vraagt Ann Soere (N-VA) om de interpellaties te verdagen naar morgen of volgende week. "We zijn al vijf uur bezig en iedereen moet morgen gaan werken."

  Mercedes van Volcem: "Als er 17 interpellaties zijn, wil dat veel zeggen over de stad. We willen, net als in Gent, twee gemeenteraden in een maand: één voor de agenda en één voor de interpellaties."

 • Olivier Neese

  Mercedes Van Volcem keihard voor bestuur

  Alle partijen geven hun mening over de jaarrekening 2015. Geert Van Tieghem (N-VA) was nog behoorlijk positief, maar Mercedes Van Volcem (Open VLD) haalt hard uit. "Het botert niet tussen deze coaltie en dat maakt één slachtoffer: de Bruggeling. Maar jullie zijn tot elkaar gedoemd, want geen enkele oppositiepartij wil depanneren. Want dan raken we besmet met dit slecht beleid. Er wordt niet geïnvesteerd in de stad, sommige departementen halen nog geen tiende van hun investeringsbudget. Liefst 21 miljoen euro van de voorziene uitgaven werd niet benut. Werken jullie niet? Zijn jullie enkel bezig met dienstbetoon?"

  De fractievoorzitster van Open VLD dwaalt in haar betoog echter snel af naar mobiliteits- en toerismevraagstukken, die niets met het budget te maken hebben.

 • Olivier Neese

  Cijfertjes!

  De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2015 met toelichting vast en de budgetwijziging 2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd.Voor de cijferaars onder ons een overzicht van deze budgetwijziging:

  - De exploitatie-uitgaven stijgen met 796.484 euro tot 232.955.579 euro

  - De exploitatie-ontvangsten stijgen met 2.455.171 euro tot 248.007.901 euro

  - De investerings-uitgaven (transactiekredieten) stijgen met 6.527.601 euro tot 56.232.260 euro

  - De investerings-ontvangsten (transactiekredieten) stijgen met 12.566.029 euro tot 23.538.290 euro

  - Het resultaat op kasbasis daalt met 9.208.849 euro tot 7.237.105 euro

  - De autofinancieringsmarge stijgt met 2.829.366 euro tot 6.597.979 euro.

 • Olivier Neese

  Schuttersvereniging mag infrastructuur verbeteren

  Schuttersvereniging Gilde de Vrije Archiers van Mynheere Sint-Sebastiaan heeft sinds 1974 grond met een lokaal en schietpersen in bruikleen. De infrastructuur is na meer dan 40 jaar aan grondige renovatie en structurele verbeteringswerken toe. De vereniging is bereid om een volledige renovatie uit te voeren.

  De bruikleen wordt daartoe omgezet in een erfpachtovereenkomst voor 66 jaar (zodat de eigenaarslasten voor de vereniging zijn), voor grond en opstallen, met permanent gebruiksrecht van een zone die door de vereniging voor openluchtactiviteiten gebruikt kan worden.

 • Olivier Neese

  Verbod op aflezen van briefjes?

  Hoe kunnen we de Brugse gemeenteraad interessanter en toegankelijker maken? Een van de volgers heeft de politici via Twitter onrechtstreeks een tip mee: niet meer klakkeloos briefjes aflezen.

 • Olivier Neese

  Stad slaat handen in elkaar met 'Brugge Foundation'

  Recent werd de stichting 'Brugge Foundation' opgericht, die als doel heeft om fondsen in te zamelen voor het verwerven van sommige waardevolle panden en tuinen in Brugge voor de gemeenschap. Een aantal basisafspraken tussen de stichting en de stad Brugge werden in een samenwerkingsovereenkomst gegoten, die ter goedkeuring aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

  Het betreft voornamelijk afspraken over de naamvoering, wederzijdse engagementen, de eigenlijke samenwerking en verwachtingen, de organisatie van evenementen, gebruik van de infrastructuur, vertegenwoordiging en evaluatie.

 • Olivier Neese

  Volle publieksbanken

  Een ongewoon zicht: de publiekbanken zitten vanavond vol. Veel studenten en leerlingen wonen deze avond de Brugse gemeenteraad bij.

 • Olivier Neese

  Makkelijker renoveren dankzij de 'Opknappremie'

  "Op 27 maart 1979 keurde de gemeenteraad het reglement voor het verlenen van een premie voor het functioneel verbeteren van woningen goed, maar dit reglement bleek achterhaald", zegt Franky Demon (CD&V). "Vandaar dat we inzetten met de zogenaamde Opknappremie. "Dit is een volledig nieuw reglement met dezelfde doelstelling : het woningenpatrimonium opwaarderen en bijdragen tot gezonde en veilige woningen in Brugge."

  Het reglement voorziet in:

  - een doorgedreven administratieve vereenvoudiging

  - behoud van de premies die voorzien zijn in de functionele verbeteringspremie

  - uitbreiding van de premie naar duurzame maatregelen en veiligheid

  - uitbreiding van de voorwaarden om in aanmerking te komen

  - een derdebetalerssysteem.

 • Olivier Neese

  Stap vooruit voor 'De Berkjes'

  Het RUP Wittemolenstraat werd voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu volgt een openbaar onderzoek. Het RUP maakt de uitbreiding van WZC Vogelzang en van het observatie- en therapeutisch centrum 'De Berkjes' mogelijk.

 • Olivier Neese

  En meteen een nieuwe kunstschenking

  De kunstschenkingen gaan ook in 2016 voort. De gemeenteraad aanvaardt de schenking van de tekening 'Rijkdom wordt door Wijsheid bewaard tegen de Tijd' van Cornelis Schut. Het werd vervaardigd met zwart krijt en meet 304 x 405 mm. Het werk wordt geschonken door de Parijse galerij Laura Pecheur.

 • Olivier Neese

  35 extra stukken voor Musea Brugge in 2015

  Elk jaar opnieuw groeit de collectie kunstvoorwerpen van Musea Brugge, hetzij door actieve prospectie, hetzij door eerder toevallige schenkingen of aankopen, passend binnen het verzamelbeleid. In 2015 werden 27 kunstwerken aangekocht en 5 schenkingen voor het Groeningemuseum aanvaard, en 3 schenkingen aanvaard voor de collectie van het Bruggemuseum. Als belangrijkste aanwinsten kunnen de aankopen vermeld worden van twee portretten van Suvée en Navez en een 15de eeuwse gravure met de Heilige Paulus van de meester FVB voor het Groeningemuseum, alsook de schenking van een ensemble van 19 glasramen met bijbelse figuren gemaakt door het Brugs atelier Henri Dobbelaere in 1886 uit het klooster van de Zusters van het arme kind Jezus in Borsbeek voor de collectie van het Bruggemuseum.

 • Olivier Neese

  Nog wat laatkomers...

  Een kwartier na de start van de gemeenteraad komen fractieleiders Arnold Bruynooghe (Vlaams Belang) en Mathijs Goderis (SP.A) binnen.

 • Olivier Neese

  Ann Soete (N-VA) dankt politie

  Ann Soete (N-VA) neemt het woord om de politie te bedanken voor alle inspanningen. Ze vreest wel het aantal overuren, mede door de vele evenementen die in Brugge georganiseerd worden. Burgemeester Renaat Landuyt: "Die overuren vallen mee, de cijfers evolueren zelfs positief."

 • Olivier Neese

  Stad koopt 20 kogelwerende vesten aan

  De stad koopt voor de Brugse politie 20 kogelwerende vesten aan, die dicreet gedragen kunnen worden. "Door de huidige aanhoudende maatschappelijke dreiging moet nu bij elke buitendienst een kogelwerende vest gedragen worden Het aantal te voorziene vesten is bijgevolg gestegen."

 • Olivier Neese

  Extra lange gemeenteraad

  De gemeenteraad van vorige maand werd door de aanslagen in Brussel beperkt tot het stemmen van de hoogst noodzakelijke punten. Alle interpellaties werden uit respect voor de drie dagen van nationale rouw een maand uitgesteld, waardoor het vanavond een extra lange en zware gemeenteraad beloofd te worden. Liefst 46 algemene punten en 17 interpellaties staan vanavond op het programma.

 • Olivier Neese

  In een notendop

  In een notendop

  In een notendop © Foto KW

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!