Live Herbeleef nu de gemeenteraad in Oostende: over de plannen voor het nieuw zwembad

29/02/16 om 15:46 - Bijgewerkt om 22:44

Op maandag 29 februari kwam de gemeenteraad van Oostende bijeen op het stadhuis. De oppositie diende zeven interpellaties in.

 • Hannes Hosten

  De Vriendt: "U wil het crematorium niet tot 5 ha beperken"

  Johan Vande Lanotte: "Ook al realiseren we het crematorium op 5 ha, dan nog moet er een compensatie van 9 ha komen. Dat is de toestand, ik kan er niets anders over zeggen."

  Björn Anseeuw: "De vraag die ik graag van u of van schepen Kurt Claeys beantwoord zou zien worden: op welke manier legt u uit dat de hoofdfunctie van die 12 ha nog altijd bos is als 9 ha voor iets anders gebruikt wordt. Dat kan je niet uitleggen. Ik zou ook graag weten waar u die hectaren zou kunnen en willen compenseren."

  Wouter De Vriendt: "Beperk die site, beperk de bouw van het crematorium tot 5 ha. Ik begrijp uit uw antwoord dat u daar niet op wil ingaan. u overschreidt de 5 ha die is voorzien in de toelichting bij het rup en uit de MER-screeningsnota. En die staan er toch niet in zonder reden."

  Bart Bronders verduidelijkt dat het bindend gedeelte van een rup bindend is en het toelichtend gedeelte niet. "Het toelichtend gedeelte geeft wel aan hoe het bindende gedeelte kan worden uitgevoerd."

 • Gillian Lowyck

  Nog eens over het crematorium

  Björn Anseeuw (N-VA): "Dit is in strijd met het GRUP. En dat hebben we goedgekeurd. Om dat nu zomaar naast u neer te leggen, dat kan niet. In 2013 werd dit unaniem goedgekeurd. Dat GRUP is niet zomaar een vodje papier. Dit blijft mij een raadsel. Op welke manier kan u dit positief advies goedpraten?"

  Wouter De Vriendt (Groen): "Dit dossier toont aan dat er zeer grote waakzaamheid geboden is bij milieudossiers in onze stad. We moeten het stadsrandbos zoveel mogelijk aaneengesloten houden. Waarom ga je daar dan in snijden?"

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte: "Crematorium niet mogelijk zonder compensatie van 9 ha bos"

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Wat de milieuvergunning betreft, heeft het stadsbestuur op vandaag een advies uitgebracht. Voor de bouwvergunning nog niet. Er wordt geen enkele boom gekapt voor dit project. Schrappen in het plan is iets anders, maar er worden geen bomen gekapt."

  "In het rup zelf is een zone van 9 hectare gedefinieerd als hoofdfunctie bos en bijfunctie crematorium. Van een beperking tot 5 ha is enkel sprake in het bijvoegsel. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft gezegd dat ze het een goed ontwerp vinden, maar dat die 9 ha bos moeten gecompenseerd worden. Punt. Zolang het stadsbestuur geen voorstel doet voor een compensatie, kan geen positief advies worden afgeleverd. Wij hebben toen gezegd dat we bereid waren dat te zoeken en zijn daarmee bezig, anders is er geen kans om een bouwvergunning te krijgen op die plaats. Veel van de opmerkingen die ondertussen gemaakt zijn, zijn op vandaag niet meer relevant. Beperken tot 5 ha is geen oplossing meer, dat is ons heel duidelijk gesteld. Als we geen compensatie vinden, kan op die plaats geen crematorium meer komen. Dat is de situatie zoals ze nu is."

 • Gillian Lowyck

  Groen en N-VA over het geplande crematorium

  Björn Anseeuw (N-VA) interpelleert over de geplande bouw van het crematorium, aan de Grintweg in Zandvoorde. "Het Groen Lint krijgt er stilaan vorm. Alleen wil het stadsbestuur nu een deel van het stadsrandbos laten kappen. Het gaat over 12 ha, waarbij 5 ha mag gebruikt worden voor het crematorium. Dat blijkt uit het GRUP."

  "Uit de aanvraag voor milieuvergunning - die al goedgekeurd is - blijkt dat de plannen afwijken van het GRUP. Op de plannen zien we nu dat het crematorium wordt geplaatst aan de rand van het bos. Van het harmonisch inplannen in het stadsrandbos is daar geen sprake meer.

  "Een bos ontwikkelt zich over de tijd heen. Nu is er met die plannen nog maar een klein strookje over. In die 9 ha die u wil inpalmen worden er trouwens alleen maar Amerikaanse eiken voorzien en soorten zomereiken die hier van nature niet voorkomen - geen inheemse soorten."

  Ook Wouter De Vriendt (Groen) reageert. "Opletten, want het crematorium komt midden in natuurgebied. De vele vrijwilligers die regelmatig de handen uit de mouwen steken en boompjes planten, worden in feite in hun hemd gezet door het stadsbestuur dat zonder verpinken 4 ha bos inpikt. Wij vragen aan het stadsbestuur om de plannen in te trekken en te herzien."

  "Daarnaast is de bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer een mogelijk knelpunt. Het kan voor ons niet dat het crematorium enkel met de auto vlot bereikbaar is."

  "Ook nog dit: wie heeft de aanvraag ingediend? De Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondisserment Oostende, met voorzitter Jean Vandecasteele. Dus hij vraagt aan het schepencollege - waar hij zelf deel van uitmaakt - om de milieuvergunning positief te adviseren."

 • Hannes Hosten

  "Voor personeel zwembad verandert niets fundamenteels"

  Johan Vande Lanotte: "Voor het personeel verandert er niets fundamenteels. Het enige wat zou kunnen, doordat het recreatieve gedeelte wat omvangrijker is, dat het personeel uitgebreid zal moeten worden. De grond is eigendom van de stad en voor een klein stukje in concessie bij de Koninklijke Schenking. Farys, de exploitant van het zwembad, zal die grond niet in eigendom krijgen, maar mogen gebruiken."

  "De clubs maakten zelf de keuze om met polyvalente ruimtes en de cafetaria te werken. Er komen arrangementen voor de clubs, maar die staan op vandaag nog niet vast. De opwarmruimte is letterlijk zo voorgesteld door de clubs. Wat de koopwoningen betreft: de kandidaten moeten de optie van 16 sociale koopwoningen aanbieden, maar daarmee is niet gezegd dat dit zal worden uitgevoerd."

 • Gillian Lowyck

  Over de details van het zwembad

  Björn Anseeuw (N-VA) reageert: "Er is nood aan voldoende berging voor de clubs. Ik hoop dat de ontwerpers daar rekening mee houden."

  "Beschikt de stad over alle grond om het zwembad daar te bouwen? U zegt dat de clubs meer over de cafetaria zullen beschikken. Maar om hun eigen kas te spijzen maken zij vaak gebruik van een eigen clublokaal. Wordt er een rekening voorzien als men de cafetaria moet gebruiken in plaats van een vast clublokaal?"

  "Over de radioamateurs: ik hoop dat er een goed alternatief komt tijdens de periode van de bouw. Welke opties hebben jullie in het achterhoofd voor hen?

  "En een allerlaatste vraag: wat met die 16 sociale koopappartementen?"

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte over plannen nieuw zwembad

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "De nieuwe leidraad is vandaag gepubliceerd, in de vorige was een fout gemaakt. Het is dus niet zo dat de kandidaten over de grond moeten beschikken. Een medewerker heeft een keer te veel copy-paste gedaan, maar de leidraad is intussen aangepast. U moet ons dus niet van perverse neigingen verdenken."

  "Er waren intussen diverse overlegmomenten met sportraad en sportverenigingen. Samen met hen werd het programma van eisen gesteld en finaal aangepast aan de opmerkingen van de clubs. Zij vroegen onder andere een minimale lichtsterkte van 800 lux en te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Daarom is in de oproep de optie voorzien om 50 parkeerplaatsen in functie van het zwembad te voorzien. Langs de Northlaan komt er een kiss & ride-zone. We zullen kijken hoe we best de fietsplaatsen voorzien."

  "We wensen een sportief en recreatief gedeelte. Samengevat wensen we in de natte zone van het sportgedeelte een groot bad van 50 bij 25 m met 2,50 m diepte over de volledige oppervlakte van het bad en een beweegbare bodem over de breedte van het bad. Ook een instructie- en doelgroepenbad van 25 bij 10 m moet voorzien worden, inclusief een berging in de natte zone, zowel een ruimte van het zwembad zelf als een bergruimte voor de sportclubs. Dat instructie- en doelgroepenbad hebben wij op vandaag niet. Voor het recreatieve gedeelte wordt bewust een grote vrijheid voor de indieners voorzien, dat is inderdaad wat flou gehouden omdat er veel meer mogelijkheid is voor creativiteit."

  "Met de Sportraad is heel duidelijk afgesproken dat we voor de verenigingen voor één grote polyvalente ruimte gaan. Die zal op te delen zijn in drie ruimtes, maar die zullen wel flexibel te gebruiken zijn. Daardoor wordt de cafetaria belangrijker als vergaderruimte. Het huidige zwembad is geen Olympisch zwembad, niet omdat het te klein is, wel omdat met zoutwater gewerkt is. De optie van de vereningen om nu wel een Olympisch zwembad te hebben, maakt dat het dit keer geen zoutwater zal bevatten."

  "Waarom de radioamateurs in het zwembad? Het is niet zo evident om een antenne voor de radioamateurs in een stad te voorzien. Als we een andere mogelijkheid vinden, zullen we hen niet in het zwembad onderbrengen. Dan zullen we de voorziene ruimte in het zwembad anders invullen. Maar de mogelijkheid blijft er wel."

  "Het Stadsatelier heeft gezegd dat, als we hen wilden consulteren daarover, dat we een jaar moesten wachten. Dat achtten zij niet opportuun. Voor de studie van de locatie vonden zij het zelf beter dan het AGSO werd ingeschakeld. Maar het stadsatelier zal wel worden ingeschakeld bij het verdere verloop van het project. Farys moet de voorzitter van het Stadsatelier contacteren."

 • Gillian Lowyck

  Groen over het nieuw zwembad

  Ook Natacha Waldmann (Groen) interpelleert over het zwembad.

  "We hebben ons bij de beslissing om een nieuw zwembad te bouwen voorzichtig positief uitgelaten. Maar we blijven kritisch. Er zijn heel wat pluspunten, maar ook beperkingen. We willen ook de aandacht vestigen op de ruimte voor fietsenstallingen. We blijven benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking. We hadden gehoopt dat dit project vorm zou worden gegeven door een architect met faam. We krijgen de kans om onze stad op de kaart te zetten. Oostende verdient het om boven de middelmaat te gaan."

  "Is het bad van 50x25 m voldoende? Nu is het echt af en toe helemaal verzadigd. Welke stappen zijn ondertussen gezet? Ik pik ook nog eens in op de tussenkomt van Björn Anseeuw over de betrokkenheid van het stadsatelier. Ik vind dit nog altijd een zeer bizarre kronkel. Blijft dit zo? Ik wil niet blijven hameren op dat zwembad, maar het is toch een zeer groot project voor de stad."

 • Hannes Hosten

  Hoe staat het met het zwembaddossier?

  Björn Anseeuw informeert naar een stand van zaken in het zwembaddossier. "Ik begrijp dat het nu echt wel de bedoeling om Olympische afmetingen aan te houden, dat het overal 2,5 m diep zal zijn met verstelbare bodems en dat er polyvalente ruimtes zullen zijn voor de verenigingen. Maar zullen ze die moeten delen met andere verenigingen of zullen ze er kunnen vergaderen en er instructies kunnen geven aan hun leden? Het sportieve gedeelte ziet er heel goed uit waar we het over de baden zelf hebben, het recreatieve gedeelte is wat flou. Welke invulling zal dat krijgen? Het personeel van het zwembad zit met heel wat vragen. Welke taken zullen ze moeten uitvoeren in het nieuwe bad? U had aangekondigd te overleggen over de parkeertoren met de uitbater van het winkelcentrum Searena, hoever staat u daar al mee? Wat met de kiss & ride-zone? Waarom wordt er in het zwembad ruimte voorzien voor de zendamateurs? Ik heb niets tegen zendamateurs, maar ik vraag me af waarom ze in het zwembad moeten worden ondergebracht? En ook hier staat in de voorwaarden dat de kandidaten - net als bij het politiekantoor - moeten beschikken over de gronden. Beschikt u dan niet over alle nodige gronden? Het is een bijzonder creatieve manier om de mededinging helemaal te omzeilen. Ik laat in het midden wat de reden is, maar ik zou het graag van u horen."

 • Hannes Hosten

  Actiemoment rond klimaatopwarming Earth Hour komt er

  Sofie Cloet wil dat de stad Oostende deelneemt aan Earth Hour, een wereldwijd actiemoment rond de klimaatopwarming op zaterdag 19 maart waarbij het licht een uur lang wordt gedoofd aan beeldbepalende gebouwen en monumenten in de stad.

  Schepen Germonpré: "U zal als een gelukkige vrouw naar huis gaan, want we zullen op 19 maart de monumentenverlichting uitschakelen, niet voor een uur, maar voor de hele nacht. Wij hebben al heel wat inspanningen geleverd om CO2-uitstoot te verminderen, ik denk aan het stedelijk energiebedrijf EOS. Misschien krijgen we negen maanden later wel een babyboom."

 • Gillian Lowyck

  Sofie Cloet (Groen) over afval op het strand

  De interpellaties zijn gestart. Sofie Cloet (Groen) wil een strenger toezicht op afvalbeheersing - en opruiming bij evenementen op het strand.

  "We hebben drie concrete voorstellen. We willen dat het stadsbestuur afval voorkomt op het strand. Na een evenement is er strenger toezicht en handhaving nodig. We willen een proper strand voor iedereen, maar ook voorkomen dat plastic afval in de zee terechtkomt."

  "Er is een goede wil", zegt schepen Jean Vandecasteele (SP.A). "Sowieso is er voor alle evenementen is overleg. Ook in dat kader hebben we aandacht voor het ecologische aspect. We gaan alle organisatoren van evenementen op het strand samenroepen. We gaan een voorstel maken waardoor ieder evenement door de ecologische bril bekeken worden. Zo kunnen we doelstelling bereiken die u en ik delen; ik denk aan herbruikbare drinkbekers. We denken ook om op het niveau van de hele kust een voorstel te doen."

 • Hannes Hosten

  Schepen Kurt Claeys: "Wellicht geen betalend parkeren in zijstraten Media Center

  Schepen Kurt Claeys over het parkeren in de zijstraten van het Media Center: "Wij zijn bezig met een parkeerplan voor de stad en ons standpunt zal daaruit blijken, maar ik denk niet dat er in die wijk betalend parkeren moet komen. Ik vraag me af, mijnheer De Vriendt, waarom u blijft doorgaan over het zwembad. Op de gemeenteraad waar de nieuwe locatie voor het zwembad bekend werd gemaakt, vond iedereen dat een goede plaats. Waarom moeten we daar nog eens bevestiging over vragen aan het Stadsatelier?"

  Björn Anseeuw: "U sluit dus betalend parkeren in de zijstraten van het Media Center niet uit. En blijkbaar hebt u de startnota van het Stadsatelier niet goed gelezen, want zij zien in betalend parkeren daar wel een optie."

  Wouter De Vriendt wijst erop dat de burgemeester het zwembad een strategisch project noemde. "Als het Stadsatelier daarover geen oordeel moet geven, waarover dan wel?", vraagt hij zich af.

 • Gillian Lowyck

  Geen mobiliteitsexpert in het stadsatelier

  Björn Anseeuw (N-VA): "De leden die u voorstelt in het stadsatelier zijn allen architecten. Ik vind dit redelijk eenzijdig. Al zat er maar met één economist, of één mobiliteitsexpert bij. U geeft ook toe dat het een pijnpunt is. Ik betreur dat het niet anders is."

  "O'Sea: betalend parkeren in de wijken bij dit project kan voor ons niet. U zegt zelf dat het een belangrijke site is voor onze stad. Maar het is nog niet te laat om bij te sturen, want er is nog geen steen gelegd. We beginnen goed - het eerste grote project voor het stadsatelier en u negeert het negatief advies dat zij uitbrengen."

  Wouter De Vriendt (Groen): "Als er ruimte is om een mobiliteitsexpert toe te voegen, zou dit een goede zaak zijn."

 • Hannes Hosten

  Schepen Kurt Claeys: "Stadsatelier heeft nut al bewezen"

  Schepen Kurt Claeys: "Over de samenstelling: dit zijn geen architecten, maar specialisten in stedenbouw en urbanisme. Ik begrijp u bezorgdheid dat er niemand bij zit van mobiliteit of economie, maar als je spreekt over urbanisme, dan zit dat erbij. Die mensen zijn verbonden aan universiteiten en hebben expertise. Bovendien zullen waar nodig andere specialisten gecontacteerd worden. Dat is ook een van de redenen - en dan ga ik naar de vraag van Wouter De Vriendt - waarom de opstart wat lang geduurd heeft. Zij zijn grondig gaan spreken met zowat alle stadsdiensten."

  "Wat het project O-Sea betreft: er is daar een rup van kracht. Er zijn dus regels vastgelegd en wie daar een project wil realiseren, zal zich aan die regels moeten houden. Maar er zat een gat van twee maanden in hun opdracht voor januari en februari. Nu pas wordt hun opdracht verlengd. Vandaar ook dat zij officieel geen rol hebben gespeeld in het zwembaddossier. Off the record hebben we hen natuurlijk hun mening gevraagd. Het advies over de projecten in Raversijde is nog niet klaar en daarom kunnen ze nog niet vergund worden. Maar het Stadsatelier heeft dus duidelijk zijn nut al bewezen."

 • Gillian Lowyck

  Natacha Waldmann over wat ze vandaag geleerd heeft

 • Gillian Lowyck

  "Waarom is het stadsatelier niet betrokken bij het zwembaddossier?"

  "Ik denk dat de wittebroodsweken voorbij zijn", zegt Wouter De Vriendt (Groen) over het stadsatelier. "Ik heb de indruk dat het zeer moeilijk uit de startblokken is geschoten. Als ik zie wat er gedaan is in 2015, stel ik mij daar toch vragen bij."

  "Ik vind het vreemd dat na drie maanden werken er nog moet begonnen worden aan het maken van een startnota. Ofwel maak je een startnota bij het begin van de werkzaamheden, ofwel laat je au fond op zijn minst een jaar goed doorwerken, en maak je een eerste evaluatienota."

  "Bovendien begrijpen wij niet dat het stadsatelier - bezig sinds eind augustus - niet betrokken werd bij het zwembaddossier. Dit is bij uitstek een strategisch en beeldbepalend dossier voor Oostende."

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Stadsatelier in huidige vorm te eenzijdig"

  Er is een toegevoegd punt over het bestendigen van de opdracht van het Stadsatelier. Björn Anseeuw (N-VA) vraagt de stemming. Hij noemt het Stadsatelier een heel goed idee. "Je moet gaan naar ruimtelijke clustering en een goede bereikbaarheid. Daarbij is mobiliteit heel erg belangrijk, maar ook ruimte-efficiëntie. Een globale visie op de verdere Stadsontwikkeling zou daar een antwoord op moeten kunnen bieden. Maar als ik kijk naar de samenstelling van het Stadsatelier, dan stel ik vast dat de zeven leden allen architecten zijn. Dat lijkt me net iets te eenzijdig. Er is geen enkele specialist mobiliteit. Die eenzijdigheid is voor ons wel een probleem en de startnota van het Stadsatelier getuigt daar ook van. In de kwesties die het Stadsatelier is geen enkele link naar economie en slechts één keer naar mobiliteit en dan nog in verband met wonen. Dit lijkt ons dus een gemiste kans."

  Björn Anseeuw heeft het ook over de O-Sea, de nieuwe naam van het project op de site-Media Center. "Het Stadsatelier zegt dat er nog veel moet gebeuren aan dit project, dat betalend parkeren in de aanpalende straten een optie is en dat het geldende rup weinig realistisch en weinig ambitieus is. Voor ons is betalend parkeren in de wijken in onze stad geen optie. Hoe denkt u hierover, mijnheer de schepen?"

 • Gillian Lowyck

  Speelpleintjes in de wijken

  Werner Verbiest (N-VA) komt tussen bij punt 38 over wijkspeelpleintjes: "Dit roept enkele vragen op. De tussenkomst Farys: daaribij gaat het over een krappe timing. Het gegeven om speelpleinen voor de vakantie te openen lijkt me logisch. Er zijn geen andere regels voor Farys dan voor de stad."

  Arne Deblauwe (SP.A): "Om de zomervakantie te halen is dat met onze eigen dienst niet te halen. Voor een speelpleintje dat er nu in de paasvakantie komt op de Konterdam, zijn we gestart in 2014. Wij vinden het belangrijk dat er een concept is voor de speelpleintjes op het strand. Het systeem om die op te zetten en weg te halen moet ook goed in elkaar zitten.

  Werner Verbiest: "U begrijpt het niet. Begin vroeger met het dossier. Farys moet dezelfde regels toepassen. Een speelplein is geen rjkswachtskazerne. Dat is zo moeilijk niet."

  De stemming werd gevraagd. De opposistieleden onthouden zich. Het punt wordt goedgekeurd.

 • Hannes Hosten

  Nancy Bourgoignie: "Actieplan om werking sociaal verhuurkantoor te verbeteren"

  Nancy Bourgoignie: "Ik heb jullie uitgenodigd om eens een aparte vergadering te wijden aan de stand van zaken van het sociaal verhuurkantoor met inbegrip van het bekijken van de audit die er is geweest voor de zomer 2015 die ging over de periode daarvoor. Het verleden moet ons leren hoe we de toekomst moeten aanpakken."

  "Ik heb niet gewacht op het eindverslag van de audit, maar al in november een actieplan opgemaakt met 13 te nemen acties met een timing en wie die zaken moet opvolgen. Dat actieplan komt nu ook op elke raad van bestuur naar voren. Ik kan nu zeggen dat we één tot twee puntjes nog niet helemaal hebben weggewerkt. Ik heb gezegd dat het beter moest, dat het autonomer moest. Je moest bijvoorbeeld een afspraak krijgen om te kunnen inschrijven en dat kon tot vier maanden duren. Die achterstand is nu volledig ingehaald, maar dat vergt tijd. De uitbreiding is aangekondigd en gaat door. We doen door ook heel hard ons best voor, maar dat mag niet ingaan tegen de kwaliteitsvoorwaarden. Ik wil dat we op termijn met trots kunnen praten over het sociaal verhuurkantoor. Er is nog heel veel werk en er wordt veel gevraagd van de personeelsleden, maar we gaan voor kwaliteit en efficiëntie."

  Natacha Waldmann vindt dat het de goede richting uitgaat en hoopt dat die richting aangehouden wordt. "Maar de nadruk op het halen van de cijfers mag de inhoudelijke werking niet in het gedrang brengen. Huurbegeleiders moeten aan huis kunnen gaan, er moet voldoende administratieve ondersteuning zijn. Die twee paden moeten naast elkaar lopen."

 • Gillian Lowyck

  Gent als voorbeeld voor Oostende?

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!